0764704929

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng trong công ty

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là một nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng. Hoạt động này liên quan đến việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ bán hàng, xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hoạt động bán hàng.Vậy kế toán bán hàng vật liệu xây dựng trong công ty như thế nào ? Hãy để bài viết của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là gì ?

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng trong công ty
Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng trong công ty

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là một bộ phận trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, chịu trách nhiệm quản lý và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và tiền – hàng trong khâu bán hàng vật liệu xây dựng.

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và số liệu bán hàng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp, giúp họ nắm được tình hình doanh số, tài chính, từ đó đề ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong tương lai.

Công việc của kế toán bán hàng vật liệu xây dựng bao gồm các nội dung chính sau:

 • Xuất hóa đơn bán hàng: Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ liên quan đến bán hàng vật liệu xây dựng như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho vật liệu xây dựng… Lập hóa đơn bán hàng vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng: Ghi nhận doanh thu bán hàng vật liệu xây dựng theo từng loại vật liệu xây dựng. Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý công nợ phải thu: Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng. Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu với các chứng từ liên quan. Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi công nợ phải thu.
 • Lập báo cáo bán hàng: Lập báo cáo doanh thu bán hàng vật liệu xây dựng theo từng loại vật liệu xây dựng. Lập báo cáo công nợ phải thu. Lập các báo cáo bán hàng khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu đối với kế toán bán hàng vật liệu xây dựng

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần có các yêu cầu sau:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức vững chắc về các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng vật liệu xây dựng.
 • Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng, đối tác.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tiềm năng phát triển

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là một vị trí có tiềm năng phát triển cao. Với sự phát triển của ngành xây dựng, nhu cầu tuyển dụng kế toán bán hàng vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao. Ngoài ra, kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cũng có cơ hội thăng tiến lên các vị trí kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong doanh nghiệp.

Đặc điểm của kế toán bán hàng vật liệu xây dựng

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng có một số đặc điểm riêng so với kế toán bán hàng của các ngành hàng khác, cụ thể như sau:

 • Đặc điểm của vật liệu xây dựng: Vật liệu xây dựng là một loại hàng hóa đặc thù, có nhiều loại, chủng loại, quy cách, giá cả khác nhau. Do đó, kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần có kiến thức chuyên môn về vật liệu xây dựng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác và đầy đủ.
 • Đặc điểm của khách hàng: Khách hàng của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Do đó, kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu trong kế toán bán hàng vật liệu xây dựng 

Các khoản giảm trừ doanh thu trong kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là các khoản được trừ trực tiếp vào doanh thu bán hàng trước khi tính thuế giá trị gia tăng (GTGT). Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm:

 • Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm giá mà người bán dành cho người mua khi mua hàng với số lượng lớn hoặc thanh toán trước hạn.
 • Chiết khấu thanh toán: Là khoản giảm giá mà người bán dành cho người mua khi thanh toán tiền hàng trong một thời hạn nhất định.
 • Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm giá mà người bán dành cho người mua do hàng hóa bị thiếu, lỗi, hỏng,…
 • Trả lại hàng bán: Là khoản tiền mà người mua trả lại cho người bán do hàng hóa không đúng chủng loại, quy cách, số lượng,…

Trong kế toán bán hàng vật liệu xây dựng, các khoản giảm trừ doanh thu thường được ghi nhận theo các tài khoản sau:

 • TK 5211: Doanh thu bán hàng
 • TK 5311: Chiết khấu thương mại
 • TK 5313: Chiết khấu thanh toán
 • TK 5315: Giảm giá hàng bán
 • TK 5317: Trả lại hàng bán

Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu được hạch toán theo các nghiệp vụ sau:

Chiết khấu thương mại:

 • Nợ TK 5311: Chiết khấu thương mại
 • Có TK 5111: Doanh thu bán hàng

Chiết khấu thanh toán:

 • Nợ TK 5313: Chiết khấu thanh toán
 • Có TK 131: Phải thu khách hàng

Giảm giá hàng bán:

 • Nợ TK 5315: Giảm giá hàng bán
 • Có TK 5111: Doanh thu bán hàng

Trả lại hàng bán:

 • Nợ TK 131: Phải thu khách hàng
 • Có TK 5317: Trả lại hàng bán

Ví dụ: Công ty A bán cho Công ty B một lô hàng vật liệu xây dựng trị giá 100.000.000 đồng, trong đó chưa bao gồm thuế GTGT. Công ty A đã chấp nhận chiết khấu thương mại 10% cho Công ty B.

Hạch toán kế toán như sau:

 • Nợ TK 131: 100.000.000
 • Có TK 5111: 100.000.000
 • Nợ TK 5311: 10.000.000
 • Có TK 5111: 10.000.000

3. Đặc điểm của kế toán bán hàng vật liệu xây dựng 

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng là một bộ phận quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, có vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng vật liệu xây dựng.

Đặc điểm của kế toán bán hàng vật liệu xây dựng bao gồm:

Công việc phức tạp

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần thực hiện nhiều công việc phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, chẳng hạn như:

 • Xử lý các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng vật liệu xây dựng, chẳng hạn như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,…
 • Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng vật liệu xây dựng, bao gồm:

Ghi nhận doanh thu bán hàng vật liệu xây dựng

Tính thuế bán hàng

Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu

Ghi nhận các khoản chi phí liên quan đến bán hàng vật liệu xây dựng

 • Quản lý công nợ phải thu vật liệu xây dựng
 • Lập báo cáo bán hàng vật liệu xây dựng

Tính chất chu kỳ

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng có tính chất chu kỳ, tức là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần có khả năng xử lý các nghiệp vụ kinh tế một cách nhanh chóng và chính xác.

Tính chất phức tạp

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng có tính chất phức tạp, đòi hỏi kế toán cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về kế toán, thuế, nghiệp vụ bán hàng và vật liệu xây dựng.

Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán bán hàng vật liệu xây dựng cần có những kỹ năng sau:

Kỹ năng chuyên môn

Kế toán cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, nghiệp vụ bán hàng và vật liệu xây dựng.

Kỹ năng nghiệp vụ

Kế toán cần có kỹ năng xử lý các chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, quản lý công nợ phải thu và lập báo cáo bán hàng.

Kỹ năng mềm

Kế toán cần có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình,… để phục vụ cho công việc của mình.

Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng trong công ty . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929