0764704929

Quyết định 1482/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2023

Kế hoạch kiểm toán nhà nước là một trong những văn bản quan trọng của Kiểm toán nhà nước (KTNN), thể hiện mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương pháp kiểm toán của KTNN đối với đối tượng kiểm toán trong một thời gian nhất định. Vậy kế hoạch kiểm toán nhà nước bao gồm những gì ? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây 

1. Kế hoạch kiểm toán nhà nước là gì ?

Quyết định 1482/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2023
Quyết định 1482/QĐ-KTNN kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2023

Kế hoạch kiểm toán nhà nước là văn bản do Kiểm toán nhà nước (KTNN) lập, xác định nội dung, phạm vi, thời gian, đối tượng, phương pháp kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán nhà nước trong từng năm.

Kế hoạch kiểm toán nhà nước được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cho KTNN và tình hình thực tế của đất nước.

Kế hoạch kiểm toán nhà nước được xây dựng theo trình tự sau:

 • Xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán nhà nước: KTNN tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán nhà nước theo các nội dung quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.
 • Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán nhà nước: KTNN tổ chức thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán nhà nước do các đơn vị thuộc KTNN trình.
 • Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nhà nước: KTNN ban hành kế hoạch kiểm toán nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch kiểm toán nhà nước có các nội dung sau:

 • Nội dung kiểm toán: Xác định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm các khoản mục, chỉ tiêu, lĩnh vực, hoạt động của đơn vị được kiểm toán.
 • Phạm vi kiểm toán: Xác định phạm vi kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm thời gian, địa điểm, đối tượng kiểm toán.
 • Thời gian kiểm toán: Xác định thời gian thực hiện kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.
 • Phương pháp kiểm toán: Xác định phương pháp kiểm toán áp dụng cho từng cuộc kiểm toán.
 • Tổ chức thực hiện kiểm toán: Xác định tổ chức thực hiện kiểm toán của từng cuộc kiểm toán, bao gồm thành viên đoàn kiểm toán, thời gian, địa điểm kiểm toán.

2. Kế hoạch kiểm kiểm toán gồm những gì ?

Kế hoạch kiểm toán là một tài liệu được lập bởi kiểm toán viên, trong đó nêu rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp và thời gian thực hiện kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán là một công cụ quan trọng giúp kiểm toán viên thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả và hiệu quả.

Kế hoạch kiểm toán thường bao gồm các nội dung sau:

 • Mục tiêu kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán là những gì kiểm toán viên muốn đạt được thông qua việc kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán thường được thể hiện bằng các câu hỏi kiểm toán.
 • Phạm vi kiểm toán: Phạm vi kiểm toán là phạm vi của các hoạt động kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thường được xác định dựa trên mục tiêu kiểm toán và rủi ro sai sót trọng yếu.
 • Phương pháp kiểm toán: Phương pháp kiểm toán là các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên sẽ thực hiện để thu thập bằng chứng.
 • Thời gian kiểm toán: Thời gian kiểm toán là thời gian dự kiến để hoàn thành việc kiểm toán.
 • Phân công công việc: Phân công công việc là việc phân chia công việc kiểm toán cho các thành viên trong nhóm kiểm toán.
 • Kế hoạch kiểm toán chi tiết: Kế hoạch kiểm toán chi tiết là kế hoạch kiểm toán được lập cho từng nội dung kiểm toán cụ thể.

Kế hoạch kiểm toán được lập dựa trên kết quả của quá trình đánh giá rủi ro. Kiểm toán viên sẽ đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu đối với từng nội dung kiểm toán để xác định mức độ quan trọng của từng nội dung kiểm toán. Từ đó, kiểm toán viên sẽ lựa chọn các thủ tục kiểm toán phù hợp để thu thập bằng chứng đầy đủ, tin cậy để đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

Kế hoạch kiểm toán là một tài liệu quan trọng, cần được lập một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Kế hoạch kiểm toán tốt sẽ giúp kiểm toán viên thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro kiểm toán.

3. Những quy định về kế hoạch kiểm toán nhà nước 

Kế hoạch kiểm toán nhà nước là văn bản pháp lý do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, xác định phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian và phương pháp kiểm toán nhà nước. Kế hoạch kiểm toán nhà nước được xây dựng dựa trên các căn cứ sau:

 • Chương trình kiểm toán nhà nước

Chương trình kiểm toán nhà nước là văn bản pháp lý do Quốc hội ban hành, xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian và phương pháp kiểm toán nhà nước trong từng giai đoạn.

 • Kết quả phân tích rủi ro kiểm toán

Kết quả phân tích rủi ro kiểm toán là cơ sở để xác định trọng tâm kiểm toán, phạm vi kiểm toán và phương pháp kiểm toán.

 • Kết quả hoạt động kiểm toán nhà nước

Kết quả hoạt động kiểm toán nhà nước là cơ sở để xác định những vấn đề cần tiếp tục kiểm toán trong thời gian tới.

Quy định về kế hoạch kiểm toán nhà nước được quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, kế hoạch kiểm toán nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, khách quan

Kế hoạch kiểm toán nhà nước phải được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý và thực tế, đảm bảo tính khách quan, không thiên vị.

 • Đảm bảo tính toàn diện, trọng tâm

Kế hoạch kiểm toán nhà nước phải bao quát toàn bộ các vấn đề cần kiểm toán, đồng thời xác định trọng tâm kiểm toán là những vấn đề có rủi ro cao.

 • Đảm bảo tính khả thi

Kế hoạch kiểm toán nhà nước phải khả thi về thời gian, kinh phí và nhân lực.

Trình tự lập kế hoạch kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

Bước 1: Xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm toán theo từng lĩnh vực, địa bàn.

Bước 2: Thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán

Văn phòng Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì thẩm định dự thảo kế hoạch kiểm toán.

Bước 3: Xem xét, thông qua kế hoạch kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, thông qua kế hoạch kiểm toán.

Kế hoạch kiểm toán nhà nước được lập theo các loại sau:

 • Kế hoạch kiểm toán hàng năm

Kế hoạch kiểm toán hàng năm được lập cho năm tài chính tiếp theo.

 • Kế hoạch kiểm toán đột xuất

Kế hoạch kiểm toán đột xuất được lập khi có yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Tổng Kiểm toán nhà nước.

 • Kế hoạch kiểm toán theo chuyên đề

Kế hoạch kiểm toán theo chuyên đề được lập để kiểm toán các vấn đề cụ thể, chuyên sâu.

Trên đây là một số thông tin về Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán như thế nào. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929