Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022

Trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp, việc kiểm toán trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Trong tinh thần tuân thủ Luật Kiểm toán nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2022. Bài viết này sẽ đi sâu vào chi tiết Kế hoạch này để cung cấp cái nhìn sâu rộng và chính xác về nhiệm vụ quan trọng này.

1. Mục tiêu chính

Kế hoạch kiểm toán năm 2022 tập trung vào việc kiểm toán tài chính của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, và các dự án, chương trình quan trọng. Mục tiêu chính của Kế hoạch này bao gồm:

Đảm bảo tính minh bạch và công bằng

Kiểm toán nhà nước sẽ đảm bảo rằng tài chính và tài sản của các cơ quan và tổ chức không bị lãng phí hoặc lạm dụng. Điều này đồng nghĩa với việc xác minh rằng nguồn lực đã được sử dụng một cách hợp lý và theo quy định.

Tăng cường hiệu suất quản lý

Kế hoạch kiểm toán cũng nhấn mạnh việc đánh giá hiệu suất quản lý của các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp nhà nước. Điều này giúp cải thiện quy trình làm việc và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

 Kiểm tra sự tuân thủ

Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm tra sự tuân thủ của các cơ quan và tổ chức đối với các quy định, chính sách, và hướng dẫn của nhà nước. Điều này đảm bảo rằng họ hoạt động trong giới hạn pháp luật và thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.

2. Kế hoạch kiểm toán năm 2022 theo quyết định 1985

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

Theo Quyết định, năm 2022, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 175 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, giảm 6 cuộc so với KHKT năm 2021.

Lĩnh vực NSNN

KTNN thực hiện 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2021; 01 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 tại 16 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

KTNN sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công tại 16 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, để đảm bảo tính minh bạch, trung thực, và hiệu quả của quá trình quản lý nguồn lực quốc gia. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng quản lý tài chính công, đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực quốc gia.

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tại 10 tỉnh/thành phố.

Việc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương sẽ giúp đánh giá tính minh bạch và hiệu quả của việc quản lý tài chính tại các tỉnh và thành phố trên cả nước. Điều này sẽ đồng thời hỗ trợ việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của HĐND các địa phương và Quốc hội.

Kiểm toán hoạt động:

KTNN thực hiện 11 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội và việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Kiểm toán chuyên đề:

KTNN thực hiện 26 cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó 05 cuộc kiểm toán chuyên đề có phạm vi rộng: Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ; Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tập đoàn, tổng công ty, tỉnh, thành phố; Việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015 – 021 tại một số tỉnh, thành phố; Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; Công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2017 – 2021 tại Quảng Bình, Cà Mau, Lào Cai, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư:

KTNN thực hiện 33 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm như: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án xây dựng một số công trình vệ sinh môi trường khu vực ven biển các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Kiểm toán Báo cáo quyết toán các tổ chức, đơn vị:

KTNN thực hiện 53 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán các tổ chức, đơn vị trong cả nước. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của quá trình quản lý nguồn lực tại các tổ chức, đơn vị đối tượng kiểm toán. Việc kiểm toán này có thể bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị trực thuộc Đảng, Đoàn Thanh niên, các tổ chức do Nhà nước ủy nhiệm làm công việc dự trù ngân sách.

Kết quả, báo cáo kiểm toán và xử lý kiến nghị của KTNN:

KTNN yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân được kiểm toán chấp hành nghiêm các quyết định của KTNN, cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin liên quan để KTNN thực hiện kiểm toán, xử lý kiến nghị kịp thời, công bằng và cụ thể. KTNN cũng sẽ liên tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành kiểm toán, nâng cao trình độ kiểm toán, đảm bảo hiệu quả kiểm toán và tạo điều kiện để KTNN hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo quy định.

Kế hoạch kiểm toán sử dụng tài chính công và tài sản công:

KTNN yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán cùng phối hợp, đối thoại, hỗ trợ KTNN trong quá trình kiểm toán, để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của kiểm toán. Đặc biệt, các cơ quan tài chính nhà nước cần hướng dẫn, hỗ trợ KTNN trong việc xem xét việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công để đảm bảo rõ ràng, minh bạch và hiệu quả, đồng thời thông báo và đảm bảo các kế hoạch, biện pháp xử lý các vấn đề đã được KTNN chỉ ra.

Lãnh đạo và đội ngũ kiểm toán của KTNN:

KTNN yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức của KTNN chịu trách nhiệm với quyết tâm và quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán của KTNN theo quy định. Đội ngũ kiểm toán của KTNN cần phấn đấu không ngừng để hoàn thiện trình độ, nâng cao kỹ năng và tăng cường hiệu quả kiểm toán, đảm bảo kiểm toán có ý nghĩa, ứng dụng trong thực tiễn, giúp cải thiện chất lượng quản lý tài chính công, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và hiệu quả của quá trình quản lý nguồn lực quốc gia.

Thời gian triển khai kiểm toán:

Theo Quyết định, KHKT năm 2022 được triển khai trong năm 2022. KTNN sẽ tổ chức triển khai kiểm toán theo đúng kế hoạch, đảm bảo kiểm toán được thực hiện một cách toàn diện, khoa học, công bằng và cụ thể.

5. Kết luận

Kế hoạch kiểm toán năm 2022 là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý tài chính và tài sản của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trong hệ thống nhà nước. Điều này không chỉ tạo ra sự tin tưởng của công chúng và đối tác quốc tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của KTNN sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực, và hiệu quả trong quản lý tài chính công, tài sản công, và các nguồn lực quốc gia. KTNN cam kết rằng những cuộc kiểm toán này sẽ giúp cải thiện chất lượng quản lý tài chính và đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực quốc gia. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000