0764704929

Hưởng ưu đãi thuế tiếng anh là gì?

Hưởng ưu đãi thuế là một hình thức hỗ trợ của chính phủ nhằm khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế. Các ưu đãi thuế có thể được áp dụng đối với các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Vậy hưởng ưu đãi thuế trong tiếng anh là gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Hưởng ưu đãi thuế trong tiếng anh là gì ?

Hưởng ưu đãi thuế trong tiếng anh là gì?
Hưởng ưu đãi thuế trong tiếng anh là gì?

Ưu đãi thuế trong tiếng Anh là Tax Incentive.

Tax Incentive là một chính sách của chính phủ nhằm khuyến khích các hoạt động kinh tế hoặc xã hội cụ thể. Chính sách này có thể được áp dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Có nhiều hình thức ưu đãi thuế khác nhau, bao gồm:

 • Miễn thuế: Đây là hình thức ưu đãi thuế phổ biến nhất, theo đó doanh nghiệp hoặc cá nhân được miễn nộp thuế cho một hoặc một số loại thuế.
 • Giảm thuế: Đây là hình thức ưu đãi thuế theo đó doanh nghiệp hoặc cá nhân được giảm số thuế phải nộp cho một hoặc một số loại thuế.
 • Tăng khấu trừ thuế: Đây là hình thức ưu đãi thuế theo đó doanh nghiệp hoặc cá nhân được tăng số tiền được khấu trừ thuế cho một hoặc một số khoản chi phí.
 • Điều chỉnh thuế suất: Đây là hình thức ưu đãi thuế theo đó doanh nghiệp hoặc cá nhân được áp dụng thuế suất thấp hơn cho một hoặc một số loại thuế.

Các ưu đãi thuế thường được áp dụng cho các lĩnh vực như:

 • Đầu tư: Doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước thường được hưởng ưu đãi thuế.
 • Sản xuất: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường thường được hưởng ưu đãi thuế.
 • Xuất khẩu: Doanh nghiệp xuất khẩu thường được hưởng ưu đãi thuế để khuyến khích xuất khẩu.
 • Lao động: Doanh nghiệp tạo nhiều việc làm cho người lao động thường được hưởng ưu đãi thuế.

Ưu đãi thuế có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm:

Giảm chi phí: Ưu đãi thuế có thể giúp doanh nghiệp và cá nhân giảm chi phí thuế, từ đó tăng lợi nhuận hoặc thu nhập.

Tăng khả năng cạnh tranh: Ưu đãi thuế có thể giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

Khuyến khích đầu tư: Ưu đãi thuế có thể khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế cũng có thể gây ra một số tác động tiêu cực, chẳng hạn như:

 • Giảm nguồn thu ngân sách: Ưu đãi thuế có thể làm giảm nguồn thu ngân sách của Nhà nước.
 • Gây bất bình đẳng: Ưu đãi thuế có thể gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp và cá nhân.
 • Để đảm bảo ưu đãi thuế mang lại hiệu quả và hạn chế tác động tiêu cực, cần có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của Nhà nước.

2. Phân loại các loại ưu đãi thuế như thế nào ?

Có thể phân loại các loại ưu đãi thuế theo các tiêu chí sau:

Theo đối tượng được hưởng ưu đãi

 • Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Ưu đãi thuế đối với cá nhân: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các cá nhân, bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

Theo hình thức ưu đãi

 • Ưu đãi về thuế suất: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng bằng cách giảm mức thuế suất thuế phải nộp.
 • Ưu đãi về thời gian nộp thuế: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng bằng cách kéo dài thời hạn nộp thuế.
 • Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng bằng cách miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ số thuế phải nộp.

Theo lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi

 • Ưu đãi thuế theo lĩnh vực: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực được ưu đãi theo quy định của pháp luật.
 • Ưu đãi thuế theo địa bàn: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các địa bàn được ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo mức độ ưu đãi

 • Ưu đãi thuế thông thường: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động bình thường.
 • Ưu đãi thuế đặc biệt: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đặc biệt quan trọng hoặc ở các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Một số loại ưu đãi thuế phổ biến

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là loại ưu đãi thuế phổ biến nhất, được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi.
 • Ưu đãi thuế giá trị gia tăng: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được ưu đãi.
 • Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân: Đây là loại ưu đãi thuế được áp dụng đối với các cá nhân cư trú có thu nhập thuộc đối tượng được ưu đãi.

Vai trò của ưu đãi thuế

Ưu đãi thuế là một trong những công cụ quan trọng của chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước. Ưu đãi thuế có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách,…

Cụ thể, ưu đãi thuế có các vai trò sau:

 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội: Ưu đãi thuế giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực để đầu tư, sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
 • Thu hút đầu tư: Ưu đãi thuế là một trong những yếu tố quan trọng thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
 • Tạo việc làm: Ưu đãi thuế giúp các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo thêm việc làm cho người lao động.
 • Tăng thu ngân sách: Ưu đãi thuế có thể giúp Nhà nước tăng thu ngân sách trong một số trường hợp nhất định.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế cũng có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực như

 • Lãng phí nguồn lực: Ưu đãi thuế không hiệu quả có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
 • Chênh lệch cạnh tranh: Ưu đãi thuế không hợp lý có thể dẫn đến chênh lệch cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
 • Tăng gánh nặng cho ngân sách: Ưu đãi thuế có thể dẫn đến tăng gánh nặng cho ngân sách trong một số trường hợp nhất định.

Trên đây là một số thông tin về Hưởng ưu đãi thuế trong tiếng anh là gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929