Hướng dẫn thực hiện kế toán công nợ khách sạn chi tiết

Kế toán công nợ khách sạn là công việc ghi chép, theo dõi các khoản nợ phải thu từ khách hàng và các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, nhân viên, ngân hàng,… của khách sạn.

1. Kế toán công nợ khách sạn

Hướng dẫn thực hiện kế toán công nợ khách sạn chi tiết
Hướng dẫn thực hiện kế toán công nợ khách sạn chi tiết

1.1 Kế toán công nợ khách sạn là gì?

Kế toán công nợ khách sạn là một bộ phận của kế toán, chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, quản lý các khoản công nợ của khách sạn. Công nợ của khách sạn bao gồm hai loại chính:

Công nợ phải thu: Là các khoản tiền mà khách hàng còn phải thanh toán cho khách sạn, bao gồm cả khoản tiền bán phòng, tiền dịch vụ ăn uống, tiền dịch vụ khác,…

Công nợ phải trả: Là các khoản tiền mà khách sạn còn phải trả cho các đối tượng khác, bao gồm cả khoản tiền mua hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, bảo hiểm,…

Công việc của kế toán công nợ khách sạn bao gồm các nội dung chính sau:

Thu thập thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Hóa đơn, chứng từ
 • Biên bản, hợp đồng
 • Sổ sách kế toán

Kiểm tra, phân tích thông tin: Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ để xác định tính hợp lý của thông tin, bao gồm các nội dung sau:

 • Tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
 • Tính hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Tính hợp lý của giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Kế toán viên ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ: Kế toán viên theo dõi, quản lý các khoản công nợ để đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.

Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán viên lập báo cáo về tình hình công nợ để cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các đối tượng có liên quan.

Để thực hiện tốt công việc kế toán công nợ khách sạn, kế toán viên cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kế toán, cũng như kinh nghiệm thực tế. Kế toán viên cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc kế toán công nợ khách sạn:

 • Thường xuyên cập nhật thông tin: Kế toán viên cần thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.
 • Kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ: Kế toán viên cần kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ để phát hiện các sai sót hoặc gian lận.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán viên cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo tính hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán.
 • Sử dụng công nghệ thông tin: Kế toán viên có thể sử dụng các phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
 • Kế toán công nợ khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dòng tiền của khách sạn. Các khoản công nợ phải thu được thu hồi đúng hạn sẽ giúp khách sạn có nguồn tài chính để chi trả cho các khoản chi phí, đầu tư,… Các khoản công nợ phải trả được thanh toán đúng hạn sẽ giúp khách sạn tránh các rủi ro như bị phạt, bị ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ,…

Một số đặc thù của kế toán công nợ khách sạn so với kế toán công nợ của các doanh nghiệp khác bao gồm:

 • Các khoản công nợ của khách sạn thường có số lượng lớn, giá trị lớn và thời gian thu hồi, thanh toán dài.
 • Các khoản công nợ của khách sạn thường phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các nguồn thu từ khách hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, các khoản phải trả cho người lao động,…
 • Các khoản công nợ của khách sạn thường liên quan đến các quy định pháp luật như thuế, phí,…

1.2. Các loại của kế toán công nợ khách sạn

Kế toán công nợ khách sạn là bộ phận chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của khách sạn. Các khoản công nợ này có thể phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của khách sạn như:

 • Kế toán công nợ phải thu: Là các khoản tiền mà khách sạn sẽ thu được từ khách hàng, bao gồm tiền phòng, tiền dịch vụ ăn uống, tiền giặt ủi, tiền hội nghị, hội thảo,…
 • Kế toán công nợ phải trả: Là các khoản tiền mà khách sạn phải trả cho các nhà cung cấp, bao gồm tiền mua hàng, tiền dịch vụ, tiền lương, tiền thuế,…

Ngoài ra, kế toán công nợ khách sạn còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

Theo thời hạn thanh toán: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

Kế toán công nợ ngắn hạn: Là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán dưới 1 năm.

Kế toán công nợ dài hạn: Là các khoản công nợ có thời hạn thanh toán trên 1 năm.

Theo đối tượng thu: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

 • Kế toán công nợ phải thu khách hàng: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Kế toán công nợ phải thu đối tác: Là các khoản công nợ phát sinh từ các hoạt động kinh tế khác như cho vay, nhận ký cược, ký quỹ,…

Theo mức độ rủi ro: Kế toán công nợ có thể được phân loại thành:

Kế toán công nợ phải thu có khả năng thu hồi cao: Là các khoản công nợ có khả năng thu hồi cao, ít rủi ro.

 • Kế toán công nợ phải thu có khả năng thu hồi thấp: Là các khoản công nợ có khả năng thu hồi thấp, rủi ro cao.
 • Các loại kế toán công nợ khách sạn cụ thể:
 • Kế toán công nợ khách đoàn: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán phòng, dịch vụ cho khách đoàn.
 • Kế toán công nợ khách lẻ: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán phòng, dịch vụ cho khách lẻ.
 • Kế toán công nợ nhà hàng: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán hàng, dịch vụ ăn uống của nhà hàng.
 • Kế toán công nợ bar: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán hàng, dịch vụ giải khát của bar.
 • Kế toán công nợ spa: Là các khoản công nợ phát sinh từ hoạt động bán hàng, dịch vụ spa của khách sạn.

Việc phân loại kế toán công nợ khách sạn giúp doanh nghiệp có thể quản lý các khoản công nợ hiệu quả hơn, từ đó đảm bảo dòng tiền, tiết kiệm chi phí và kiểm soát rủi ro.

Dưới đây là một số công việc cụ thể của kế toán công nợ khách sạn:

Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ có thể bao gồm:

 • Bán phòng, dịch vụ cho khách hàng
 • Nhận tiền phòng, dịch vụ từ khách hàng
 • Mua hàng, dịch vụ từ nhà cung cấp
 • Thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ cho nhà cung cấp

Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán công nợ cần kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo rằng các khoản công nợ được ghi chép đầy đủ, chính xác và trung thực.

Tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ: Kế toán công nợ cần tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ của khách sạn theo định kỳ. Báo cáo tình hình công nợ cần cung cấp các thông tin về số dư công nợ, số tiền đã thu, số tiền còn phải thu, số tiền đã trả, số tiền còn phải trả,…

Đôn đốc khách hàng thanh toán: Kế toán công nợ cần đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn để đảm bảo dòng tiền của khách sạn.

Xử lý các khoản công nợ khó đòi: Kế toán công nợ cần xử lý các khoản công nợ khó đòi theo đúng quy định của pháp luật.

1.3. Vai trò của kế toán công nợ khách sạn

Kế toán công nợ khách sạn là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách sạn. Kế toán công nợ khách sạn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin về công nợ, từ đó giúp khách sạn kiểm soát tốt các khoản công nợ và tránh các rủi ro phát sinh.

Cụ thể, vai trò của kế toán công nợ khách sạn bao gồm:

 • Quản lý các khoản công nợ: Kế toán công nợ khách sạn chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách sạn theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý tốt các khoản công nợ giúp khách sạn đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản công nợ phải trả, thu hồi được các khoản công nợ phải thu, từ đó hạn chế các rủi ro phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán công nợ khách sạn chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính liên quan đến công nợ, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này cung cấp thông tin về tình hình tài chính của khách sạn, trong đó có các khoản công nợ.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý: Kế toán công nợ khách sạn cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các nhà quản lý để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông tin về công nợ giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình tài chính của khách sạn, xác định các khoản công nợ cần thu hồi, từ đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán công nợ khách sạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… liên quan đến công nợ. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật giúp khách sạn tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, kế toán công nợ khách sạn còn có một số vai trò khác như:

 • Hỗ trợ bộ phận kinh doanh: Kế toán công nợ khách sạn có thể hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc thu hồi công nợ, chẳng hạn như thực hiện các thủ tục thanh toán, lập các báo cáo công nợ,…
 • Tham gia vào các hoạt động kiểm toán: Kế toán công nợ khách sạn có thể tham gia vào các hoạt động kiểm toán, chẳng hạn như cung cấp thông tin, chứng từ cho các kiểm toán viên,…
 • Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán công nợ khách sạn cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ tốt và tinh thần trách nhiệm cao.
 • Dưới đây là một số công việc cụ thể của kế toán công nợ khách sạn:
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến công nợ, kế toán công nợ khách sạn cần hạch toán các nghiệp vụ đó vào sổ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ khách sạn cần theo dõi số dư công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, theo từng khoản mục công nợ, theo từng kỳ hạn thanh toán, v.v.
 • Đôn đốc khách hàng thanh toán, nhà cung cấp thanh toán: Kế toán công nợ khách sạn cần đôn đốc khách hàng thanh toán các khoản công nợ phải thu, nhà cung cấp thanh toán các khoản công nợ phải trả đúng hạn.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ khách sạn cần lập báo cáo công nợ phải thu, phải trả theo định kỳ để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý.
 • Kết chuyển công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ khách sạn cần kết chuyển công nợ phải thu, phải trả vào cuối kỳ kế toán.
 • Kết thúc công nợ phải thu, phải trả: Kế toán công nợ khách sạn cần thực hiện các thủ tục cần thiết để kết thúc công nợ phải thu, phải trả, chẳng hạn như xử lý các khoản công nợ khó đòi, v.v.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán công nợ khách sạn

Nhiệm vụ của kế toán công nợ khách sạn là thu thập, kiểm tra, nhập liệu, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của khách sạn, bao gồm cả nợ phải thu và nợ phải trả.

Cụ thể, kế toán công nợ khách sạn có các nhiệm vụ sau:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu chứng từ: Kế toán công nợ khách sạn có nhiệm vụ thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến công nợ, chẳng hạn như hóa đơn bán phòng, hóa đơn dịch vụ, hóa đơn mua hàng, phiếu chi tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp: Kế toán công nợ khách sạn có nhiệm vụ theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp, bao gồm cả thời gian thanh toán, số tiền thanh toán,…
 • Đôn đốc thu hồi nợ, thanh toán nợ: Kế toán công nợ khách sạn có nhiệm vụ đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn, tránh tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời, kế toán công nợ khách sạn cũng cần theo dõi tình hình thanh toán của khách sạn cho nhà cung cấp, đối tác.
 • Cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán: Kế toán công nợ khách sạn có nhiệm vụ cập nhật số dư công nợ trên sổ sách kế toán, bao gồm cả sổ cái, sổ chi tiết,…
 • Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán công nợ khách sạn có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình công nợ, bao gồm cả báo cáo tình hình công nợ phải thu theo kỳ, báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng, báo cáo tình hình công nợ phải trả theo kỳ, báo cáo công nợ phải trả theo nhà cung cấp,…

Ngoài ra, kế toán công nợ khách sạn cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

Tham gia kiểm kê tài sản khách sạn.

Lập báo cáo tài chính.

 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của khách sạn.
 • Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán công nợ khách sạn cần có những kỹ năng và kiến thức sau:
 • Kỹ năng kế toán: Kế toán công nợ khách sạn cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán công nợ khách sạn cần thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán công nợ khách sạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận khác trong khách sạn.
 • Kỹ năng xử lý tình huống: Kế toán công nợ khách sạn cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Kế toán công nợ khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của khách sạn. Do đó, việc đảm bảo chất lượng công việc của kế toán công nợ khách sạn là rất cần thiết.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc của kế toán công nợ khách sạn:

 • Kế toán công nợ khách sạn cần nắm rõ các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đúng quy định.
 • Kế toán công nợ khách sạn cần thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường, giá cả,… để có thể đưa ra các quyết định phù hợp trong việc quản lý công nợ.
 • Kế toán công nợ khách sạn cần có kỹ năng phân tích, đánh giá để có thể phát hiện sớm các rủi ro về công nợ và có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Một số công việc cụ thể của kế toán công nợ khách sạn:
 • Xem xét hóa đơn bán phòng, hóa đơn dịch vụ,… để lập chứng từ ghi nhận nợ phải thu khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải thu khách hàng.
 • Nhập liệu các chứng từ kế toán liên quan đến công nợ phải thu khách hàng vào hệ thống kế toán.
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.
 • Lập báo cáo về tình hình công nợ phải thu khách hàng theo yêu cầu của kế toán trưởng.

2. Công việc cần thiết của kế toán công nợ khách sạn

Công việc cần thiết của kế toán công nợ khách sạn bao gồm các nội dung sau:

Tiếp nhận chứng từ

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các chứng từ liên quan đến công nợ khách sạn, bao gồm:

 • Phiếu đặt phòng
 • Phiếu thanh toán
 • Phiếu thu
 • Biên bản đối chiếu công nợ
 • Bảng kê công nợ,…

Sau khi tiếp nhận chứng từ, kế toán công nợ khách sạn cần kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ. Nếu chứng từ hợp lệ, kế toán công nợ khách sạn sẽ tiến hành hạch toán.

Hạch toán công nợ

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ khách sạn. Việc hạch toán công nợ khách sạn cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ khách sạn bao gồm:

 • Phát sinh công nợ phải thu
 • Thanh toán công nợ phải thu
 • Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi

Lập báo cáo công nợ

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm lập báo cáo công nợ khách sạn định kỳ, bao gồm:

 • Báo cáo công nợ phải thu theo từng khách hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu theo từng nhóm khách hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu theo từng thời kỳ

Báo cáo công nợ khách sạn là căn cứ để khách sạn theo dõi, kiểm soát tình hình công nợ phải thu của mình.

Theo dõi, kiểm soát công nợ

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tình hình công nợ phải thu của khách sạn, bao gồm:

 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng
 • Theo dõi tình hình phát sinh công nợ phải thu
 • Theo dõi tình hình các khoản nợ phải thu khó đòi

Việc theo dõi, kiểm soát công nợ giúp khách sạn đảm bảo thanh toán đúng hạn, tránh phát sinh các khoản phí phạt, đồng thời có thể tận dụng nguồn vốn từ khách hàng.

 • Đôn đốc thu hồi công nợ

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn. Việc đôn đốc thu hồi công nợ cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời để tránh tình trạng công nợ quá hạn.

 • Xử lý các khoản nợ khó đòi

Kế toán công nợ khách sạn có trách nhiệm xử lý các khoản nợ khó đòi theo quy định của pháp luật. Việc xử lý các khoản nợ khó đòi cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của khách sạn.

Ngoài các công việc trên, kế toán công nợ khách sạn còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Phân tích tình hình công nợ
 • Đề xuất các biện pháp cải thiện tình hình công nợ
 • Tham gia xây dựng quy trình quản lý công nợ khách sạn

Kết luận

Công việc của kế toán công nợ khách sạn là rất quan trọng đối với khách sạn. Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán công nợ khách sạn cần có kiến thức chuyên môn và các kỹ năng mềm cần thiết.

Một số lưu ý khi thực hiện công việc của kế toán công nợ khách sạn

Cần nắm vững các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.

Cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong khách sạn, cũng như với khách hàng.

Cần có khả năng phân tích, đánh giá tình hình công nợ để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

Cần có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn thực hiện kế toán công nợ khách sạn chi tiết. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000