Hướng dẫn tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản 412 (chênh lệch đánh giá lại tài sản) là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán tài chính, và nó đóng vai trò quyết định trong việc phản ánh chênh lệch giữa giá trị tài sản hiện có và giá trị tài sản sau khi đánh giá lại. Để hiểu rõ hơn về tài khoản này, công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu hệ thống kế toán tài khoản 412 nhé!

1. Tài khoản 412 là gì?

Tài khoản 412 là một tài khoản kế toán được sử dụng trong hệ thống tài khoản kế toán theo quy định của Việt Nam. Tài khoản này thường liên quan đến các khoản nợ phải trả ngắn hạn đối với người mua hàng hoặc dịch vụ từ doanh nghiệp.

Tài khoản 412 thường xuất hiện trong bảng cân đối kế toán và thường được sử dụng để ghi chép các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp trong khoảng thời gian ngắn, thường là dưới một năm. Các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản này có thể bao gồm việc thanh toán cho các nhà cung cấp, chi phí phải trả, hoặc các khoản nợ khác mà doanh nghiệp cần thanh toán trong tương lai gần.

Việc sử dụng tài khoản 412 giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý tốt hơn các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình, đồng thời làm cơ sở để xác định khả năng thanh toán và tính thanh khoản của doanh nghiệp trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, tài khoản 412 còn thường được sử dụng để ghi chép các khoản nợ phải trả liên quan đến các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Điều này có thể bao gồm mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa, hoặc dịch vụ từ các đối tác kinh doanh. Khi doanh nghiệp nhận được hàng hoá hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp, một khoản nợ sẽ được tạo ra trong tài khoản 412 để phản ánh mức nợ phải trả trong tương lai.

Quản lý tài khoản 412 một cách chính xác là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp duy trì được tình trạng thanh toán và tín dụng tích cực. Việc theo dõi chính xác các khoản nợ phải trả giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược về tài chính, đồng thời đảm bảo rằng nó có đủ nguồn lực để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

Ngoài tài khoản 412, hệ thống tài khoản kế toán còn có nhiều tài khoản khác nhau được sử dụng để phản ánh các khía cạnh khác nhau của hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và quản lý tốt hệ thống này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và tối ưu hóa quản lý tài chính.

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 412

a) Tài khoản này có chức năng phản ánh sự chênh lệch kết quả từ việc đánh giá lại giá trị của tài sản hiện có và thể hiện cách doanh nghiệp đã xử lý sự chênh lệch đó. Các tài sản chủ yếu mà chúng ta thường đánh giá lại bao gồm TSCĐ (Tài sản cố định), bất động sản đầu tư, và trong một số trường hợp, chúng ta có thể cần đánh giá lại giá trị của các tài sản như vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dở dang, và hàng hóa.

b) Các trường hợp chênh lệch đánh giá lại tài sản được ghi nhận trong tài khoản này bao gồm:

 • Khi chúng ta thực hiện theo quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại giá trị tài sản;
 • Khi doanh nghiệp thực hiện quá trình cổ phần hóa được quản lý hoặc sở hữu bởi Nhà nước;
 • Các tình huống khác theo quy định của pháp luật.

c) Tài khoản này không áp dụng để phản ánh sự chênh lệch đánh giá lại tài sản trong trường hợp đưa tài sản vào đóng góp vốn đầu tư vào một đơn vị khác hoặc thay đổi hình thức sở hữu. Những sự chênh lệch đánh giá lại trong những trường hợp này sẽ được ghi nhận trong tài khoản TK 711 – Thu nhập khác (nếu là lãi) hoặc TK 811 – Chi phí khác (nếu là lỗ).

d) Giá trị của tài sản được xác định lại dựa trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định, quyết định từ Hội đồng định giá tài sản, hoặc thông qua sự thẩm định giá từ cơ quan chuyên nghiệp có thẩm quyền.

đ) Sự chênh lệch giá trị từ việc đánh giá lại tài sản sẽ được hạch toán và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 412 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp, liên quan đến việc quản lý và ghi nhận các khoản nợ phải trả. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản liên quan đến tài khoản 412:

 1. Xác định đối tượng nợ:
  • Tài khoản 412 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong tương lai.
  • Đối tượng nợ có thể bao gồm các nhà cung cấp, người lao động (nếu có các khoản lương chưa thanh toán), hoặc các bên khác mà doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả.
 2. Ghi nhận nợ đúng thời điểm:
  • Khi có các khoản nợ phải trả, nguyên tắc quan trọng là ghi nhận chúng vào tài khoản 412 ngay từ khi nghĩa vụ nảy sinh, không chờ đến thời điểm thanh toán.
 3. Xác định số tiền nợ chính xác:
  • Số tiền nợ được xác định dựa trên các giao dịch, hợp đồng, hoặc các văn bản hợp pháp khác mà doanh nghiệp có với đối tượng nợ.
 4. Theo dõi và cập nhật định kỳ:
  • Cần thường xuyên theo dõi và cập nhật tình trạng của các khoản nợ trong tài khoản 412 để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính.
 5. Kế toán phản ánh đúng tình hình tài chính:
  • Tài khoản 412 cần được kế toán một cách chính xác và đầy đủ để phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp tại mỗi thời điểm.
 6. Chấp nhận thẩm định và kiểm tra:
  • Nguyên tắc này đề cao việc thực hiện thẩm định và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng mọi ghi chú và số liệu trong tài khoản 412 đều đúng và tuân theo các quy định pháp luật.
 7. Chuẩn bị cho việc thanh toán:
  • Khi đến thời điểm thanh toán, cần thực hiện quy trình thanh toán đúng quy định và đồng thời cập nhật tài khoản 412 để phản ánh sự giảm bớt nghĩa vụ tài chính.

Những nguyên tắc này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của doanh nghiệp thông qua tài khoản 412.

 1. Phân loại khoản nợ:
  • Các khoản nợ trong tài khoản 412 có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí như thời hạn thanh toán, loại dịch vụ hoặc hàng hóa mà nó đại diện. Việc phân loại giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý từng loại nghĩa vụ tài chính một cách hiệu quả.
 2. Chấp nhận khấu trừ và điều chỉnh:
  • Trong quá trình giao dịch, có thể xảy ra các điều chỉnh hoặc khấu trừ với đối tác. Việc này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để đảm bảo rằng tài khoản 412 được cập nhật phản ánh đúng số tiền mà doanh nghiệp thực sự nợ.
 3. Bảo quản hóa đơn và chứng từ:
 • Đối với mỗi khoản nợ ghi vào tài khoản 412, việc bảo quản hóa đơn, hợp đồng và các chứng từ liên quan là quan trọng. Điều này không chỉ giúp chứng minh tính chính xác của các ghi chú mà còn là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình kiểm toán.
 1. Đối chiếu với bảng cân đối kế toán:
 • Tài khoản 412 cần được đối chiếu định kỳ với bảng cân đối kế toán chung của doanh nghiệp để đảm bảo rằng mọi giao dịch đã được ghi đúng và phản ánh chính xác trong bảng cân đối.
 1. Tuân thủ theo quy định pháp luật:
 • Việc tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực kế toán là quan trọng. Doanh nghiệp cần phải cập nhật với các thay đổi về quy định pháp luật liên quan đến kế toán và áp dụng chúng một cách đúng đắn trong quản lý tài chính.
 1. Báo cáo tài chính định kỳ:
 • Khi tạo báo cáo tài chính định kỳ, tài khoản 412 cung cấp thông tin quan trọng về các nghĩa vụ tài chính đang tồn đọng. Báo cáo này giúp ban lãnh đạo hiểu rõ về tình hình tài chính và đưa ra quyết định chiến lược.

Tất cả những nguyên tắc trên đều hỗ trợ quản lý hiệu quả tài khoản 412, giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch, tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán và pháp luật.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 412

Tài khoản 412 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả trong tương lai. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 412:

1. Kết cấu của tài khoản 412:

 • Mã số tài khoản: Tài khoản 412 thường có mã số đặc trưng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp xác định nhanh chóng trong quá trình ghi chú và kiểm tra.
 • Loại tài khoản: Nó thuộc nhóm tài khoản nợ, tức là ghi nhận các khoản phải trả của doanh nghiệp.

Mục Đích:

Tài khoản 412 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong tương lai. Điều này bao gồm những nghĩa vụ tài chính, như tiền mặt phải trả cho nhà cung cấp, khoản vay ngắn hạn, và các khoản nợ khác có thời hạn thanh toán trong vòng một năm.

Cấu trúc:

Tài khoản 412 có thể được phân chia thành các mục con để ghi chú rõ ràng về nguồn gốc và mục đích sử dụng của nợ. Các mục con thường bao gồm:

412.1: Nợ phải trả cho nhà cung cấp: Ghi nhận số tiền nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã nhận từ nhà cung cấp.

412.2: Nợ vay ngắn hạn: Ghi nhận số tiền nợ phải trả đối với các khoản vay có kỳ hạn ngắn, bao gồm cả lãi và gốc.

412.3: Các khoản nợ khác: Bao gồm các khoản nợ khác có thời hạn thanh toán trong vòng một năm, như nợ thuế, nợ phải trả đối với các dự án cụ thể, và các khoản nợ khác.

Ghi chú:

Khi ghi chép vào tài khoản 412, thông tin chi tiết như số hóa đơn, điều khoản thanh toán, và thông tin liên quan khác cần được ghi kèm để dễ dàng theo dõi và kiểm tra lại. Sự chính xác trong việc ghi chép giúp đảm bảo rằng tình trạng tài chính của doanh nghiệp được quản lý hiệu quả và đáng tin cậy.

Quản lý tài khoản 412:

Quản lý tài khoản 412 đòi hỏi sự chặt chẽ trong việc theo dõi các nguồn nợ, quản lý thời hạn thanh toán, và đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ nguồn lực để đáp ứng các khoản thanh toán khi chúng đến hạn. Sự quản lý hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và duy trì ổn định tài chính cho doanh nghiệp.

Trên tất cả, việc hiểu rõ và thực hiện đúng cách các quy định kế toán liên quan đến tài khoản 412 là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong bảng kế toán của doanh nghiệp.

2. Nội dung phản ánh của tài khoản 412:

 • Nợ phải trả: Tài khoản 412 thường phản ánh các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp đối với các bên thứ ba, như nhà cung cấp, ngân hàng, hoặc các đối tác kinh doanh khác.
 • Chứng từ kèm theo: Mỗi giao dịch được thực hiện trên tài khoản 412 cần đi kèm với chứng từ hợp lý, như hóa đơn mua hàng, hợp đồng, hoặc các tài liệu khác chứng minh nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp.
 • Thời hạn thanh toán: Thông thường, thông tin về thời hạn thanh toán cũng được ghi chú trên tài khoản 412 để quản lý hiệu quả quá trình thanh toán nợ.

3. Quản lý và kiểm soát:

 • Kiểm tra định kỳ: Tài khoản 412 thường được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng tất cả các nghĩa vụ thanh toán được ghi đúng và đầy đủ.
 • Phân loại nghĩa vụ: Các khoản nợ trên tài khoản 412 thường được phân loại theo đối tượng, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý hiệu quả các khoản nợ đang phải trả.

Tóm lại, tài khoản 412 là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, phản ánh các nghĩa vụ thanh toán và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt trong việc quản lý và kiểm soát.

4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu tài khoản 412

a) Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa hoặc định giá trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản. Sau đó, chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị đã được ghi trong sổ kế toán sẽ được phản ánh vào sổ kế toán như sau:

 • Đánh giá lại vật tư và hàng hóa:
 • Nếu giá đánh giá lại cao hơn giá trị đã ghi sổ kế toán, sự chênh lệch giá tăng, ghi:

Nợ các tài khoản 152, 153, 155, 156

Có tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

 • Nếu giá đánh giá lại thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán, sự chênh lệch giá giảm, ghi:

Nợ tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có các tài khoản 152, 153, 155, 156.

 • Đánh giá lại TSCĐ và bất động sản đầu tư: Dựa vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định và bất động sản đầu tư:
 • Đối với phần nguyên giá, giá trị còn lại, và giá trị hao mòn đã điều chỉnh tăng, ghi:

Nợ các tài khoản 211, 213, 217 (phần nguyên giá điều chỉnh tăng)

Có tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn điều chỉnh tăng)

Có tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị còn lại tăng).

 • Đối với phần nguyên giá, giá trị còn lại, và giá trị hao mòn đã điều chỉnh giảm, ghi:

Nợ tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị còn lại điều chỉnh giảm)

Nợ tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ (phần giá trị hao mòn điều chỉnh giảm)

Có các tài khoản 211, 213, 217 (phần nguyên giá điều chỉnh giảm).

b) Cuối năm tài chính, để xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền:

 • Nếu tài khoản 412 có số dư bên Có và có quyết định bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

 • Nếu tài khoản 412 có số dư bên Nợ và có quyết định ghi giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 412 (chênh lệch đánh giá lại tài sản) là một phần quan trọng của hệ thống kế toán tài chính, đặc biệt trong việc phản ánh sự biến đổi giá trị tài sản sau khi đánh giá lại. Điều này quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kế toán của doanh nghiệp. Trên đây là thông tin Kế toán Kiểm toán ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000