Hướng dẫn tài khoản 136 – Tài khoản Phải thu nội bộ

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ này đóng vai trò quản lý và theo dõi các khoản phải thu và thanh toán nội bộ giữa các đơn vị hoặc chi nhánh trong tổ chức. Mời bạn đọc cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu về cách hạch toán, phân loại, và quản lý tài khoản 136 để hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của nó trong việc duy trì sự cân đối tài chính và hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp.

Tài khoản 136 - Tài khoản Phải thu nội bộ
Tài khoản 136 – Tài khoản Phải thu nội bộ

1. Định nghĩa tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Tài khoản 136 là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, được gọi là “Phải thu nội bộ.” Đây là một tài khoản liên quan đến việc ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp phải thu từ các bên nội bộ, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, công ty con, hoặc các bên liên quan khác trong tổ chức.

Nếu doanh nghiệp đã cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho các bên nội bộ mà chưa nhận được thanh toán, số tiền đó sẽ được ghi trong tài khoản 136. Điều này giúp theo dõi và quản lý các khoản phải thu nội bộ, đồng thời thể hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với những người nội bộ đó.

Trong quá trình lập bảng cân đối kế toán, tài khoản 136 thường được sử dụng để chuyển thông tin đến phần “Phải thu ngắn hạn” của bảng cân đối, phản ánh nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp đối với các đối tác nội bộ. Điều này cũng hỗ trợ quá trình đánh giá khả năng thanh toán và quản lý tài chính nội bộ của doanh nghiệp.

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các nghĩa vụ tài chính đối với các đối tác nội bộ. Các giao dịch được ghi vào tài khoản này bao gồm việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp chưa nhận được thanh toán. Điều này có thể xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm các khoản bán hàng trả góp, giao dịch giữa các bộ phận của công ty, hoặc các dự án liên quan đến các đơn vị nội bộ khác nhau.

Việc theo dõi tài khoản 136 là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ thông tin để thực hiện các quyết định chiến lược về tài chính. Ngoài ra, quản lý tài khoản này cũng giúp dự báo nguồn thu nhập và quản lý rủi ro liên quan đến các khoản phải thu từ bên nội bộ.

Khi có sự chuyển động trong tài khoản 136, doanh nghiệp cần kiểm tra và xác nhận rằng thông tin này được cập nhật chính xác trong hệ thống kế toán của mình. Điều này là quan trọng để tránh sai sót trong báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình quản lý tài chính nội bộ.

Nói chung, tài khoản 136 – Phải thu nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định tài chính của doanh nghiệp và giúp họ hiểu rõ hơn về mối quan hệ tài chính với các đối tác nội bộ của mình.

Ngoài việc ghi nhận các khoản phải thu từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, tài khoản 136 cũng có thể liên quan đến các khoản nợ khác như các khoản vay ngắn hạn từ đối tác nội bộ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ ghi nhận các khoản nợ này vào tài khoản 136 để theo dõi và quản lý nghĩa vụ thanh toán của mình đối với đối tác nội bộ.

Quá trình quản lý tài khoản 136 thường được thực hiện thông qua việc theo dõi các hóa đơn, hợp đồng hoặc các tài liệu khác liên quan đến các giao dịch phải thu nội bộ. Khi các khoản nợ được thanh toán, doanh nghiệp sẽ chuyển số tiền tương ứng từ tài khoản 136 sang tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng để phản ánh sự chuyển động của tiền.

Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong ghi nhận tài khoản 136, các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện kiểm tra và cân nhắc việc sử dụng các hệ thống kế toán tự động để tự động hóa quy trình ghi nhận và theo dõi các khoản phải thu nội bộ.

Tổng cộng, tài khoản 136 – Phải thu nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, giúp họ theo dõi và kiểm soát các khoản phải thu nội bộ, từ đó đảm bảo sự ổn định và bền vững trong quản lý tài chính của họ.

Ngoài ra, tài khoản 136 còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá hiệu suất kinh doanh và dự báo tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi số tiền phải thu nội bộ, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ hiệu quả trong việc quản lý nợ và thu hồi các khoản phải thu.

Các báo cáo tài chính thường xuyên sử dụng thông tin từ tài khoản 136 để phản ánh năng lực thanh toán của doanh nghiệp. Tổng cộng số tiền trong tài khoản này thường được hiển thị trong phần tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán, giúp người đọc báo cáo hiểu rõ hơn về khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp tham gia các ngành có chu kỳ thanh toán dài hạn hoặc có quy trình giao dịch phức tạp, việc theo dõi và quản lý tài khoản 136 đòi hỏi sự chặt chẽ và tổ chức. Các biện pháp như xác định các điều kiện thanh toán trong hợp đồng, thiết lập chính sách quản lý tín dụng, và duy trì hệ thống thông tin kế toán hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa quá trình thu hồi nợ.

Tóm lại, tài khoản 136 không chỉ là một công cụ quản lý tài chính mà còn là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá và dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin từ phía các đối tác kinh doanh.

2. Quản lý tài khoản 136 một cách hiệu quả

Để quản lý tài khoản 136 một cách hiệu quả, bạn cần thực hiện các bước sau:

a. Xác định chính xác số tiền phải thu

Trước hết, bạn cần xác định một danh sách chi tiết về các khoản phải thu nội bộ. Điều này bao gồm việc xác định người hoặc đơn vị nào đang nợ tiền, số tiền cụ thể, và thời hạn thanh toán. Điều này giúp bạn theo dõi và kiểm soát tốt hơn.

b. Thực hiện theo dõi định kỳ

Hãy thiết lập một quy trình theo dõi định kỳ để đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ khoản phải thu nào. Cập nhật danh sách và kiểm tra xem những khoản nợ đã được thanh toán hay chưa.

c. Xử lý khoản phải thu hết hạn

Nếu một khoản phải thu vượt quá thời hạn thanh toán, bạn nên có một quy trình để xử lý nó. Điều này có thể bao gồm việc gửi thông báo nhắc nhở cho người nợ hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết.

d. Sử dụng phần mềm kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán phù hợp giúp bạn quản lý tài khoản 136 một cách hiệu quả hơn. Phần mềm này có thể giúp bạn tự động theo dõi các khoản phải thu, tạo các báo cáo liên quan, và cải thiện quá trình quản lý tài chính.

3. Nguyên tắc kế toán của tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 200/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 177/2015/TT-BTC, tài khoản 136 (phải thu nội bộ) áp dụng các nguyên tắc kế toán sau đây:

Mục đích sử dụng tài khoản 136 là để phản ánh số vốn hoạt động mà Trụ sở chính đã cấp cho các Chi nhánh, cũng như để ghi nhận các khoản nợ phải thu và quá trình thanh toán các khoản phải thu giữa Trụ sở chính với các Chi nhánh hoặc giữa các Chi nhánh với nhau.

Nội dung của các khoản phải thu nội bộ ghi nhận vào tài khoản 136 bao gồm:

Tại Trụ sở chính:

 • Số vốn hoạt động và quỹ đã cấp hoặc giao cho Chi nhánh.
 • Các khoản phải thu từ Chi nhánh.
 • Các khoản thu hộ cho Chi nhánh.
 • Các khoản đã chi trả hoặc đã thanh toán hộ cho Chi nhánh.
 • Các khoản phải thu nội bộ khác.

Tại các Chi nhánh:

 • Các khoản vốn hoạt động được cấp nhưng chưa nhận được.
 • Các khoản thu hộ từ Trụ sở chính hoặc Chi nhánh khác.
 • Các khoản đã chi trả hoặc đã thanh toán hộ Trụ sở chính và Chi nhánh khác.
 • Các khoản phải thu nội bộ vãng lai khác.
 • Tài khoản 136 cần được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị có liên quan đến thanh toán nội bộ và phải theo dõi riêng lẻ từng khoản nợ phải thu nội bộ. Đơn vị cần áp dụng biện pháp đôn đốc để giải quyết hoàn toàn các khoản nợ phải thu nội bộ trong kỳ kế toán.

Cuối kỳ kế toán, cần tiến hành kiểm tra và đối chiếu tài khoản 136 – Phải thu nội bộ và tài khoản 336 – Phải trả nội bộ giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ dựa trên căn cứ hạch toán bù trừ trên hai tài khoản này. Khi thực hiện đối chiếu, nếu có sự chênh lệch, cần phải tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

4. Kết cấu của tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 200/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư 177/2015/TT-BTC, nguyên tắc kế toán của tài khoản 136 (phải thu nội bộ) được xác định như sau:

4.1. Bên Nợ (Ghi các khoản mà Trụ sở chính hoặc Chi nhánh phải thu)

 • Số vốn hoạt động, quỹ đã giao hoặc đã cấp cho Chi nhánh.
 • Số tiền mà Trụ sở chính phải thu từ các Chi nhánh.
 • Số tiền mà các Chi nhánh phải thu từ Trụ sở chính.
 • Các khoản đã chi hộ hoặc trả hộ cho Trụ sở chính và các Chi nhánh, hoặc các khoản mà Trụ sở chính và các Chi nhánh thu hộ.
 • Các khoản phải thu nội bộ khác.

4.2. Bên Có (Ghi các khoản mà Trụ sở chính hoặc Chi nhánh đã thu hồi hoặc đã thanh toán)

 • Thu hồi vốn hoạt động, quỹ đã giao hoặc đã cấp tại Chi nhánh.
 • Số tiền mà Chi nhánh đã nộp cho Trụ sở chính.
 • Số tiền đã thu được từ các khoản phải thu trong nội bộ.
 • Xóa nợ phí bảo hiểm tiền gửi phải thu của các Chi nhánh.
 • Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.

Số dư bên Nợ: Là số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

5. Nội dung phản ánh của tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Tài khoản 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ được mở tại Trụ sở chính để phản ánh số vốn hoạt động hiện có tại các Chi nhánh do Trụ sở chính giao.

Tài khoản 1362 – Phải thu cấp dưới về phí bảo hiểm tiền gửi: Tài khoản này chỉ được mở tại Trụ sở chính để phản ánh số phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trong kỳ và phải thu từ các Chi nhánh.

Tài khoản 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi: Tài khoản này chỉ được mở tại Trụ sở chính để phản ánh số tiền thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát sinh trong kỳ và phải thu từ các Chi nhánh.

Tài khoản 1364 – Phải thu cấp trên về chi trả tiền bảo hiểm: Tài khoản này chỉ được mở tại các Chi nhánh để phản ánh số phải thu từ Trụ sở chính để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi có quyết định chi trả tiền bảo hiểm từ Trụ sở chính theo hồ sơ Chi nhánh đề nghị.

Tài khoản 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả bảo hiểm không có người nhận: Tài khoản này chỉ được mở tại Trụ sở chính để phản ánh số tiền chi trả bảo hiểm khi không có người nhận phát sinh trong kỳ và phải thu từ các Chi nhánh.

Tài khoản 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi: Tài khoản này chỉ được mở tại Trụ sở chính để phản ánh số chênh lệch khi thu lớn hơn chi trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý bảo hiểm tiền gửi phát sinh trong kỳ và phải thu từ các Chi nhánh.

Tài khoản 1367 – Phải thu cấp trên về chênh lệch thu nhỏ hơn chi: Tài khoản này chỉ được mở tại các Chi nhánh để phản ánh số chênh lệch khi thu nhỏ hơn chi trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý bảo hiểm tiền gửi phát sinh trong kỳ được Trụ sở chính cấp bù.

Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Tài khoản này phản ánh các khoản phải thu nội bộ khác giữa Trụ sở chính và các Chi nhánh hoặc giữa các Chi nhánh với nhau.

Tài khoản 136 là tài khoản “Phải thu nội bộ” trong hệ thống kế toán của một tổ chức. Nó thường xuất hiện trong bảng cân đối kế toán và biểu thống kê tài chính của công ty, thể hiện số tiền mà công ty còn phải thu từ các bên nội bộ, chẳng hạn như các khoản nợ từ nhân viên, công ty con, hoặc các bộ phận khác trong tổ chức. Khi số dư tài khoản 136 tăng lên, điều này có nghĩa rằng tổ chức đang có nhiều khoản phải thu nội bộ hơn. Điều này có thể là một dấu hiệu tích cực, cho thấy công ty đang duy trì các khoản thu nợ nội bộ và quản lý chúng hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000