087.790.7790

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78

Bạn đang gặp khó khăn trong việc kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm? Bạn lo lắng về việc kê khai sai sót dẫn đến phạt vi phạm hành chính? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm một cách chính xác và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78
Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm theo thông tư 78

1. Hóa đơn điều chỉnh giảm là gì?

Hóa đơn điều chỉnh giảm là hóa đơn được lập nhằm mục đích điều chỉnh giảm giá trị, số lượng hàng hóa, dịch vụ đã được ghi trên hóa đơn gốc do đã phát sinh sai sót hoặc do nhu cầu điều chỉnh của hai bên (bên bán và bên mua).

2. Khi nào cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm?

Có hai trường hợp chính cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm:

Sai sót trên hóa đơn gốc:

  • Sai tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán hoặc bên mua.
  • Sai số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ.
  • Sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT).
  • Sai thông tin về mã hàng hóa, dịch vụ.

Nhu cầu điều chỉnh của hai bên:

  • Giảm giá hàng hóa, dịch vụ.
  • Trả hàng hóa, dịch vụ.
  • Hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mua bán.

3.Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm – Hướng dẫn kê khai điều chỉnh giảm

Ngày 21/08/2014, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 3430/TCT-KK hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

“Căn cứ theo quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:

Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm và bảng kê mẫu 01-01/GTGT và có giá trị âm

Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và có ghi giá trị âm.

Hiện tại Tổng cục thuế đã hỗ trợ việc  nhập số âm tại bảng kê 01-01/GTGT, 01-2/GTGT trên ứng dụng HTKK,iHTKK”.

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm nhưng khi kê khai thuế phải kê khai âm.

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015/TCT-KK của Tổng cục thuế quy định:

“Ví dụ: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra là 10 triệu đồng. Công ty A và công ty B đã thực hiện  kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

Trường hợp công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

Trường hợp hai bên thông nhất Điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tình thuế tháng 07/2015( nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015”.

Cụ thể như sau:

Cách kê khai thuế âm: Đặt dấu trừ (-) trước khi nhập số tiền vào các chỉ tiêu trên Tờ khai 01/GTGT hoặc trừ số tiền, tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh giảm.

Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào Tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại phát sinh hóa đơn.

Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.8.4 đã bỏ qua phụ lục, nên sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT.

Theo công văn 13696/CT-TTHT ngày 29/03/2019 của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cứ các quy định trên và trình  bày của đơn vị tại công văn hỏi, trường hợp các thỏa thuận hợp đồng giữa công ty và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thỏa thuận giữa Công ty và các khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật thì:

Về kê khai thuế GTGT đầu vào: Trường hợp Công ty thuê quầy của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xuất hóa đơn tiền thuê quầy cho Công ty, các  bên đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định, sau đó, đến tháng 11/2018, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xuất hóa đơn điều chỉnh tiền thuê quầy cho các hóa đơn đã xuất nêu trên thì căn cứ hóa đơn điều chỉnh Công ty thực hiện kê khai, điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh (kỳ kê khai thuế tháng 12/2018 nếu kê khai GTGT theo tháng, kỳ khai thuế Quý IV năm 2018 nếu khai thuế GTGT theo quý).

Về kê khai thuế GTGT đầu ra: Trường hợp Công ty dịch vụ cung cấp dịch vụ và đã xuất hóa đơn cho khách hàng, đến tháng 12/2018, công ty xuất hóa đơn điều chỉnh tiền dịch vụ cho các hóa đơn đã xuất nêu trên (các hóa đơn này công ty đã kê khai, nộp thuế đầy đủ) thì căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh (kỳ kê khai thuế tháng 12/2018 nếu kê khai thuế GTGT theo tháng, kỳ kê khai thuế quý IV năm 2018 nếu khai thuế GTGT theo quý).

Như vậy, cách kê khai điều chỉnh như sau:

Căn cứ theo trường hợp 2 nêu trên: trong tháng 10/2019 có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm của tháng 8/2019: cộng tiền hàng là 3.400.000 => 2 bên kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm  như sau:

a. Bên bán – kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra:

Trường hợp trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (Tức là trong kỳ không có các hóa đơn bán ra – mua vào khác nhau):

Kê khai âm vào chi tiêu 29 trên tờ khai 01/GTGT ( vì thuế 0%)

Cách kê khai âm: các bạn đặt dấu trừ (-) trước sau đó nhập số tiền vào chỉ tiêu 29: – 3.400.000, phần mềm sẽ sinh thành giá trị tiền trong ngoặc ()

Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác => thì các bạn phải trừ số tiền doanh thu và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh đó (tức là trong kỳ kê khai có hóa đơn điều chỉnh giảm và có hóa đơn bán ra – mua vào khác)

b. Bên mua – kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào:

Trường hợp trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (Trong kỳ không có các hóa đơn mua vào  khác):

Như vậy,  kê khai âm vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT: -3.400.000

Trường hợp trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác => thì các bạn phải trừ số tiền Giá trị mua vào và thuế GTGT của hóa đơn điều chỉnh giảm đó. (trong kỳ kê khai có hóa đơn điều chỉnh giảm và có nhiều hóa đơn bán ra – mua vào khác)

Chú thích:

Chi tiêu 23,29,30,32,32a: ghi tổng giá trị hàng hóa bán ra và mua vào (bao gồm cả hàng chịu thuế và không chịu thuế) nhưng chưa bao gồm VAT

Chỉ tiêu 24,31,33: ghi VAT tính tổng VAT trong kỳ.

4. Quy định pháp luật về kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm.

Theo Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua lập biên bản có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán , thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Như vậy, nếu phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót mà một trong hai bên (bên bán hoặc bên mua) đã kê khai thì cần thực hiện:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Bước 2: Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu.

Lưu ý:

Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

Nếu hóa đơn bị sai tên công ty, địa chỉ nhưng mã số thuế đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Với những hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu, bạn sẽ có thể tự tin kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm một cách chính xác, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng