087.790.7790

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt mới nhất

Bạn đang gặp khó khăn trong việc kê khai và cần hướng đẫn kê khai bổ sung thuế GTGT? Đừng lo lắng! Bài viết này ACC sẽ cung cấp cho bạn chi tiết và cập nhật nhất về việc kê khai bổ sung thuế GTGT theo quy định mới nhất năm 2024.

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt mới nhất
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt mới nhất

1. Định nghĩa và trường hợp áp dụng kê khai bổ sung thuế GTGT

Kê khai bổ sung thuế GTGT là thủ tục được thực hiện khi người nộp thuế phát hiện sai sót trong tờ khai thuế GTGT đã nộp hoặc có thay đổi về số thuế GTGT phải nộp, được khấu trừ, hoàn lại sau khi nộp tờ khai.

Trường hợp áp dụng kê khai bổ sung thuế GTGT chi tiết:

 Do phát hiện sai sót trong tờ khai thuế GTGT đã nộp:

 • Sai sót về thông tin:

Tên, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản ngân hàng của người nộp thuế, người mua, người bán.

Kỳ tính thuế.

Ký hiệu mẫu tờ khai.

 • Sai sót về số liệu:

Doanh thu chịu thuế GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp.

Số thuế GTGT được khấu trừ.

Số thuế GTGT được hoàn lại.

 • Sai sót về hình thức:

Điền sai mã, sai ô, thiếu thông tin.

Không ký tên, đóng dấu.

Do có thay đổi về số thuế GTGT phải nộp, được khấu trừ, hoàn lại sau khi nộp tờ khai:

 • Do điều chỉnh giá trị hàng hóa, dịch vụ:

Tăng giá, giảm giá, trả lại hàng hóa.

Hủy hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn.

 • Do hoàn nhập chi phí:

Chi phí được trừ khi tính thuế GTGT.

Lãi vay được trừ khi tính thuế GTGT.

 • Do thu hồi hóa đơn đầu vào:

Hóa đơn không hợp lệ.

Hóa đơn không đủ điều kiện để được khấu trừ.

Ngoài ra, một số trường hợp sau đây cũng có thể áp dụng kê khai bổ sung thuế GTGT:

 • Do thay đổi phương pháp hạch toán thuế GTGT.
 • Do chuyển đổi, giải thể, hợp nhất doanh nghiệp.
 • Do yêu cầu của cơ quan thuế.

2. Các quy định chi tiết liên quan đến điều khoản kê khai bổ sung thuế GTGT:

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế):

“Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

3.  Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế gtgt mới nhất

3.1 Phát hiện sai sót trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Nếu vẫn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT mà phát hiện ra sai sót thì kế toán xử lý theo các bước dưới đây:

Khi phát hiện sai sót (dù là sai sót do kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn hay ghi sai hóa đơn … có ảnh hưởng hay không có ảnh hưởng tới tiền thuế GTGT) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Cách xử lý:

Lập “tờ khai lần đầu”, không lập “tờ khai bổ sung” với các thông tin đúng về thuế GTGT trong kỳ sau khi đã được điều chỉnh, rồi nộp lại trước thời hạn là xong.
(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp tờ khai là tờ khai chính thức của kỳ kê khai, các tờ khai trước đó sẽ không được công nhận.)

Các bước thực hiện trên phần mềm HTKK như sau:

Mở phần mềm HTKK -> Chọn tờ khai thuế GTGT -> Chọn tháng (quý) sai sót -> Chọn “tờ khai lần đầu” (không chọn phụ lục) -> Nhập số liệu -> Ghi -> Đóng

3.2. Phát hiện sai sót sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Khi đã qua thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT mà phát hiện ra sai sót thì tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ có cách xử lý khác nhau:

 • Phát hiện sai sót không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi như: kê khai sai số hóa đơn, kê khai sai ngày, tháng, năm, tên công ty, mã số thuế công ty trong hóa đơn,…

Cách xử lý:

Lập “tờ khai lần đầu”, có chọn phụ lục kê khai sai, không lập “tờ khai bổ sung”.

Các bước thực hiện:

Mở phần mềm HTKK -> Chọn tờ khai thuế GTGT -> Chọn tháng (quý) sai sót -> Chọn “tờ khai lần đầu” (đánh dấu chọn phụ lục kê khai) -> Vào phụ lục kê khai sai -> Sửa thông tin sai trong phụ lục -> Ghi -> Đóng. (Lưu tại doanh nghiệp để sau này giải trình)

 • Sai sót ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp

Những lỗi sai như: Kê khai sai số tiền thuế GTGT đầu vào, đầu ra, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn,…

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK ->Vào “Kỳ kê khai sai” -> Tích chọn vào“Tờ khai bổ sung”, các bạn xem hình dưới để rõ hơn:

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

4. Hồ sơ kê khai bổ sung thuế gtgt mới nhất

 • Bản giải trình kê khai bổ sung (Mẫu số 01-1/KHBS):

Ghi rõ lý do kê khai bổ sung.

Xác định các chỉ tiêu có thay đổi so với tờ khai đã nộp.

Giải trình chi tiết về các thay đổi.

 • Tờ khai bổ sung thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT):

Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.

Cập nhật các chỉ tiêu có thay đổi.

Ký tên, đóng dấu (nếu có).

 • Tài liệu, chứng từ liên quan:

Chứng minh cho các thay đổi trong tờ khai bổ sung.

Hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán…

5. Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT ở đâu?

Có thể nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT tại:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Qua bưu điện.
Trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT là khi nào?

Cần nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Cần nộp hồ sơ kê khai bổ sung thuế GTGT trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

Tóm lại, việc kê khai bổ sung thuế GTGT cần được thực hiện tuân thủ các nguyên tắc trên để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng