087.790.7790

Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu cho người lao động là việc tham gia BHXH lần đầu tiên của người lao động khi bắt đầu làm việc cho một đơn vị, tổ chức. Vậy Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động như thế nào ? hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại Doanh nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại Doanh nghiệp
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại Doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Công nhân công an, viên chức công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về Công an nhân dân.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại doanh nghiệp bao gồm tất cả các đối tượng nêu trên, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp.

Để tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu tại doanh nghiệp, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã ký kết.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Người lao động nộp hồ sơ cho doanh nghiệp nơi làm việc. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và bắt đầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu cho người lao động gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký BHXH bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS): Do người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và nộp cho cơ quan BHXH.
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS): Do người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và nộp cho cơ quan BHXH.
 • Sổ BHXH của lao động đã có thời gian đóng BHXH trước đó (nếu có): Do lao động nộp cho đơn vị.
 • Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng của lao động (nếu có): Do lao động nộp cho đơn vị.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của lao động (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu): Do lao động nộp cho đơn vị.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nơi cư trú của lao động (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ xác nhận của địa phương nơi lao động cư trú): Do lao động nộp cho đơn vị.
 • Hồ sơ đăng ký BHXH có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc nộp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết đăng ký BHXH cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

 • Đối với người lao động mới được tuyển dụng thì cần nộp hồ sơ đăng ký BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng.
 • Đối với người lao động đã có thời gian đóng BHXH trước đó thì cần nộp hồ sơ đăng ký BHXH để tiếp tục tham gia BHXH.
 • Đối với người lao động đã nghỉ việc và có thời gian đóng BHXH chưa hưởng chế độ hưu trí, tử tuất thì cần nộp hồ sơ đăng ký BHXH để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

3. Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động 

Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động 
Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động

Điều kiện đăng ký BHXH lần đầu qua mạng

Để đăng ký BHXH lần đầu qua mạng, đơn vị cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã được cấp mã số đơn vị BHXH.
 • Có tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công (DVC) của BHXH Việt Nam.
 • Có chữ ký số hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Hồ sơ đăng ký BHXH lần đầu qua mạng

Hồ sơ đăg ký BHXH lần đầu qua mạng bao gồm:

 

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.

Các bước đăng ký BHXH lần đầu qua mạng

Để đăng ký BHXH lần đầu qua mạng, đơn vị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công (DVC) của BHXH Việt Nam

Truy cập website của BHXH Việt Nam theo đường dẫn https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/.

Nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản giao dịch điện tử.

Nhấn “Đăng nhập”.

Bước 2: Tải mẫu hồ sơ

Tại mục “Tải mẫu hồ sơ”, chọn mẫu hồ sơ cần tải.

Bước 3: Kê khai hồ sơ

Kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin trên mẫu hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Chọn chức năng “Nộp hồ sơ” để nộp hồ sơ đăng ký BHXH.

Lựa chọn hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến hoặc qua bưu điện.

Bước 5: Theo dõi kết quả

Kiểm tra trạng thái hồ sơ đã nộp tại mục “Trạng thái hồ sơ”.

Lưu ý

Khi kê khai hồ sơ, cần lưu ý các thông tin sau:

 • Mã đơn vị BHXH: Nhập mã đơn vị BHXH đã được cấp.
 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.
 • Email: Nhập email của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.
 • Mã số thuế: Nhập mã số thuế của đơn vị.
 • Tên đơn vị: Nhập tên đầy đủ của đơn vị.
 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ trụ sở chính của đơn vị.
 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại liên lạc của đơn vị.
 • Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email liên lạc của đơn vị.
 • Loại hình đơn vị: Chọn loại hình đơn vị theo quy định của pháp luật.
 • Ngành nghề hoạt động: Chọn ngành nghề hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 • Số lượng lao động: Nhập số lượng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
 • Danh sách lao động: Nhập thông tin đầy đủ và chính xác của các lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

Sau khi nộp hồ sơ, đơn vị cần theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “Trạng thái hồ sơ”.

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và gửi kết quả giải quyết hồ sơ cho đơn vị qua email hoặc qua bưu điện.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng cho người lao động . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng