Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán chi tiết 2023

Hợp đồng dịch vụ kế toán là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc kế toán cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

1. Đối Tượng của Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán

Hợp đồng dịch vụ kế toán có đối tượng là các hoạt động nghiệp vụ kế toán. Dịch vụ kế toán phải được thực hiện và phản ánh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản xuất, xác nhận đúng đắn kết quả kinh doanh đồng thời theo dõi, kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp, bên cạnh đó cũng phải quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức thực hiện.

2. Mục Tiêu Của Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán

Hợp đồng dịch vụ kế toán giúp đảm bảo rằng công việc kế toán của doanh nghiệp được thực hiện chính xác và đúng thời hạn. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản và nâng cao hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Bảo đảm tính chính xác: Hợp đồng có thể đặt ra mục tiêu để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính và số liệu kế toán được thực hiện và báo cáo một cách chính xác.
 • Đáp ứng các yêu cầu hợp pháp: Mục tiêu này đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kế toán tuân theo các quy định và luật pháp liên quan đến kế toán và thuế.
 • Tối ưu hóa hiệu suất tài chính: Hợp đồng có thể đề ra mục tiêu giúp tối ưu hóa tài chính của tổ chức, bằng cách cung cấp thông tin và phân tích tài chính để hỗ trợ quyết định kinh doanh.
 • Đảm bảo bảo mật thông tin: Mục tiêu này đảm bảo rằng thông tin tài chính và kế toán của tổ chức được bảo vệ và không bị tiết lộ sai lệch.
 • Cung cấp báo cáo thời gian và hiệu quả: Hợp đồng có thể đặt ra mục tiêu để cung cấp báo cáo tài chính và kế toán theo thời hạn và định kỳ cụ thể để hỗ trợ quản lý tổ chức.

3. Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán Mới Nhất Năm 2023

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất năm 2023 có thể được tải về để sử dụng. Hợp đồng này được lập dưới dạng một sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ kế toán và bên thuê dịch vụ về việc bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ và bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ.

3.1 Nội Dung Hợp Đồng Dịch Vụ Kế Toán

Hợp đồng dịch vụ kế toán thường quy định nhiều nội dung, bao gồm:

 • Hỗ trợ đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập.
 • Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý.
 • Rà soát, kiểm tra chứng từ đưa ra phản hồi những thông tin cần điều chỉnh.
 • Thực hiện khai thuế môn bài và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.
 • Thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.
 • Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính.
 • Theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho.
 • Lên báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm.

Phí Dịch Vụ và Hình Thức Thanh Toán

Phí dịch vụ kế toán thường được thỏa thuận trong hợp đồng. Thời gian thanh toán và hình thức thanh toán cũng được quy định cụ thể.

Trách Nhiệm Của Các Bên

Hợp đồng dịch vụ kế toán quy định rõ trách nhiệm của cả bên cung ứng dịch vụ và bên thuê dịch vụ, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch.

3.2 Các điều khoản cơ bản của hợp đồng

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A, đại diện là CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ABC, cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho bên B, tức là CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ACF. Dịch vụ kế toán này bao gồm:

1. Hỗ trợ đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

 • Bên A sẽ hỗ trợ bên B trong việc đăng ký hồ sơ ban đầu, đảm bảo quá trình thành lập doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

2. Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng hoặc quý

 • Bên A sẽ tiếp nhận và quản lý các chứng từ kế toán, bao gồm Hóa đơn VAT đầu ra, đầu vào, sổ phụ ngân hàng, bảng chấm công, và các chứng từ liên quan khác.

3. Rà soát, kiểm tra chứng từ

 • Bên A sẽ thực hiện rà soát và kiểm tra chứng từ đưa ra, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin kế toán.

4. Khai thuế môn bài và nộp thuế

 • Bên A sẽ thực hiện khai thuế môn bài và nộp cho cơ quan thuế theo quy định khi có thay đổi.

5. Kê khai thuế và báo cáo thuế

 • Bên A sẽ thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn, sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định.

6. Thông báo số thuế phát sinh

 • Bên A sẽ thông báo số thuế phát sinh nếu có, để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế đúng thời hạn.

7. Hỗ trợ đăng ký nộp thuế điện tử

 • Bên A sẽ hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, giúp đơn giản hóa tiến trình nộp thuế.

8. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Bên A sẽ định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán, cập nhật số liệu của doanh nghiệp.

9. Theo dõi hàng tồn kho

 • Bên A sẽ theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho.

10. Lên báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm

 • Bên A sẽ lập báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm theo quy định của cơ quan thuế.

11. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 • Bên A sẽ thực hiện báo cáo quyết toán thuế Thu nhập cá nhân và đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động và người phụ thuộc.

12. In sổ sách, phiếu thu chi

 • Bên A sẽ in sổ sách, phiếu thu chi, nhập xuất vào mỗi năm tài chính, tiến hành đóng sổ và giao lại để doanh nghiệp lưu tại cơ quan phục vụ thanh kiểm tra về sau.

13. Thiết lập bảng lương

 • Bên A sẽ thiết lập bảng lương phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

14. Tư vấn doanh nghiệp

 • Bên A sẽ tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chi phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT đầu ra và đầu vào, nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp và tối ưu hóa lợi ích trong hoạt động kinh doanh.

15. Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác

 • Bên A sẽ hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh bất thường.

Điều 2: Phí dịch vụ và hình thức thanh toán

Phí dịch vụ kế toán theo hợp đồng là 10.000.000 đồng/tháng. Khi có chứng từ phát sinh ngoài điều kiện đã thỏa thuận, hai bên sẽ cùng thỏa thuận về mức phù hợp cho cả hai.

Thời gian thanh toán sẽ diễn ra sau khi hoàn thành các thủ tục kê khai và công việc trong mỗi quý. Hình thức thanh toán có thể là chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Điều 3: Thời gian thực hiện

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký kết và sẽ kéo dài trong vòng 12 tháng.

Điều 4: Trách nhiệm mỗi bên

Quyền và trách nhiệm bên A

 • Bên A có quyền yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ, chính xác và hợp pháp các chứng từ và số liệu kế toán.
 • Bên A không chịu trách nhiệm đối với các hóa đơn, chứng từ và số liệu kế toán không đầy đủ, không chính xác, và không hợp pháp từ bên B.
 • Bên A được hưởng phí dịch vụ theo quy định trong hợp đồng.
 • Bên A có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối các số liệu và thông tin của bên B.
 • Bên A có trách nhiệm lập và nộp báo cáo thuế đúng ngày theo quy định của cơ quan quản lý thuế.
 • Bên A thực hiện nghiêm túc và đầy đủ sổ sách kế toán.

Quyền và trách nhiệm bên B

 • Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế, sổ sách kế toán trên cơ sở chứng từ và số liệu do mình cung cấp.
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A giải thích số liệu liên quan đến hoạt động kế toán phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Bên B chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp của các chứng từ và số liệu kế toán khi cung cấp cho bên A.
 • Bên B thực hiện thanh toán phí dịch vụ đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng.

Điều 5: Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề khác, hai bên sẽ cùng bàn bạc và thống nhất trên tinh thần hợp tác lẫn nhau. Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn phù hợp và cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng, phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000