087.790.7790

Hoàn thuế tncn nộp thừa ( thu nhập cá nhân ) là gì ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa cho người nộp thuế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy Hoàn thuế tncn nộp thừa ( thu nhập cá nhân ) là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là gì ? 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là gì ? 
Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là gì ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa là việc cơ quan thuế hoàn trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp vượt quá số thuế phải nộp trong năm quyết toán.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 26 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012 và 2020, cá nhân được hoàn thuế TNCN trong trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Ví dụ: Ông A có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2023 là 100 triệu đồng. Ông A đã nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 20%, tổng số thuế đã nộp là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A không vượt quá 11 triệu đồng/tháng, tức là tổng thu nhập tính thuế trong năm không vượt quá 132 triệu đồng. Như vậy, số thuế phải nộp của ông A chỉ là 26,4 triệu đồng. Do đó, ông A được hoàn thuế TNCN số tiền 3,6 triệu đồng.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh căn cứ tính thuế theo quy định.

Cá nhân có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN nộp thừa là 45 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ.

Việc hoàn thuế TNCN nộp thừa là quyền lợi của người nộp thuế. Tuy nhiên, để được hoàn thuế, người nộp thuế cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Có mã số thuế.
 • Đã nộp đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
 • Thu nhập tính thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế.

2. Cách xử lý thuế thu nhập cá nhân nộp thừa sau quyết toán

Cách xử lý thuế thu nhập cá nhân nộp thừa sau quyết toán
Cách xử lý thuế thu nhập cá nhân nộp thừa sau quyết toán

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC, người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp nộp thừa, tiền phạt nộp thừa (khoản nộp thừa) theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế thì được xử lý bù trừ hoặc hoàn trả.

Bù trừ khoản nộp thừa

Khoản nộp thừa được bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng 1 nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.

Cụ thể, người nộp thuế có thể lựa chọn một trong các hình thức bù trừ sau:

 • Bù trừ tự động: Cơ quan thuế thực hiện bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh của người nộp thuế có cùng 1 nội dung kinh tế (tiểu mục) và cùng địa bàn thu ngân sách với khoản nộp thừa.
 • Bù trừ theo đề nghị của người nộp thuế: Người nộp thuế có nhu cầu bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh của người nộp thuế khác thì gửi đề nghị bù trừ đến cơ quan thuế.

Hoàn trả khoản nộp thừa

Khoản nộp thừa được hoàn trả cho người nộp thuế theo quy định sau:

 • Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện hoàn trả khoản nộp thừa cho cá nhân ủy quyền quyết toán.
 • Trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn trả tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế cư trú.

Hồ sơ hoàn trả khoản nộp thừa bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị hoàn trả (Mẫu 01/ĐK-HT) theo quy định tại Điều 43 Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Bản sao chứng từ chứng minh số thuế nộp thừa (bản sao chứng từ nộp tiền thuế, quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế,…).

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn trả khoản nộp thừa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, khi có khoản nộp thừa sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế có thể lựa chọn một trong hai hình thức bù trừ hoặc hoàn trả. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, người nộp thuế sẽ lựa chọn hình thức phù hợp.

3. Thời điểm xác định khoản thuế thu nhập cá nhân nộp thừa để xử lý

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, thời điểm xác định khoản thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nộp thừa để xử lý là ngày đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền trước khi nộp hồ sơ khai thuế, thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày nộp hồ sơ khai thuế, nếu có hồ sơ khai bổ sung thì thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày nộp hồ sơ khai bổ sung.

Ví dụ: Ông A nộp tiền thuế TNCN năm 2022 vào ngân sách nhà nước vào ngày 20/01/2023. Sau đó, ông A quyết toán thuế TNCN năm 2022 và phát hiện số thuế TNCN phải nộp là 10.000.000 đồng. Như vậy, số thuế TNCN nộp thừa là 5.000.000 đồng (20.000.000 đồng – 15.000.000 đồng).

Thời điểm xác định khoản nộp thừa là ngày 20/01/2023, là ngày ông A nộp tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định này, khoản thuế TNCN nộp thừa sẽ được xử lý theo một trong các phương thức sau:

 • Bù trừ với số thuế TNCN phải nộp của kỳ sau.
 • Hoàn nộp thừa.
 • Trả lại tiền thuế TNCN nộp thừa.

Cách thức xử lý khoản thuế TNCN nộp thừa sẽ được xác định theo đề nghị của người nộp thuế trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN hoặc hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN.

4. Trình tự, thủ tục bù trừ tiền nộp thừa thuế thu nhập cá nhân 

Trình tự, thủ tục bù trừ tiền nộp thừa thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị bù trừ

Hồ sơ đề nghị bù trừ tiền nộp thừa thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Các tài liệu liên quan (nếu có) đến khoản nộp thừa.

Bước 2: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị bù trừ tại cơ quan thuế

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị bù trừ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng.

Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị bù trừ trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi người nộp thuế cư trú, có trụ sở hoặc nơi phát sinh số thuế nộp thừa.

Khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, người nộp thuế cần xuất trình bản chính các giấy tờ trong hồ sơ và nộp bản sao có chứng thực của các giấy tờ đó.

Nộp qua mạng

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị bù trừ qua mạng bằng cách đăng nhập vào hệ thống e-Tax của Tổng cục Thuế.

Để nộp hồ sơ đề nghị bù trừ qua mạng, người nộp thuế cần có tài khoản đăng nhập vào hệ thống e-Tax và cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Sau khi hoàn thành kê khai thuế, người nộp thuế cần in Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT để nộp kèm theo hồ sơ đề nghị bù trừ.

Bước 3: Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị bù trừ, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 4: Cơ quan thuế thực hiện bù trừ

Nếu hồ sơ đề nghị bù trừ hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thực hiện bù trừ số tiền nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của người nộp thuế.

Bước 5: Cơ quan thuế thông báo kết quả bù trừ

Sau khi thực hiện bù trừ, cơ quan thuế sẽ thông báo kết quả bù trừ cho người nộp thuế.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị bù trừ

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị bù trừ là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị bù trừ hợp lệ.

Lưu ý

 • Người nộp thuế có thể đề nghị bù trừ tiền nộp thừa thuế thu nhập cá nhân với khoản nợ thuế thu nhập cá nhân, tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế đối với người nộp thuế.
 • Số tiền nộp thừa chỉ được bù trừ với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của cùng một loại thuế.
 • Trường hợp số tiền nộp thừa không đủ để bù trừ hết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì phần còn lại sẽ được hoàn trả cho người nộp thuế.

Trên đây là một số thông tin về Hoàn thuế tncn nộp thừa ( thu nhập cá nhân ) là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790