087.790.7790

Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?

Để được hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm, cá nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và thực hiện đúng thủ tục hoàn thuế. Vậy Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?
Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?

1. Thu nhập từ đại lý bảo hiểm có phải đóng thuế không ?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm là một trong những loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, thu nhập từ đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả cho đại lý bảo hiểm;
 • Thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm do chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam trả cho đại lý bảo hiểm.

Thuế thu nhập cá nhân từ đại lý bảo hiểm được tính theo thuế suất lũy tiến từng phần, cụ thể như sau:

Phần thu nhập Thuế suất
Từ 0 đến 5 triệu đồng 5%
Từ trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10%
Từ trên 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng 15%
Từ trên 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng 20%
Từ trên 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng 25%
Từ trên 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng 30%
Từ trên 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng 35%
Từ trên 50 triệu đồng 40%

Ví dụ: Ông A có thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm là 20 triệu đồng. Thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp là:

20 triệu đồng x 20% = 4 triệu đồng

Thuế thu nhập cá nhân từ đại lý bảo hiểm được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công mà cá nhân đã tạm nộp trong năm.

Ngoài ra, cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân.

Cá nhân làm đại lý bảo hiểm có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì tự khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm là gì ?

Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?
Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?

Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 33 và Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm được hoàn thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có thu nhập từ phí bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu được trong năm tính thuế.
 • Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Chưa được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bản sao hợp đồng đại lý bảo hiểm.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Bản sao chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm
 • Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm cho cơ quan thuế nơi quản lý hồ sơ của đại lý bảo hiểm.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Thuế điện tử.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc không hợp lệ thì cơ quan thuế thông báo cho đại lý bảo hiểm để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 3: Quyết định hoàn thuế

Cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bước 4: Giải quyết hoàn thuế

Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoàn thuế.

Số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm được xác định như sau:

Số tiền hoàn thuế = (Số thuế đã nộp – Số thuế phải nộp)

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đại lý bảo hiểm cần đảm bảo rằng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống Thuế điện tử trước khi thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế không đầy đủ, không đúng quy định hoặc không hợp lệ thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho đại lý bảo hiểm để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Nếu đại lý bảo hiểm không nhận được quyết định hoàn thuế trong thời hạn quy định thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm 

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đại lý bảo hiểm có thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ, được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu số thuế đã nộp của năm tính thuế lớn hơn số thuế phải nộp.

Điều kiện được hoàn thuế

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, đại lý bảo hiểm cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Có thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ.
 • Có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Hồ sơ hoàn thuế

Đại lý bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp.

Các chứng từ chứng minh thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ.

Cách hoàn thuế

Đại lý bảo hiểm có thể nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thời hạn nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm là 5 năm kể từ ngày ký tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính hoàn thuế

Số thuế được hoàn được xác định bằng số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Ví dụ:

Ông A là đại lý bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm ABC. Trong năm 2023, ông A có thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ là 100 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ cho ông A số thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng * 10% = 10 triệu đồng.

Số thuế phải nộp của ông A là 100 triệu đồng * 10% = 10 triệu đồng.

Do số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp nên ông A được hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền là 10 triệu đồng – 10 triệu đồng = 0 đồng.

Lưu ý:

 • Đại lý bảo hiểm cần lưu ý kê khai đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Đại lý bảo hiểm cần lưu giữ các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp và thu nhập từ phí bảo hiểm được khấu trừ để phục vụ việc hoàn thuế.

4. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là cá nhân có thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm. Thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm là khoản tiền hoa hồng mà đại lý bảo hiểm được hưởng từ công ty bảo hiểm.

Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm

Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm được tính theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, thuế TNCN từ hoạt động đại lý bảo hiểm được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý bảo hiểm nhân (x) với thuế suất 5%.

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý bảo hiểm được xác định như sau:

 • Thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý bảo hiểm là tổng số tiền hoa hồng mà đại lý bảo hiểm được hưởng từ công ty bảo hiểm.
 • Thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý bảo hiểm không bao gồm:
 • Khoản tiền hoa hồng mà đại lý bảo hiểm được hưởng từ công ty bảo hiểm do tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí không chuyên nghiệp.
 • Khoản tiền hoa hồng mà đại lý bảo hiểm được hưởng từ công ty bảo hiểm do làm việc tại Việt Nam trong thời gian dưới 183 ngày trong năm dương lịch.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm có thể được hoàn thuế TNCN trong trường hợp số thuế đã nộp thừa.

Số thuế đã nộp thừa được xác định bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN của công ty bảo hiểm – tổng số thuế TNCN phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê 02-1BK-QTT-TNCN.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm là trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm tính thuế.

Cách nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm theo một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Ví dụ

Một đại lý bảo hiểm có thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm là 100 triệu đồng trong năm 2023. Công ty bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN là 5 triệu đồng.

Số thuế TNCN phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNCN là 0 đồng.

Do đó, số thuế đã nộp thừa của đại lý bảo hiểm này là 5 triệu đồng.

Đại lý bảo hiểm này có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với số thuế đã nộp thừa này trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Lưu ý

 • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm cần lưu ý kê khai đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập, giảm trừ gia cảnh và khấu trừ thuế TNCN khi quyết toán thuế TNCN để được hoàn thuế TNCN nếu có.
 • Cá nhân có thể tham khảo thêm quy định về hoàn thuế TNCN tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Quy định về hoàn thuế tncn đối với đại lý bảo hiểm là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng