087.790.7790

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tuyến là một thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian và công sức. Vậy cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online
Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản hướng dẫn, các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.

Trường hợp này áp dụng cho các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng số tiền đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp theo quy định của pháp luật.

 • Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Trường hợp này áp dụng cho các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng thu nhập tính thuế của họ chưa đến mức phải nộp thuế.

 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng sau khi quyết toán thuế theo quy định, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Trường hợp này áp dụng cho các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo từng tháng hoặc từng quý nhưng sau khi quyết toán thuế theo quy định, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

 • Các cá nhân có số thuế nộp thừa do tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này áp dụng cho các cá nhân có số thuế nộp thừa do tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định của pháp luật nhưng sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp của cá nhân giảm so với số thuế đã khấu trừ, nộp thuế thay.

 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng mà sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Trường hợp này áp dụng cho các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng theo từng lần phát sinh nhưng sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu trên.
 • Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2020/TT-BTC.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh căn cứ tính giảm trừ gia cảnh (nếu có).
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh thu nhập tính thuế (nếu có).
 • Các giấy tờ khác chứng minh thuộc trường hợp được hoàn thuế (nếu có).

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân được nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế hoặc cơ quan thuế nơi người nộp thuế có thu nhập chịu thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân là 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân là 45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan thuế không giải quyết thì người nộp thuế có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân online 

Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online
Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Để hoàn thuế thu nhập cá nhân online, người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Tại Cổng dịch vụ công Quốc gia: Truy cập vào website https://dichvucong.gov.vn/, chọn mục “Thuế điện tử” và thực hiện theo hướng dẫn.
 • Tại Cổng thuế điện tử Việt Nam: Truy cập vào website https://thuedientu.gdt.gov.vn/, chọn mục “Đăng ký” và thực hiện theo hướng dẫn.
 • Tại cơ quan thuế: Người nộp thuế có thể đến trực tiếp cơ quan thuế để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử.
 1. Khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau khi có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế thực hiện khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

 1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Sau khi khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo hướng dẫn sau:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng thuế điện tử Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Người nộp thuế có thể đến trực tiếp cơ quan thuế để nộp hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục hoàn thuế.
 1. Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng thuế điện tử Việt Nam.

Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Hồ sơ đề nghị hoàn thuế phải được nộp đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.
 • Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế không đầy đủ, không đúng thời hạn hoặc không đúng quy định, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN.
 • Các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp hoặc đã khấu trừ.
 • Các chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ, miễn thuế.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN là mẫu tờ khai do cá nhân sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tờ khai này được nộp cho cơ quan thuế trực tiếp hoặc qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp hoặc đã khấu trừ

Các chứng từ chứng minh số thuế đã nộp hoặc đã khấu trừ bao gồm:

 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (nếu cá nhân nộp thuế trực tiếp).
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ).

Các chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ, miễn thuế

Các chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ, miễn thuế bao gồm:

 • Giấy khai sinh của con (nếu có con dưới 18 tuổi).
 • Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (nếu có con nuôi dưới 18 tuổi).
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có vợ/chồng).
 • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người nộp thuế là người khuyết tật, người bị nhiễm HIV/AIDS.
 • Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người nộp thuế là người cao tuổi.
 • Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người nộp thuế là người đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

Cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

Căn cứ vào hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ xác định số thuế được hoàn và thực hiện hoàn thuế cho cá nhân trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790