4. Hồ sơ, thủ tục đối với người lao động trực tiếp yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Có 2 cách để người lao động nộp tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN là nộp trực tiếp (file excel) hoặc nộp online qua mạng (file XML):

– Cách 1: nộp trực tiếp tai bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục Thuế quản lý hoặc chi cục Thuế nơi đang cư trú, cá nhân là người lao động cần chuẩn bị những hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN

+ Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN

+ Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (là chứng từ khấu trừ thuế mà doanh nghiệp cấp cho người lao động)

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân

+ Bản chụp hợp đồng lao động (nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp giảm trừ gia cảnh)

+ Sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú (trong trường hợp quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

–  Cách 2: Nếu nộp online qua mạng, người lao động cần làm tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mền HTKK rồi kết xuất XML. Cụ thể, quy trình làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online như sau:

+ Bước 1: truy cập trang web https://canhan.gdt.gov.vn/ và tiến hành đăng nhập tài khoản (trường hợp chưa đăng ký thì có thể đăng ký ngay tại trang web này);

+ Bước 2: Thực hiện kê khai trực tiếp tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN (theo thông tư TT80/2021) sau đó kết xuất SML hoặc nộp file XML đã kê khai được kết xuất từ HTKK;

+ Bước 3: Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác nhận nộp tờ khai;

+ Bước 4: Đính kèm hồ sơ phụ lục như chứng từ khấu trừ thuế, HĐLĐ…;

+ Bước 5: Chờ thông báo phản hồi từ cơ quan thuế.