087.790.7790

Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không ?

Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không ? Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy, tính đến thời điểm ngày 05 tháng 01 năm 2024, người nộp thuế đã hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN các năm 2018 trở về trước. Vậy Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không
Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không

1. Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm cũ chưa quyết toán không ?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân, bạn vẫn được hoàn thuế cho các năm cũ chưa quyết toán.

Ví dụ: Bạn chưa quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và năm 2023. Năm 2022, bạn có số thuế đã nộp là 10 triệu đồng, số thuế phải nộp là 8 triệu đồng. Như vậy, bạn có số tiền thuế nộp thừa là 2 triệu đồng. Bạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và năm 2023 vào ngày 30/06/2024.

Trong trường hợp này, bạn sẽ được hoàn thuế số tiền 2 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế quá thời hạn với mức phạt là 2.500.000 đồng.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm cũ chưa quyết toán, bạn cần nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các năm đó. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.

2. Mức xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế 

Mức xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019. Theo đó, mức xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế được xác định như sau:

Hồ sơ khai thuế Thời gian chậm nộp Mức phạt
Hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm Từ 01 ngày đến 10 ngày Phạt cảnh cáo
Hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm Từ 11 ngày đến 30 ngày Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm Từ 31 ngày đến 60 ngày Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm Từ 61 ngày đến 90 ngày Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm Trên 90 ngày Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
Hồ sơ khai thuế môn bài Thời gian chậm nộp Mức phạt
Hồ sơ khai thuế môn bài Từ 01 ngày đến 05 ngày Phạt cảnh cáo
Hồ sơ khai thuế môn bài Từ 06 ngày đến 10 ngày Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng
Hồ sơ khai thuế môn bài Từ 11 ngày đến 30 ngày Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Hồ sơ khai thuế môn bài Từ 31 ngày đến 60 ngày Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
Hồ sơ khai thuế môn bài Từ 61 ngày đến 90 ngày Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng
Hồ sơ khai thuế môn bài Trên 90 ngày Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Ngoài ra, người nộp thuế còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế là 02 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 207 Luật Quản lý thuế năm 2019. Theo đó, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của mình.
 • Cơ quan thuế cấp trên trực tiếp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan thuế cấp dưới trực tiếp.

Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 208 Luật Quản lý thuế năm 2019. Theo đó, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính.

Bước 2: Người nộp thuế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành vi xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế.

Bước 3: Cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 4: Người nộp

3. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN: Tờ khai này do cá nhân tự kê khai và nộp cho cơ quan thuế.
 • Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê này do tổ chức, cá nhân trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân để kê khai các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm trừ gia cảnh, số thuế đã tạm nộp trong năm tính thuế.
 • Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Chứng từ này do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho cá nhân để xác định số thuế đã tạm nộp trong năm tính thuế.
 • Các giấy tờ chứng minh căn cứ tính giảm trừ gia cảnh: Các giấy tờ này bao gồm:
 • Giấy khai sinh của con (nếu giảm trừ gia cảnh cho con);
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu giảm trừ gia cảnh cho vợ hoặc chồng);
 • Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc (nếu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc).

Lưu ý:

 • Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoàn thuế thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ còn phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng Internet.

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân là 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Nếu hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thuế sẽ giải quyết hoàn thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Cách nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo 2 cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế cần mang theo đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

 • Nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng Internet

Cá nhân có thể nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng Internet thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Để nộp hồ sơ qua mạng, cá nhân cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Lưu ý khi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế là 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Hồ sơ hoàn thuế cần được chuẩn bị đầy đủ và hợp lệ.
 • Cá nhân cần kiểm tra tính chính xác của thông tin trên tờ khai quyết toán thuế.
 • Cá nhân cần lưu giữ quyết định hoàn thuế để làm căn cứ đối chiếu nếu có phát sinh tranh chấp.

Trên đây là một số thông tin về Có được hoàn thuế thu nhập cá nhân các năm trước hay không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790