087.790.7790

Hóa đơn trực tiếp là gì ? Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ?

Hóa đơn trực tiếp phải được lập đúng theo quy định của pháp luật về hóa đơn. Trường hợp hóa đơn trực tiếp không đúng theo quy định thì không có giá trị pháp lý và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Vậy Hóa đơn trực tiếp là gì ? Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hóa đơn trực tiếp là gì ?

Hóa đơn trực tiếp là gì ?
Hóa đơn trực tiếp là gì ?

Hóa đơn trực tiếp là loại hóa đơn do chi cục Thuế cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân kinh doanh sử dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp khi giao dịch mua bán, cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

Nó còn được coi là hóa đơn bán lẻ dành cho các cửa hàng, hộ cá nhân kinh doanh (không phải các công ty). Theo đó, những cá nhân/tổ chức khi chọn phương pháp nộp thuế trực tiếp thì không được sử dụng hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ).

Thông tin trên hóa đơn trực tiếp bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán hàng.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng (nếu có).
 • Tên hàng hóa, dịch vụ.
 • Số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Tổng giá thanh toán.
 • Ngày lập hóa đơn.

Hóa đơn trực tiếp được sử dụng để:

 • Làm căn cứ để xác định doanh thu, chi phí, thuế phải nộp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Làm căn cứ thanh toán, quyết toán giữa các bên mua bán, cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Làm căn cứ để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

2. Quy định về Hóa đơn trực tiếp

Đối tượng sử dụng

Theo quy định tại Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng số 106/2016/QH13, đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp là:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà không thuộc đối tượng được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Căn cứ pháp lý

Quy định về hóa đơn trực tiếp được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Nội dung của hóa đơn trực tiếp

Hóa đơn trực tiếp có nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ của người bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Tên, địa chỉ của người mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Tổng số tiền thanh toán.
 • Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Ký hiệu, mẫu, kích thước và cách ghi hóa đơn trực tiếp

Ký hiệu, mẫu, kích thước và cách ghi hóa đơn trực tiếp được quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Thời hạn lập hóa đơn trực tiếp

Thời hạn lập hóa đơn trực tiếp được quy định tại Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

 • Đối với bán hàng hóa, dịch vụ: lập hóa đơn ngay sau khi bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Đối với thu tiền trước khi bán hàng hóa, dịch vụ: lập hóa đơn khi thu tiền.
 • Đối với bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng: lập hóa đơn khi kết thúc ngày.

Hồ sơ lưu trữ hóa đơn trực tiếp

Hồ sơ lưu trữ hóa đơn trực tiếp được quy định tại Điều 42 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

 • Đối với hóa đơn do cơ quan thuế cấp: lưu trữ tại cơ quan thuế cấp hóa đơn.
 • Đối với hóa đơn do tổ chức, cá nhân tự in, tự tạo: lưu trữ tại tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.

3. Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ?

Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ?
Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ?

Mua hóa đơn trực tiếp là hành vi trái pháp luật. Theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người nào thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Để tránh những rủi ro pháp lý, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không nên mua hóa đơn trực tiếp. Thay vào đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên lựa chọn đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn muốn mua hóa đơn trực tiếp thì cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Chỉ mua hóa đơn từ các tổ chức, cá nhân có uy tín, có giấy phép kinh doanh hóa đơn.
 • Kiểm tra kỹ thông tin trên hóa đơn trước khi mua, đảm bảo hóa đơn hợp lệ, có đầy đủ các thông tin cần thiết.
 • Không mua hóa đơn với giá quá rẻ, vì có thể là hóa đơn giả, hóa đơn lậu.
 • Mua hóa đơn trực tiếp có thể gây ra những rủi ro sau:

Bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, mức phạt tối đa lên đến 200 triệu đồng.

 • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 • Tạo ra doanh thu ảo, làm sai lệch kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Hóa đơn trực tiếp tính như thế nào ? 

Hóa đơn trực tiếp là loại hóa đơn do cơ quan thuế cấp cho các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không thuộc đối tượng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn trực tiếp không phải là hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn GTGT), vì vậy không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Hóa đơn trực tiếp chỉ được dùng để làm căn cứ để tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp được quy định tại Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đối với các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Thuế suất thuế VAT của hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý là 10%.

Công thức tính thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuế GTGT

Ví dụ:

Doanh nghiệp A mua 100 chỉ vàng với giá 20 triệu đồng, bán ra 120 chỉ vàng với giá 30 triệu đồng. Giá trị gia tăng của 20 chỉ vàng là 30 triệu đồng – 20 triệu đồng = 10 triệu đồng. Thuế GTGT phải nộp là 10 triệu đồng x 10% = 1 triệu đồng.

Trường hợp 2: Đối với các hoạt động khác (không bao gồm các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý)

 • Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
 • Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
Loại hình kinh doanh Tỷ lệ %
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hoá 1%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

Công thức tính thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Ví dụ:

Công ty B kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà với doanh thu 100 triệu đồng/tháng. Thuế GTGT phải nộp là 100 triệu đồng/tháng x 5% = 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thuế GTGT phải nộp được tính bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT. Đối với các hoạt động khác, thuế GTGT phải nộp được tính bằng doanh thu nhân với tỷ lệ %.

Đối với hóa đơn trực tiếp, doanh nghiệp chỉ được tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định về hóa đơn trực tiếp để đảm bảo tính chính xác và hợp lý khi kê khai thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là một số thông tin về Hóa đơn trực tiếp là gì ? Mua hóa đơn trực tiếp như thế nào ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng