087.790.7790

Hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?

Hộ kinh doanh là đối tượng được áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu, không được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Vậy hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hộ kinh doanh là gì ?

Hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?
Hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?

Hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Các đặc điểm của hộ kinh doanh:

 • Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hộ kinh doanh.
 • Có tên gọi và mã số thuế riêng.
 • Có địa điểm kinh doanh cố định hoặc không cố định.
 • Có quy mô và hình thức kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh được phép kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh có thể kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể hoặc hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã.

Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Hộ kinh doanh theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người, hộ gia đình làm chủ, có đăng ký kinh doanh, sử dụng tài sản của mình để hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Hộ kinh doanh có thể lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh phù hợp với nhu cầu và quy mô kinh doanh của mình.

2. Hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế gtgt ?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Như vậy, hộ kinh doanh chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hộ kinh doanh phải là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải là hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh có thể lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT hoặc phương pháp tính trực tiếp. Nếu hộ kinh doanh lựa chọn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
 • Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh và được cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Nếu hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Hộ kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại, bán hàng, cho thuê.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để cho, biếu, tặng, cho thuê không đúng quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để góp vốn, liên doanh, liên kết.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào để tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không đúng quy cách, chất lượng, chủng loại theo hợp đồng mua bán.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào đã hết thời hạn sử dụng hoặc không còn giá trị sử dụng.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

>>>  Bạn có thể tham khảo thêm về Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

3. Những trường hợp hộ kinh doanh không được khấu trừ thuế gtgt 

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hộ kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong các trường hợp sau:

Hóa đơn GTGT không hợp pháp

Hóa đơn GTGT không hợp pháp là hóa đơn không được lập theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn, cụ thể như sau:

 • Hóa đơn không có mã số thuế.
 • Hóa đơn không có tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 • Hóa đơn không có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.
 • Hóa đơn không ghi đầy đủ các chỉ tiêu như tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ, thuế suất, tiền thuế GTGT.
 • Hóa đơn không có chữ ký của người mua, người bán.
 • Hóa đơn bị tẩy xóa, sửa chữa.

Hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là hóa đơn có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm:

 • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.
 • Chứng từ chi tiền từ tài khoản của bên mua qua ngân hàng, kho bạc nhà nước cho bên bán.
 • Chứng từ thu tiền của khách hàng qua ngân hàng, kho bạc nhà nước.
 • Chứng từ thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
 • Chứng từ thanh toán bằng séc.
 • Chứng từ thanh toán bằng ủy nhiệm chi.
 • Chứng từ thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không thuộc các trường hợp sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
 • Hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế GTGT.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh là hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không được sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ thuế

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ thuế là hóa đơn GTGT đã được hộ kinh doanh kê khai, tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đã bị hết hạn khấu trừ

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đã bị hết hạn khấu trừ là hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đã quá thời hạn được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không được khấu trừ thuế

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không được khấu trừ thuế là hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ thuộc các trường hợp sau:

 • Hàng hóa, dịch vụ không được phép mua vào theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào bị tổn thất, không sử dụng được, bị tiêu hủy.
 • Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn GTGT không hợp pháp.

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ có sai sót

Hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ có sai sót là hóa đơn GTGT có các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Hộ kinh doanh cần lưu ý các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nêu trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trên đây là một số thông tin về Hộ kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT không?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng