087.790.7790

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay

Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là hệ thống báo cáo tài chính được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa,…Vậy Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay
Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay

1. Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 là gì ?

Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 là gì ?
Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 là gì ?

 Hệ thống báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, v.v.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm các loại báo cáo sau:

Báo cáo tình hình tài chính: Báo cáo này cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, bao gồm:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo này cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm:

 • Doanh thu
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) trước thuế
 • Lợi nhuận (hoặc lỗ) sau thuế

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này cung cấp thông tin về dòng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Báo cáo này cung cấp thông tin bổ sung, giải thích và làm rõ các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm:

 • Các cơ quan quản lý nhà nước: Báo cáo tài chính giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách quản lý phù hợp.
 • Các nhà đầu tư: Báo cáo tài chính giúp các nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Các khách hàng: Báo cáo tài chính giúp các khách hàng đánh giá độ uy tín của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và trình bày trung thực, khách quan tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200:

 • Báo cáo tài chính phải được lập đầy đủ, kịp thời và chính xác.
 • Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng các quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán.
 • Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách khoa học và dễ hiểu.

2. Mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Cụ thể, báo cáo tài chính theo Thông tư 200 có các mục đích sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, phản ánh khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về tình hình thu, chi tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, phản ánh khả năng tạo ra tiền và khả năng sử dụng tiền của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được lập theo các nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các báo cáo tài chính phải được lập trung thực, khách quan, đầy đủ và chính xác.

Báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi bởi các đối tượng sau:

 • Chủ doanh nghiệp: Báo cáo tài chính giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
 • Cơ quan Nhà nước: Báo cáo tài chính giúp cơ quan Nhà nước giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế.
 • Các nhà đầu tư: Báo cáo tài chính giúp các nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.
 • Các nhà cung cấp, khách hàng: Báo cáo tài chính giúp các nhà cung cấp, khách hàng đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định hợp tác kinh doanh.

3. Các loại báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay 

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản và nguồn vốn. Tài sản thể hiện những gì doanh nghiệp sở hữu, còn nguồn vốn thể hiện nguồn gốc hình thành tài sản.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo phản ánh tổng quát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia thành hai phần: doanh thu và chi phí. Doanh thu là số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh, còn chi phí là số tiền doanh nghiệp bỏ ra để tạo ra doanh thu.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo phản ánh tình hình luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể bao gồm các báo cáo bổ sung như:

 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính giải trình chi tiết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

 • Báo cáo quản trị

Báo cáo quản trị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ góc độ của nhà quản lý.

 • Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán là ý kiến của kiểm toán viên độc lập về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Các loại báo cáo tài chính này được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Việc lập báo cáo tài chính đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Trên đây là một số thông tin về Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200 hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng