087.790.7790

Hàng rào phi thuế quan là gì ?

Hàng rào phi thuế quan (NTMs) là các biện pháp chính sách thương mại ngoài thuế quan thông thường nhưng có thể có tác động kinh tế lên thương mại hàng hóa quốc tế, làm thay đổi số lượng và/hoặc giá cả của hàng hóa được mua bán. Vậy Hàng rào phi thuế quan là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Hàng rào phi thuế quan là gì ?

Hàng rào phi thuế quan là gì ?
Hàng rào phi thuế quan là gì ?

Hàng rào phi thuế quan là các biện pháp chính sách thương mại ngoài thuế quan thông thường nhưng có thể có tác động kinh tế lên thương mại hàng hóa quốc tế, làm thay đổi số lượng và/hoặc giá cả của hàng hóa được mua bán.

Hàng rào phi thuế quan có thể được chia thành hai nhóm chính:

 • Hàng rào hành chính: Là các quy định có tính chất mệnh lệnh hành chính nhà nước nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Rào cản kỹ thuật: Là các quy định về tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm,… nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường,…

Một số ví dụ về hàng rào phi thuế quan bao gồm:

 • Hạn ngạch nhập khẩu: Hạn chế số lượng hoặc giá trị của một loại hàng hóa được nhập khẩu vào một quốc gia.
 • Vệ sinh dịch tễ: Yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 • Quy định kỹ thuật: Yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định.
 • Thủ tục hải quan: Yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện các thủ tục hải quan phức tạp, tốn thời gian và chi phí.

Hàng rào phi thuế quan có thể có tác động tích cực và tiêu cực đến thương mại quốc tế. Tác động tích cực của hàng rào phi thuế quan bao gồm:

 • Bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.
 • Bảo vệ sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường.

Tác động tiêu cực của hàng rào phi thuế quan bao gồm:

 • Hạn chế thương mại quốc tế, làm tăng giá hàng hóa cho người tiêu dùng.
 • Tăng chi phí cho doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả của nền kinh tế.
 • Hàng rào phi thuế quan là một vấn đề quan trọng trong thương mại quốc tế. Các quốc gia cần hợp tác để giảm thiểu tác động tiêu cực của hàng rào phi thuế quan, thúc đẩy thương mại quốc tế lành mạnh và bền vững.

2. Những hàng rào cản phi thuế quan là những rào cản gì ?

Hàng rào cản phi thuế quan (NTMs) là các biện pháp chính sách thương mại ngoài thuế quan thông thường nhưng có thể có tác động kinh tế lên thương mại hàng hóa quốc tế, làm thay đổi số lượng và/hoặc giá cả của hàng hóa được mua bán.

Hàng rào cản phi thuế quan được phân loại thành các nhóm chính sau:

Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT): Là các biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ người tiêu dùng, sức khỏe, môi trường, an toàn,… đối với hàng hóa nhập khẩu. Các biện pháp TBT bao gồm:

 

 • Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật: Quy định về chất lượng, thành phần, tính năng,… của hàng hóa.
 • Quy định về thủ tục chứng nhận: Quy định về thủ tục chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
 • Quy định về kiểm tra, giám định: Quy định về việc kiểm tra, giám định hàng hóa trước khi nhập khẩu.

Hàng rào vệ sinh dịch tễ (SPS): Là các biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng đối với hàng hóa nhập khẩu. Các biện pháp SPS bao gồm:

 • Quy định về kiểm dịch: Quy định về kiểm tra, giám định hàng hóa để phát hiện và loại bỏ các tác nhân gây hại cho sức khỏe cộng đồng.
 • Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Quy định về chất lượng, an toàn của thực phẩm nhập khẩu.

Hàng rào quản lý ngoại hối: Là các biện pháp được áp dụng nhằm kiểm soát dòng chảy vốn và tiền tệ giữa các quốc gia. Các biện pháp quản lý ngoại hối bao gồm:

 • Quy định về tỷ giá hối đoái: Quy định về tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ và đồng ngoại tệ.
 • Quy định về kiểm soát vốn: Quy định về việc chuyển vốn ra nước ngoài hoặc chuyển vốn vào nước ngoài.

Hàng rào trợ cấp: Là các biện pháp được áp dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, có thể gây ra tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế. Các biện pháp trợ cấp bao gồm:

 • Trợ cấp trực tiếp: Trợ cấp bằng tiền hoặc tài sản cho các doanh nghiệp.
 • Trợ cấp gián tiếp: Các biện pháp chính sách như giảm thuế, miễn thuế,… nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Hàng rào tự vệ: Là các biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu. Các biện pháp tự vệ bao gồm:

 • Thuế tự vệ: Áp dụng mức thuế cao hơn cho hàng hóa nhập khẩu gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.
 • Hạn ngạch nhập khẩu: Hạn chế số lượng hoặc giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Hàng rào thương mại dịch vụ: Là các biện pháp được áp dụng nhằm hạn chế việc cung cấp dịch vụ từ nước ngoài vào nước sở tại. Các biện pháp thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Quy định về đầu tư: Quy định về việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ.
 • Quy định về tiếp cận thị trường: Quy định về việc các doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp cận thị trường dịch vụ của nước sở tại.

Hàng rào quy định về sở hữu trí tuệ: Là các biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, có thể gây ra tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế. Các biện pháp quy định về sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Quy định về quyền tác giả: Quy định về quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Quy định về nhãn hiệu: Quy định về quyền sử dụng nhãn hiệu.
 • Quy định về sáng chế: Quy định về quyền sử dụng sáng chế.

Hàng rào cản phi thuế quan có thể gây ra những tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế, bao gồm:

 • Giảm tính cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, làm giảm khả năng xuất khẩu.
 • Tăng giá hàng hóa nhập khẩu, làm giảm khả năng tiêu dùng của người dân.
 • Gây ra sự phân biệt đối xử giữa hàng hóa trong nước và hàng hóa nhập khẩu.
 • Để giảm thiểu tác động tiêu cực của hàng rào cản phi thuế quan, các quốc gia cần hợp tác để đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do, nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các biện pháp này.

3. Tác động của rào cản phi thuế quan ở Việt Nam  

Rào cản phi thuế quan (NTB) là các biện pháp thương mại không dựa trên thuế được các nước sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu. NTB có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Hàng rào kỹ thuật: Các quy định về chất lượng, an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường,… đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Biện pháp phòng vệ thương mại: Các biện pháp được áp dụng để chống lại hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá, trợ cấp hoặc tự vệ.
 • Hạn ngạch nhập khẩu: Các hạn chế về số lượng hàng hóa nhập khẩu từ một nước hoặc khu vực nào đó.
 • Biện pháp quản lý thương mại: Các quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch, kiểm tra,… đối với hàng hóa nhập khẩu.

Rào cản phi thuế quan có tác động đáng kể đến thương mại quốc tế, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Tại Việt Nam, NTB có tác động như sau:

 • Gây khó khăn cho thương mại: Rào cản phi thuế quan làm tăng chi phí và thời gian cho việc nhập khẩu hàng hóa, từ đó làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu.
 • Gây bất bình đẳng thương mại: Rào cản phi thuế quan có thể được sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước một cách không công bằng, gây bất lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.
 • Gây tổn thất cho người tiêu dùng: Rào cản phi thuế quan có thể làm tăng giá cả hàng hóa nhập khẩu, từ đó làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Để giảm thiểu tác động của rào cản phi thuế quan, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm:

 • Tham gia các hiệp định thương mại tự do: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) có thể giúp giảm thiểu rào cản phi thuế quan bằng cách loại bỏ hoặc giảm bớt các biện pháp này.
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đối mặt với các rào cản phi thuế quan.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Chính phủ cần tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc giảm thiểu rào cản phi thuế quan.

Trên đây là một số thông tin về Hàng rào phi thuế quan là gì ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790