087.790.7790

Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp

Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics, hay thương mại. Quản lý chi phí vận chuyển theo từng trường hợp mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính và hoạt động kinh doanh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp, đồng thời khám phá những ứng dụng thực tế trong công việc hàng ngày của doanh nghiệp.

Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp
Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp

1. Hạch toán chi phí vận chuyển

Hạch toán chi phí vận chuyển là quá trình ghi nhận và phân bổ chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Quá trình này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và xác định giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hạch toán chi phí vận chuyển là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Việc đảm bảo rằng chi phí vận chuyển được hạch toán đúng cách không chỉ giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát nguồn lực tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

Đầu tiên, để hạch toán chi phí vận chuyển, doanh nghiệp cần xác định rõ các loại chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa. Các chi phí này có thể bao gồm chi phí vận chuyển chính, phí bảo hiểm hàng hóa, phí xử lý tại các cảng, chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển, và các chi phí khác như phí đậu xe, phí cầu đường, và chi phí năng lượng.

Sau khi xác định được các loại chi phí, doanh nghiệp cần tạo ra các tài khoản hạch toán tương ứng để ghi nhận mỗi loại chi phí. Việc này giúp phân loại và theo dõi chi phí một cách rõ ràng trong hệ thống kế toán.

Ngoài ra, để hạch toán chi phí vận chuyển một cách chính xác, doanh nghiệp cần theo dõi thông tin chi tiết về các giao dịch vận chuyển. Điều này bao gồm việc lưu trữ hóa đơn, hợp đồng vận chuyển, và các tài liệu khác liên quan để có thể kiểm tra và chứng minh mọi chi phí được hạch toán.

Cuối cùng, quá trình hạch toán chi phí vận chuyển cần được thực hiện theo các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật liên quan. Điều này bảo đảm rằng thông tin kế toán là chính xác và tuân thủ các quy định, giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý và duy trì uy tín trong cộng đồng kinh doanh.

Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng cần xem xét khi hạch toán chi phí vận chuyển:

 1. Chi phí vận chuyển cố định và biến đổi: Trong hạch toán chi phí vận chuyển, bạn cần phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định không thay đổi theo số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được vận chuyển, trong khi chi phí biến đổi thay đổi tương ứng với lượng hàng hóa hoặc dịch vụ.
 2. Phương tiện vận chuyển: Xác định loại phương tiện vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến chi phí. Sử dụng đường bộ, đường biển, đường hàng không hay đường sắt đều có chi phí khác nhau. Hạch toán chi phí phải phản ánh sự lựa chọn này.
 3. Khoảng cách và địa điểm: Chi phí vận chuyển cũng phụ thuộc vào khoảng cách giữa điểm xuất phát và điểm đích. Các yếu tố địa lý như địa hình, địa hình địa phương và các yếu tố địa điểm cụ thể có thể tác động đáng kể đến chi phí.
 4. Thời gian và tốc độ: Thời gian giao hàng và tốc độ vận chuyển có thể ảnh hưởng đến chi phí. Các dịch vụ vận chuyển nhanh hơn thường có chi phí cao hơn.
 5. Phí dịch vụ bổ sung: Ngoài chi phí cơ bản, có thể có các phí dịch vụ bổ sung như bảo hiểm hàng hóa, dịch vụ theo dõi, đóng gói đặc biệt, và các yếu tố khác có thể được tính vào chi phí vận chuyển.
 6. Hạch toán và ghi nhận chi phí: Chi phí vận chuyển phải được ghi nhận trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo phương pháp hạch toán phù hợp. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc sử dụng các tài khoản kế toán thích hợp và tuân theo quy định kế toán hiện hành.
 7. Quản lý chi phí: Hạch toán chi phí vận chuyển không chỉ liên quan đến việc ghi nhận, mà còn đòi hỏi quản lý để giảm thiểu chi phí không cần thiết và tối ưu hóa quá trình vận chuyển.
 8. Theo dõi và đánh giá: Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá chi phí vận chuyển thường xuyên để đảm bảo rằng chúng không bị thất thoát và có thể được quản lý hiệu quả.

Hạch toán chi phí vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và đảm bảo rằng chi phí liên quan đến vận chuyển được kiểm soát và quản lý một cách hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tóm lại, hạch toán chi phí vận chuyển là một quy trình quan trọng đối với doanh nghiệp, đảm bảo rằng mọi chi phí liên quan đến vận chuyển được ghi nhận đúng cách, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả và đưa ra các quyết định chiến lược thông tin.

2. Tài khoản hạch toán chi phí vận chuyển

Khi đối mặt với việc hạch toán chi phí vận chuyển, nhiều kế toán thường gặp khó khăn. Phụ thuộc vào đối tượng vận chuyển, có thể là hàng mua (TSCĐ, nguyên vật liệu…) hoặc hàng bán, cách ghi sổ sẽ có sự khác biệt. Cụ thể như sau:

2.1. Chi phí vận chuyển hàng mua

Với hàng tồn kho

Theo chuẩn mực kế toán số 02, chi phí vận chuyển và bốc xếp trong quá trình mua hàng được coi là chi phí mua và được tính vào giá gốc hàng tồn kho.

Do đó, chi phí vận chuyển hàng mua khi nhập kho sẽ được hạch toán vào tài khoản giá gốc của hàng tồn kho tương ứng, bao gồm: TK 152 (Nguyên vật liệu), TK 153 (Công cụ dụng cụ) hoặc TK 156 (Hàng hóa).

Với tài sản cố định

Theo chuẩn mực kế toán số 03: Chi phí vận chuyển và bốc xếp là nhóm chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, được tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Do đó, chi phí vận chuyển khi mua tài sản cố định được hạch toán vào TK 211.

Như vậy, chi phí vận chuyển hàng mua sẽ được hạch toán vào tài khoản hàng tồn kho hoặc tài sản cố định tương ứng.

 • Nợ TK 152, 153, 156, 211
 • Nợ TK 133 (nếu có)
 • Có TK 111, 112, 141, 334…

2.2. Vận chuyển hàng đi bán, xuất khẩu

Chi phí vận chuyển để đưa hàng hóa đến nơi bán được coi là chi phí bán hàng, do đó sẽ được hạch toán vào tài khoản 621 (nếu áp dụng theo thông tư 200), hoặc tài khoản 622 (nếu áp dụng theo thông tư 133).

Việc hạch toán chi phí vận chuyển đòi hỏi sự tổ chức và chính xác trong việc ghi nhận và theo dõi các loại chi phí liên quan đến hoạt động vận chuyển. Dưới đây là một số bước quan trọng để hạch toán chi phí một cách hiệu quả:

 1. Phân loại chi phí: Đầu tiên, bạn cần phân loại chi phí thành các khoản cơ bản như sau:
  • Nhiên liệu: Ghi nhận chi phí nhiên liệu tiêu thụ bởi các phương tiện vận chuyển.
  • Lương công nhân: Ghi nhận mức lương và phụ cấp cho lái xe và nhân viên tham gia vào hoạt động vận chuyển.
  • Bảo trì xe cộ: Chi phí liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện.
  • Phí cầu đường và đậu xe: Ghi nhận các khoản phí phải trả khi đi qua cầu đường và đậu xe.
  • Chi phí khác: Bao gồm các chi phí không thường xuyên như phí phục vụ, thay thế phương tiện, và các chi phí ngoài lệ khác.
 2. Ghi nhận thời gian và quãng đường: Để hạch toán chi phí một cách chính xác, bạn cần ghi nhận thông tin về thời gian và quãng đường mà các phương tiện vận chuyển đã đi qua. Các thiết bị và phần mềm theo dõi GPS có thể hỗ trợ bạn trong việc này.
 3. Ghi chép chi phí đầy đủ: Đảm bảo rằng tất cả các chi phí liên quan đến vận chuyển được ghi chép một cách đầy đủ và chi tiết. Việc này bao gồm việc lưu trữ hóa đơn, biên lai, và bất kỳ tài liệu liên quan nào có thể cần trong tương lai để xác định và kiểm toán chi phí.
 4. Ghi nhận chi phí bổ sung: Ngoài các chi phí vận chuyển trực tiếp, bạn cũng nên xem xét các khoản chi phí bổ sung như bảo hiểm vận tải, thuê mặt bằng lưu trú, và các chi phí liên quan đến quản lý vận chuyển.

Việc hạch toán chi phí vận chuyển đúng cách đưa ra bản tổng hợp chi tiết về tài chính của hoạt động vận chuyển của bạn. Điều này giúp bạn theo dõi hiệu suất, xác định lợi nhuận thực tế và điều chỉnh chiến lược vận chuyển theo hướng tối ưu hóa chi phí.

3. Phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua

Phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua là một phần quan trọng của quá trình quản lý chi phí trong doanh nghiệp. Việc hiệu quả hóa chi phí vận chuyển không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn đảm bảo sự linh hoạt và minh bạch trong quản lý tài chính. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua:

 1. Kích thước và trọng lượng của hàng hóa: Chi phí vận chuyển thường phụ thuộc vào kích thước và trọng lượng của hàng. Cân nhắc cân nặng tỉ lệ với giá cước vận chuyển để đưa ra quyết định phân bổ chi phí hợp lý.
 2. Khoảng cách và địa điểm: Chi phí vận chuyển cũng phụ thuộc vào khoảng cách và địa điểm giao hàng. Các địa điểm xa có thể yêu cầu chi phí cao hơn. Quy định rõ các khu vực và khoảng cách sẽ giúp ước lượng chi phí chính xác.
 3. Dịch vụ vận chuyển: Sự chọn lựa giữa các dịch vụ vận chuyển khác nhau cũng ảnh hưởng đến chi phí. Cân nhắc giữa vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không, và dịch vụ giao hàng nhanh để chọn lựa một lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
 4. Đối tác vận chuyển: Xem xét các đối tác vận chuyển và đạt được các thỏa thuận hợp lý để giảm thiểu chi phí. Việc thiết lập mối quan hệ lâu dài với các đối tác có thể mang lại những ưu đãi và chiết khấu đặc biệt.
 5. Ứng dụng công nghệ: Sử dụng công nghệ để theo dõi và quản lý vận chuyển có thể giúp tối ưu hóa chi phí. Hệ thống theo dõi thông tin về lộ trình, thời gian giao hàng, và quản lý hàng tồn kho có thể giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí không cần thiết.
 6. Đánh giá định kỳ: Thực hiện đánh giá định kỳ về chi phí vận chuyển để xác định nếu có bất kỳ cơ hội tối ưu hóa chi phí nào. Điều này bao gồm cả việc đánh giá lại hợp đồng vận chuyển và tìm kiếm cơ hội để cải thiện hiệu suất.

Bằng cách xem xét và tối ưu hóa các yếu tố trên, doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận.

 1. Quản lý đơn hàng: Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và quản lý đơn hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí vận chuyển. Đối chiếu dữ liệu về đơn hàng để xác định các xu hướng và loại bỏ những đơn hàng gây thất thoát chi phí không cần thiết.
 2. Đàm phán hợp đồng vận chuyển: Liên tục tham gia vào quá trình đàm phán với đối tác vận chuyển để đạt được các điều khoản và chi phí tốt nhất. Điều này bao gồm việc đánh giá lại hợp đồng định kỳ và thảo luận về các điều kiện mới phát sinh.
 3. Điều chỉnh theo mùa vụ: Nếu doanh nghiệp bạn có các mùa vụ đặc biệt, hãy điều chỉnh chi phí vận chuyển theo mùa để tránh việc thanh toán quá mức vào những thời kỳ ít hoặc nhiều hoạt động hơn.
 4. Chia sẻ chi phí vận chuyển: Nếu khả năng, xem xét việc chia sẻ chi phí vận chuyển với khách hàng. Cung cấp các tùy chọn giao hàng có chi phí và không chi phí, hoặc thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá vận chuyển để kích thích doanh số bán hàng.
 5. Theo dõi và đánh giá hiệu suất: Sử dụng các chỉ số hiệu suất chính xác để theo dõi và đánh giá hiệu suất của chiến lược phân bổ chi phí vận chuyển. Điều này giúp xác định những điểm mạnh và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.
 6. Đào tạo nhân viên: Đảm bảo nhân viên liên quan đến quá trình vận chuyển được đào tạo về các phương pháp và chiến lược phân bổ chi phí. Sự hiểu biết và chia sẻ thông tin giữa các bộ phận có thể giúp cải thiện tư duy toàn diện về quản lý chi phí.

Bằng cách tích hợp những chiến lược trên vào quá trình phân bổ chi phí vận chuyển hàng mua, doanh nghiệp có thể không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường sự linh hoạt và hiệu suất trong chuỗi cung ứng. Điều này là chìa khóa để duy trì sự cạnh tranh và bền vững trong thị trường ngày nay.

4. Xử lý chi phí vận chuyển không có hóa đơn

Trong quá trình quản lý chi phí vận chuyển, việc xử lý những trường hợp không có hóa đơn có thể là một thách thức đặc biệt. Dưới đây là một số phương pháp để hiệu quả xử lý chi phí vận chuyển khi không có hóa đơn:

 1. Xác Nhận Thông Tin Chi Phí:
  • Đầu tiên, xác nhận thông tin chi phí một cách chi tiết từ những nguồn khác nhau như bảng giá vận chuyển, ghi chú từ đối tác vận chuyển, hay thông tin trên trang web vận chuyển.
  • Kiểm tra và so sánh số liệu từ nhiều nguồn để đảm bảo tính chính xác.
 2. Chứng Từ Thay Thế:
  • Nếu không có hóa đơn, yêu cầu đối tác vận chuyển cung cấp các chứng từ thay thế như biên bản giao hàng, hóa đơn điện tử, hoặc email xác nhận.
  • Chắc chắn rằng thông tin trên chứng từ thay thế đầy đủ và xác thực được đối tác.
 3. Thỏa Thuận Chi Phí Trước:
  • Trước khi thực hiện dịch vụ vận chuyển, thỏa thuận về chi phí cụ thể và các điều kiện liên quan.
  • Lưu giữ bản ghi về cuộc họp hoặc thỏa thuận bằng văn bản để có chứng cứ nếu cần thiết.
 4. Xây Dựng Quy Trình Nội Bộ:
  • Thiết lập một quy trình nội bộ để xử lý chi phí vận chuyển khi không có hóa đơn, bao gồm các bước kiểm tra và xác nhận thông tin chi phí.
  • Đào tạo nhân viên liên quan để đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình xử lý.
 5. Liên Hệ Trực Tiếp:
  • Liên hệ trực tiếp với đối tác vận chuyển để xác nhận và đối thoại về chi phí.
  • Ghi chép kết quả cuộc gọi và chú ý các thỏa thuận được đạt được.
 6. Theo Dõi và Đối Chiếu:
  • Đối chiếu các chi phí được ghi nhận trong hệ thống với các thông tin từ đối tác vận chuyển.
  • Thực hiện theo dõi định kỳ để phát hiện và giải quyết ngay khi có sự không đồng nhất.

Bằng cách sử dụng những phương pháp này, doanh nghiệp có thể hiệu quả xử lý chi phí vận chuyển khi không có hóa đơn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính.

 1. Kiểm Tra Chính Sách Đối Tác:
  • Nghiên cứu và kiểm tra chính sách của đối tác vận chuyển về việc cung cấp hóa đơn hoặc chứng từ khác.
  • Đối chiếu thông tin về chi phí vận chuyển với các yêu cầu và quy định của đối tác để đảm bảo tuân thủ.
 2. Thương Lượng Hợp Lý:
  • Nếu không có hóa đơn và chi phí không chính xác, hãy thảo luận và thương lượng một giải pháp hợp lý với đối tác vận chuyển.
  • Bảo đảm rằng mọi thay đổi đều được ghi chép và xác nhận bằng văn bản.
 3. Ghi Chép và Lưu Trữ:
  • Ghi chép tất cả các thông tin liên quan đến xử lý chi phí vận chuyển, bao gồm cuộc họp, email, thư trao đổi, và các thay đổi hợp đồng.
  • Lưu trữ tài liệu một cách có tổ chức để dễ dàng truy cập và kiểm tra khi cần thiết.
 4. Tích Hợp Công Nghệ:
 • Sử dụng các hệ thống quản lý chi phí hoặc phần mềm kế toán để theo dõi và bảo quản thông tin vận chuyển.
 • Tích hợp công nghệ giúp tăng cường độ chính xác và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý.
 1. Đào Tạo Nhân Viên Liên Quan:
 • Liên tục đào tạo nhân viên liên quan về các quy trình mới, thay đổi chính sách, và cách xử lý chi phí khi không có hóa đơn.
 • Tạo ra một môi trường làm việc nâng cao kiến thức và hiểu biết về quản lý chi phí.
 1. Đánh Giá Định Kỳ:
 • Thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất quy trình xử lý chi phí vận chuyển và đề xuất cải tiến khi cần thiết.
 • Liên tục theo dõi các thay đổi trong chính sách đối tác và điều chỉnh quy trình nội bộ theo sự thay đổi.

Bằng cách áp dụng những bước trên, doanh nghiệp có thể xử lý chi phí vận chuyển một cách hiệu quả, ngay cả khi không có hóa đơn. Quan trọng nhất là duy trì sự minh bạch và tính chính xác trong quá trình quản lý tài chính, giúp nâng cao hiệu suất và mối quan hệ với đối tác vận chuyển.

Lưu ý:

Nếu khoản chi lớn hơn 2 triệu đồng/lần hoặc tháng thì khoản thu nhập này của người vận chuyển, bốc dỡ phải khấu trừ thuế TNCN 10%, hoặc yêu cầu người vận chuyển làm cam kết 23 – tổng thu nhập trong năm không thuộc nhóm phải nộp thuế TNCN.

5.Ưu điểm và thách thức trong việc hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp


Việc hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp mang lại nhiều ưu điểm cũng như thách thức riêng. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về những khía cạnh tích cực và khó khăn trong quá trình này.

Ưu điểm:

 1. Tối ưu hóa chi phí: Phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp giúp bạn tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, đảm bảo rằng bạn không chi trả quá nhiều cho các hành trình hoặc lô hàng không đòi hỏi nhiều chi phí.
 2. Quản lý hiệu quả: Bằng việc xác định rõ từng trường hợp và hạch toán chi phí một cách cụ thể, bạn có thể quản lý vận chuyển một cách hiệu quả hơn, đồng thời tối ưu hóa quy trình và tài nguyên.
 3. Định giá dịch vụ: Nếu bạn là một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, phân bổ chi phí theo từng trường hợp giúp bạn xác định giá dịch vụ một cách công bằng và cạnh tranh, dựa trên các yếu tố cụ thể của từng khách hàng hoặc dự án.

Thách thức:

 1. Phức tạp và tốn thời gian: Quá trình hạch toán và phân bổ chi phí theo từng trường hợp có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đặc biệt khi bạn đối diện với một lượng lớn các hành trình và lô hàng.
 2. Cần có dữ liệu chính xác: Để phân bổ chi phí hiệu quả, bạn cần dữ liệu vận chuyển chính xác và đáng tin cậy. Việc thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể dẫn đến sai sót trong quá trình phân bổ.
 3. Sự biến đổi: Tình hình vận chuyển có thể thay đổi liên tục, bao gồm biến động trong giá nhiên liệu, đường đi, và yêu cầu của khách hàng. Điều này đòi hỏi tính linh hoạt trong việc điều chỉnh phân bổ chi phí theo thời gian thực.

Tổng hợp lại, việc hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên nhẫn, và sử dụng công nghệ hiện đại để quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều lợi ích đáng kể trong việc tối ưu hóa chi phí và quản lý vận chuyển một cách hiệu quả.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics và vận tải. Hiểu rõ và áp dụng chính xác quy trình này giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý. Hãy khai thác tối đa lợi ích của việc hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển theo từng trường hợp để mang lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng