087.790.7790

Hướng dẫn hạch toán thuế trước bạ cập nhật hiện nay

Thuế trước bạ là một loại thuế giá trị gia tăng được áp dụng đối với tài sản như nhà, đất, xe cộ,… khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Thuế trước bạ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Vậy hạch toán thuế trước bạ cập nhật hiện nay như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Thuế trước bạ là gì ?

Hướng dẫn hạch toán thuế trước bạ cập nhật hiện nay
Hướng dẫn hạch toán thuế trước bạ cập nhật hiện nay

Thuế trước bạ là loại thuế đánh vào tài sản, được áp dụng đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu thuế trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thuế trước bạ được sử dụng để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần ổn định kinh tế – xã hội, phát triển đất nước.

Đối tượng chịu thuế trước bạ

Theo quy định của Luật Thuế trước bạ năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối tượng chịu thuế trước bạ bao gồm:

 • Nhà, đất;
 • Súng săn;
 • Súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao;
 • Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay;
 • Xe máy;
 • Xe ô tô;
 • Tàu thuyền chuyên dùng vào mục đích kinh doanh vận tải thủy nội địa.

Căn cứ tính thuế trước bạ

Căn cứ tính thuế trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ. Giá tính lệ phí trước bạ đối với từng loại tài sản được quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Mức thuế trước bạ

Mức thuế trước bạ đối với từng loại tài sản được quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Thời điểm tính thuế trước bạ

Thời điểm tính thuế trước bạ là thời điểm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ khai thuế trước bạ

Hồ sơ khai thuế trước bạ bao gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản (nếu có).

Nơi nộp thuế trước bạ

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế trước bạ tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Thời hạn nộp thuế trước bạ

Thời hạn nộp thuế trước bạ là 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo nộp lệ phí trước bạ.

Hình thức nộp thuế trước bạ

Người nộp thuế nộp thuế trước bạ theo hình thức điện tử hoặc giấy. Trường hợp nộp thuế theo hình thức giấy thì thực hiện nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trách nhiệm của người nộp thuế trước bạ

Người nộp thuế trước bạ có trách nhiệm:

 • Khai thuế trước bạ theo đúng quy định.
 • Nộp thuế trước bạ đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến việc nộp thuế trước bạ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

2. Những quy định về thuế trước bạ 

Thuế trước bạ là một loại thuế tài sản, được áp dụng đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu thuế trước bạ. Thuế trước bạ được nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mức thu thuế trước bạ

Mức thu thuế trước bạ đối với từng loại tài sản được quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Căn cứ tính thuế trước bạ

Căn cứ tính thuế trước bạ đối với nhà, đất là giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Căn cứ tính thuế trước bạ đối với súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính quy định.

Căn cứ tính thuế trước bạ đối với tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay là giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính quy định.

Căn cứ tính thuế trước bạ đối với xe ô tô, xe máy là giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính quy định.

Thuế suất thuế trước bạ

Thuế suất thuế trước bạ đối với từng loại tài sản được quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Thời hạn nộp thuế trước bạ

Thời hạn nộp thuế trước bạ đối với từng loại tài sản được quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Hồ sơ khai thuế trước bạ

Hồ sơ khai thuế trước bạ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (trường hợp tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng).
 • Bản sao hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế, nhận góp vốn, thuê, thuê mua tài sản (trường hợp tài sản mua bán, tặng cho, thừa kế, nhận góp vốn, thuê, thuê mua).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh tài sản thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế (nếu có).

Hồ sơ nộp thuế trước bạ

Hồ sơ nộp thuế trước bạ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Thời hạn giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ

Thời hạn giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách tính thuế trước bạ

Thuế trước bạ được tính như sau:

Thuế trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ * Thuế suất

Ví dụ

Ông A mua một căn nhà với giá 2 tỷ đồng. Giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định là 1%.

Thuế trước bạ phải nộp của ông A là:

Thuế trước bạ = 2 tỷ đồng * 1% = 20 triệu đồng

3. Hướng dẫn hạch toán thuế trước bạ

Hạch toán thuế trước bạ

Thuế trước bạ được hạch toán trên tài khoản 3331 – Thuế môn bài và các khoản thu khác.

Hạch toán thuế trước bạ khi phát sinh

Khi phát sinh thuế trước bạ, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3331 – Thuế môn bài và các khoản thu khác
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác

Ví dụ

Công ty ABC mua một chiếc xe ô tô với giá 1 tỷ đồng, thuế trước bạ phải nộp là 100 triệu đồng.

Hạch toán khi phát sinh thuế trước bạ:

 • Nợ TK 3331 – Thuế môn bài và các khoản thu khác
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác 100.000.000

Hạch toán thuế trước bạ khi nộp

Khi nộp thuế trước bạ vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3331 – Thuế môn bài và các khoản thu khác

Ví dụ

Công ty ABC đã nộp thuế trước bạ cho chiếc xe ô tô là 100 triệu đồng.

Hạch toán khi nộp thuế trước bạ:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3331 – Thuế môn bài và các khoản thu khác 100.000.000

Một số lưu ý khi hạch toán thuế trước bạ

 • Thuế trước bạ được hạch toán riêng biệt và theo dõi chi tiết theo từng loại tài sản, từng thời kỳ phát sinh.
 • Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế trước bạ, khoản thuế được hoàn phải được hạch toán ngay khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn.
 • Kế toán cần lưu ý hạch toán thuế trước bạ theo đúng quy định của pháp luật để tránh sai sót.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn hạch toán thuế trước bạ cập nhật hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790