087.790.7790

Hạch toán thuế tncn được hoàn hay không ?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế TNCN thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế. Vậy hạch toán thuế tncn được hoàn hay không ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Tài khoản sử dụng cho hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hạch toán thuế tncn được hoàn hay không ?
Hạch toán thuế tncn được hoàn hay không ?

Tài khoản sử dụng cho hoàn thuế thu nhập cá nhân là tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Tài khoản này có kết cấu và phương pháp kế toán như sau:

Bên Nợ:

 • Số thuế phải nộp nhà nước.
 • Số thuế đã nộp nhà nước.

Bên Có:

 • Số thuế được hoàn.

Hạch toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

Khi người nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân, kế toán căn cứ vào quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế để ghi nhận số thuế được hoàn vào tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Cụ thể, kế toán ghi:

 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Lưu ý

 • Số thuế được hoàn là số thuế thu nhập cá nhân đã nộp nhưng người nộp thuế không phải nộp do có thu nhập chịu thuế thấp hơn mức phải nộp thuế hoặc do được giảm trừ, miễn thuế.
 • Khi người nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân, kế toán cần kiểm tra lại các khoản giảm trừ, miễn thuế đã kê khai để đảm bảo tính chính xác của số thuế được hoàn.
 • Nếu người nộp thuế không đến nhận tiền hoàn thuế trong thời hạn quy định, số thuế được hoàn được ghi giảm vào tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

2. Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế hoàn trả số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa cho người nộp thuế.

Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo sai sót của cơ quan thuế.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ đầu tư vốn, từ trúng thưởng, từ thừa kế và quà tặng thuộc trường hợp được miễn thuế, được giảm thuế.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 02/KK-TNCN).
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

 

Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân do tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế nộp:

 • Chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm sau năm quyết toán thuế.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân do người nộp thuế tự khai, nộp thuế nộp:
 • Chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm sau năm quyết toán thuế.

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

 1. Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.
 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.
 3. Cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.
 4. Cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân.
 5. Cơ quan thuế thực hiện hoàn trả tiền thuế thu nhập cá nhân.

3. Hạch toán hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế trả lại cho người nộp thuế số tiền thuế nộp thừa hoặc số tiền thuế được giảm theo quy định của pháp luật.

Hạch toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân được hạch toán trên tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

Hạch toán khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế

Khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác, tiểu khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Ví dụ

Doanh nghiệp ABC được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN cho nhân viên A là 1.000.000 đồng.

Hạch toán khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác, tiểu khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân
 • Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp 1.000.000

Hạch toán khi nộp tiền hoàn thuế TNCN vào ngân sách

Khi nộp tiền hoàn thuế TNCN vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Ví dụ

Doanh nghiệp ABC đã nộp tiền hoàn thuế TNCN cho nhân viên A vào ngân sách nhà nước là 1.000.000 đồng.

Hạch toán khi nộp tiền hoàn thuế TNCN vào ngân sách

 • Nợ TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt 1.000.000

Một số lưu ý khi hạch toán hoàn thuế thu nhập cá nhân

 • Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế TNCN, khoản thuế được hoàn phải được hạch toán ngay khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn.
 • Kế toán cần lưu ý hạch toán thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật để tránh sai sót.

Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Người nộp thuế đã nộp thuế TNCN nhưng không phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế TNCN vượt quá số thuế phải nộp.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế TNCN nhưng sau đó được cơ quan thuế giảm thuế hoặc miễn thuế.
 • Người nộp thuế đã nộp thuế TNCN nhưng sau đó được cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền nộp ngân sách nhà nước.

Để được hoàn thuế TNCN, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người nộp thuế đã nộp thuế TNCN theo đúng quy định của pháp luật.
 • Người nộp thuế đã có quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế.

Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn thuế TNCN theo mẫu.
 • Bản sao quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc xác định số thuế phải nộp của cơ quan thuế.
 • Bản sao chứng từ nộp thuế TNCN.

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn thuế TNCN, người nộp thuế sẽ nhận được quyết định hoàn thuế TNCN. Trên cơ sở quyết định hoàn thuế TNCN, người nộp thuế có thể nộp tiền hoàn thuế TNCN vào ngân sách nhà nước hoặc nhận tiền hoàn thuế TNCN qua tài khoản ngân hàng.

Trên đây là một số thông tin về Hạch toán thuế tncn được hoàn hay không ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790