0764704929

Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107

Thông tư 107/2022/TT-BTC quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng thuế môn bài. Vậy hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107 như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Thuế môn bài theo thông tư 107 là gì ?

Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107
Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107

Thuế môn bài theo thông tư 107/2022/TT-BTC là quy định mới về lệ phí môn bài được ban hành ngày 14/7/2022. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2022.

Những điểm mới của thuế môn bài theo thông tư 107

 • Mức thuế môn bài được giảm 50% đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.
 • Mức thuế môn bài được giảm 30% đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm đến 300 triệu đồng/năm.
 • Mức thuế môn bài được giảm 20% đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 300 triệu đồng/năm đến 500 triệu đồng/năm.
 • Mức thuế môn bài được giảm 10% đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm đến 1 tỷ đồng/năm.

Đối tượng chịu thuế môn bài theo thông tư 107

Đối tượng chịu thuế môn bài theo thông tư 107 bao gồm:

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trừ cá nhân không kinh doanh, không phải là doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.
 • Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu từ 100 triệu đồng trở lên.

Căn cứ tính thuế môn bài theo thông tư 107

Căn cứ tính thuế môn bài theo thông tư 107 là mức doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu của tổ chức, cá nhân khác hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Mức thuế môn bài theo thông tư 107

Mức thuế môn bài theo thông tư 107 được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

Thời hạn nộp thuế môn bài theo thông tư 107

Thuế môn bài được nộp hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm bắt đầu kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế môn bài theo thông tư 107

Hồ sơ khai thuế môn bài theo thông tư 107 bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài (Mẫu 01/MBNN)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cách tính thuế môn bài theo thông tư 107

Thuế môn bài được tính theo công thức sau:

Thuế môn bài = Mức thuế môn bài theo quy định * Mức doanh thu hoặc mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu

2. Quy định về thuế môn bài theo thông tư 107

Theo Thông tư 107/2022/TT-BTC, thuế môn bài là loại thuế trực thu, thu hàng năm đối với những cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ những cá nhân, tổ chức nêu tại Điều 2 của Thông tư này.

Đối tượng nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 107/2022/TT-BTC, các đối tượng nộp thuế môn bài bao gồm:

 • Cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ các đối tượng quy định tại Điều 3 của Thông tư này.
 • Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh tại chợ có đăng ký kinh doanh.
 • Cá nhân, tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, có đăng ký kinh doanh.
 • Cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • Cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Mức thu thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 107/2022/TT-BTC, mức thu thuế môn bài được xác định theo từng mức doanh thu hoặc mức thu nhập chịu thuế của năm trước liền kề như sau:

Thời hạn nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 107/2022/TT-BTC, thời hạn nộp thuế môn bài được quy định như sau:

 • Đối với tổ chức mới thành lập, có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế môn bài trong năm dương lịch, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/01/2023, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Hồ sơ khai thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 107/2022/TT-BTC, hồ sơ khai thuế môn bài bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MB do Bộ Tài chính ban hành.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cách tính thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 107/2022/TT-BTC, cách tính thuế môn bài được quy định như sau:

Thuế môn bài = Mức thu thuế môn bài * Mức doanh thu, thu nhập chịu thuế của năm trước liền kề.

Ví dụ: Công ty ABC có mức doanh thu của năm trước liền kề là 500.000.000 đồng. Mức thu thuế môn bài của Công ty ABC là 500.000 đồng. Do đó, số thuế môn bài Công ty ABC phải nộp là 500.000 * 500.000.000 = 250.000.000 đồng.

Lưu ý

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế môn bài trong năm dương lịch, doanh nghiệp phải khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Phương pháp hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107

Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, phương pháp hạch toán thuế môn bài được quy định như sau:

 1. Nguyên tắc hạch toán thuế môn bài

Thuế môn bài là khoản thuế mà các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ có mức doanh thu trên mức quy định phải nộp cho Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật về kế toán, chi phí thuế môn bài được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí.

 1. Phương pháp hạch toán thuế môn bài

Hạch toán chi phí thuế môn bài được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định số tiền thuế môn bài phải nộp

Số tiền thuế môn bài phải nộp được xác định dựa trên mức doanh thu của doanh nghiệp.

Bước 2: Hạch toán chi phí thuế môn bài

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí.

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Ví dụ:

Công ty ABC có mức doanh thu năm 2023 là 100 triệu đồng. Do đó, số tiền thuế môn bài mà công ty ABC phải nộp là 1.000.000 đồng.

Hạch toán chi phí thuế môn bài của công ty ABC như sau:

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí: 1.000.000 đồng

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 1.000.000 đồng

 1. Một số lưu ý khi hạch toán thuế môn bài

Chi phí thuế môn bài được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp vì khoản thuế này không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc nộp thuế môn bài để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.

Ngoài ra, kế toán cần lưu ý một số điểm sau khi hạch toán thuế môn bài:

 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, thì thuế môn bài được tính theo mức doanh thu của năm trước liền kề.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, thì thuế môn bài được tính theo mức doanh thu ước tính của năm đầu tiên hoạt động.
 • Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không trọn năm, thì thuế môn bài được tính theo mức doanh thu thực tế của từng tháng hoạt động.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo thông tư 107. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929