087.790.7790

Hạch toán thuế GTGT không được hoàn mới nhất

Hạch toán không hoàn thuế GTGT là việc hạch toán kế toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Theo quy định của pháp luật thuế GTGT Việt Nam, vậy hạch toán thuế gtgt không được hoàn như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Không được hoàn thuế gtgt là gì ?

Hạch toán thuế GTGT không được hoàn mới nhất
Hạch toán thuế GTGT không được hoàn mới nhất

Không được hoàn thuế GTGT là trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các trường hợp không được hoàn thuế GTGT bao gồm:

 • Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.
 • Thuế GTGT đầu vào không đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định của pháp luật.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn thuế GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc tự xây dựng, lắp đặt, chế tạo mà không có hóa đơn GTGT.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc tự xây dựng, lắp đặt, chế tạo mà hóa đơn GTGT không ghi rõ số thuế GTGT được khấu trừ.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc tự xây dựng, lắp đặt, chế tạo mà hóa đơn GTGT ghi giá trị không đúng với giá trị thực tế thanh toán.
 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc tự xây dựng, lắp đặt, chế tạo mà hóa đơn GTGT không có dấu của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp không được hoàn thuế GTGT để tránh bị từ chối hoàn thuế.

Hậu quả của việc không được hoàn thuế GTGT:

 • Doanh nghiệp không được nhận lại số thuế GTGT đã nộp thừa cho Nhà nước.
 • Doanh nghiệp phải tiếp tục nộp số thuế GTGT đã nộp thừa cho Nhà nước.
 • Doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt vi phạm hành chính về thuế nếu không nộp đủ số thuế GTGT đã nộp thừa

2. Trường hợp không được hoàn thuế gtgt 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các trường hợp không được hoàn thuế GTGT bao gồm:

 • Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
 • Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
 • Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng.

Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT

Căn cứ theo quy định của pháp luật, các đối tượng không được hoàn thuế GTGT bao gồm:

 • Doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Hóa đơn, chứng từ hợp pháp để hoàn thuế GTGT bao gồm:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp.
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT nếu không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, không được sử dụng cho mục đích tiêu dùng, văn phòng phẩm, dịch vụ ăn uống, du lịch, hội nghị,…

Doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng.

3. Hạch toán không hoàn thuế gtgt như thế nào ?

 Hạch toán không hoàn thuế GTGT là việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Hạch toán không hoàn thuế GTGT đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Hạch toán không hoàn thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, hạch toán không hoàn thuế GTGT bao gồm các nội dung chính sau:

Hạch toán khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ

Khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ không đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Hạch toán khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ghi nhận khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào tài khoản 811 – Chi phí khác.

Bước 2: Cuối kỳ, kết chuyển khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào tài khoản 888 – Chi phí khác.

Ví dụ:

Công ty ABC mua một chiếc ô tô để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Giá mua ô tô là 1 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là 200 triệu đồng. Công ty ABC không đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho ô tô này.

Hạch toán:

Bước 1: Ghi nhận khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào tài khoản 811 – Chi phí khác.

 • Nợ TK 811: 200 triệu đồng
 • Có TK 133: 200 triệu đồng

Bước 2: Cuối kỳ, kết chuyển khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào tài khoản 888 – Chi phí khác.

 • Nợ TK 888: 200 triệu đồng
 • Có TK 811: 200 triệu đồng

Một số lưu ý khi hạch toán không hoàn thuế GTGT

 • Doanh nghiệp phải hạch toán không hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.
 • Doanh nghiệp phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến không hoàn thuế GTGT để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.

Trên đây là một số thông tin về Hạch toán thuế GTGT không được hoàn mới nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng