087.790.7790

Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được quy định ra sao?

Lĩnh vực giáo dục là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội, được nhà nước ưu tiên phát triển. Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực này, pháp luật đã có những chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động giáo dục. Vậy hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được quy định ra sao? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Một số hiểu biết cơ bản về công ty giáo dục

Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được quy định ra sao?
Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được quy định ra sao?

1.1 Thế nào là Công ty giáo dục

Công ty giáo dục là một loại hình doanh nghiệp được thành lập bởi tổ chức, cá nhân nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo. Công ty giáo dục có thể hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo sau:

 • Giáo dục phổ thông: Bao gồm các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
 • Giáo dục nghề nghiệp: Bao gồm các cấp học trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.
 • Giáo dục đại học: Bao gồm các ngành đào tạo, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội,…
 • Giáo dục thường xuyên: Bao gồm các hình thức giáo dục sau khi học xong phổ thông, đại học,…

Công ty giáo dục có thể được thành lập dưới các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty cổ phần
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập công ty giáo dục, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên,…
 • Có đủ điều kiện về tài chính

Công ty giáo dục có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo
 • Cung cấp các dịch vụ giáo dục, đào tạo có chất lượng
 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi của học sinh, sinh viên

1.2. Chính sách thuế đối với công ty giáo dục

Chính sách thuế đối với công ty giáo dục được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
 • Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.
 • Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008.
 • Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010.
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các luật thuế trên.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty giáo dục được hưởng một số ưu đãi về thuế như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư mới, thực hiện trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.

Thuế giá trị gia tăng

Dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Sách giáo khoa, giáo trình thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế bảo vệ môi trường

Xăng dầu sử dụng cho ô tô buýt vận chuyển học sinh, sinh viên thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Thuế thu nhập cá nhân

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.

Ngoài ra, công ty giáo dục cũng được hưởng một số ưu đãi khác về thuế như:

Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng vào hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.

Ưu đãi về thuế sử dụng đất

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với đất sử dụng vào hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập.

2. Kế toán công ty giáo dục

2.1 Một số sai sót trong việc thực hiện công tác kế toán tại công ty giáo dục

Công tác kế toán tại công ty giáo dục cũng như các doanh nghiệp khác, có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, phục vụ cho việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác kế toán, các công ty giáo dục cũng có thể mắc phải một số sai sót, ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán và dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

Một số sai sót thường gặp trong công tác kế toán tại công ty giáo dục bao gồm:

 • Sai sót trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính

Đây là sai sót phổ biến nhất trong công tác kế toán, có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như: thiếu hiểu biết về nguyên tắc, phương pháp kế toán; thiếu sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình hạch toán; sử dụng phần mềm kế toán chưa phù hợp,…

Sai sót trong hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: sai lệch số liệu kế toán, báo cáo tài chính không trung thực, không chính xác; ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành doanh nghiệp; thậm chí có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

 • Sai sót trong việc lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của công tác kế toán. Sai sót trong việc lập báo cáo tài chính có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như: thiếu hiểu biết về chuẩn mực kế toán; thiếu sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình lập báo cáo; sử dụng phần mềm kế toán chưa phù hợp,…

 

Sai sót trong việc lập báo cáo tài chính có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: báo cáo tài chính không trung thực, không chính xác; ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các nhà quản lý; thậm chí có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

 • Sai sót trong việc nộp thuế

Việc nộp thuế đúng hạn, đầy đủ là một nghĩa vụ quan trọng của các doanh nghiệp, trong đó có các công ty giáo dục. Sai sót trong việc nộp thuế có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như: thiếu hiểu biết về chính sách thuế; thiếu sự cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình nộp thuế; sử dụng phần mềm kế toán chưa phù hợp,…

Sai sót trong việc nộp thuế có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như: bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế; thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để hạn chế những sai sót trong công tác kế toán, các công ty giáo dục cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ kế toán

Đây là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế sai sót trong công tác kế toán. Các công ty giáo dục cần thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kế toán cho đội ngũ kế toán.

 • Thiết lập quy trình kế toán khoa học, chặt chẽ

Các công ty giáo dục cần xây dựng quy trình kế toán khoa học, chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình hạch toán, lập báo cáo tài chính, nộp thuế.

 • Sử dụng phần mềm kế toán phù hợp

Phần mềm kế toán là một công cụ hữu ích giúp hỗ trợ công tác kế toán. Tuy nhiên, cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp để tránh những sai sót không đáng có.

 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán

Các công ty giáo dục cần thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán để kịp thời phát hiện và xử lý những sai sót.

2.2 Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục

Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Cụ thể, các loại thuế áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục bao gồm:

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT): áp dụng đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 • Thuế môn bài: áp dụng đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, kể cả các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề có thu tiền dạy thêm, học thêm.

Hạch toán thuế GTGT đối với lĩnh vực giáo dục

 • Hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn là đối tượng không chịu thuế GTGT.
 • Hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn nhưng thuộc trường hợp được miễn thuế GTGT, thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT cho hoạt động giáo dục, dạy nghề này.
 • Hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn nhưng thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT, thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT cho hoạt động giáo dục, dạy nghề này.

Hạch toán thuế TNDN đối với lĩnh vực giáo dục

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định của pháp luật là đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNDN.

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNDN phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 70% lao động là người Việt Nam.
 • Doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNDN.
 • Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động giáo dục, dạy nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNDN được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp.

Hạch toán thuế môn bài đối với lĩnh vực giáo dục

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, kể cả các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề có thu tiền dạy thêm, học thêm thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Mức thuế môn bài đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, kể cả các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề có thu tiền dạy thêm, học thêm được xác định theo quy định tại Điều 10 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Lưu ý:

 • Khi thực hiện hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục, kế toán cần lưu ý các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
 • Kế toán cần lập hồ sơ thuế đầy đủ và đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Hạch toán thuế đối với lĩnh vực giáo dục được quy định ra sao?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng