087.790.7790

Hạch toán thuế chống bán phá giá theo quy định

Thuế chống phá giá là một loại thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được xác định là có giá nhập khẩu dưới giá thông thường, gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Vậy Hạch toán thuế chống bán phá giá theo quy định như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Thuế chống phá giá là gì ?

Hạch toán thuế chống bán phá giá theo quy định
Hạch toán thuế chống bán phá giá theo quy định

Thuế chống phá giá là loại thuế quan được áp dụng nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá vào thị trường nội địa, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.

Đối tượng áp dụng thuế chống phá giá

Thuế chống phá giá được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá. Hàng hóa được coi là bán phá giá khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hàng hóa được bán tại thị trường nội địa với giá thấp hơn giá của hàng hóa tương tự được sản xuất hoặc bán tại thị trường xuất xứ hoặc thị trường xuất khẩu thứ ba.
 • Sự chênh lệch giá nêu trên không được giải thích bởi các yếu tố hợp lý khác, chẳng hạn như sự khác biệt về chất lượng hàng hóa, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm,…

Mức thuế chống phá giá

Mức thuế chống phá giá được xác định bằng cách tính toán chênh lệch giá giữa giá bán hàng hóa nhập khẩu tại thị trường nội địa và giá của hàng hóa tương tự được sản xuất hoặc bán tại thị trường xuất xứ hoặc thị trường xuất khẩu thứ ba.

Thủ tục áp dụng thuế chống phá giá

Thủ tục áp dụng thuế chống phá giá được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Những quy định về thuế chống phá giá 

Thuế chống phá giá là một loại thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước do hàng hóa nhập khẩu bán phá giá.

Điều kiện áp dụng thuế chống phá giá

Thuế chống phá giá được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu được xác định là bán phá giá tại Việt Nam.
 • Việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Thủ tục áp dụng thuế chống phá giá

Thủ tục áp dụng thuế chống phá giá được thực hiện theo các bước sau:

 • Khởi xướng điều tra: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra vụ việc phá giá khi nhận được đơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước hoặc khi tự mình phát hiện có dấu hiệu phá giá.
 • Tiến hành điều tra: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra vụ việc phá giá theo quy định của pháp luật.

Quyết định áp dụng thuế chống phá giá: Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng thuế chống phá giá hoặc kết thúc điều tra.

Thông báo áp dụng thuế chống phá giá: Cơ quan có thẩm quyền thông báo áp dụng thuế chống phá giá cho các bên liên quan.

Cách tính thuế chống phá giá

 

Thuế chống phá giá được tính bằng cách lấy giá bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu trừ đi giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.

Giá bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp chênh lệch giá hoặc phương pháp định giá lại.

Giá bán của hàng hóa tương tự sản xuất trong nước được xác định theo phương pháp so sánh giá bán, phương pháp phân tích chi phí, phương pháp định giá lại hoặc phương pháp khác phù hợp với thực tế.

Hiệu lực của thuế chống phá giá

Thuế chống phá giá có hiệu lực trong thời hạn tối đa 5 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng thuế chống phá giá có hiệu lực.

Thuế chống phá giá là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp sản xuất trong nước. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế chống phá giá cũng cần được thực hiện một cách thận trọng để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại bình thường.

3. Hạch toán thuế chống bán phá giá

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, thuế chống bán phá giá là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải nộp ngân sách nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước ngoài được xác định là bán phá giá theo quy định của pháp luật.

Hạch toán thuế chống bán phá giá

 • Thuế chống bán phá giá được hạch toán trên tài khoản 3332 – Thuế nhập khẩu.
 • Hạch toán thuế chống bán phá giá khi phát sinh

Khi phát sinh thuế chống bán phá giá, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3332 – Thuế nhập khẩu
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác

Ví dụ

Công ty ABC nhập khẩu 100 tấn thép từ Trung Quốc, giá nhập khẩu là 1.000.000 đồng/tấn. Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, giá bán phá giá của thép nhập khẩu từ Trung Quốc là 800.000 đồng/tấn. Do đó, số thuế chống bán phá giá phải nộp là 200.000 đồng/tấn.

Hạch toán khi phát sinh thuế chống bán phá giá:

 • Nợ TK 3332 – Thuế nhập khẩu
 • Có TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác 20.000.000

Hạch toán thuế chống bán phá giá khi nộp

Khi nộp thuế chống bán phá giá vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3332 – Thuế nhập khẩu

Ví dụ

Công ty ABC đã nộp thuế chống bán phá giá đối với 100 tấn thép là 20.000.000 đồng.

Hạch toán khi nộp thuế chống bán phá giá:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 3332 – Thuế nhập khẩu 20.000.000

Một số lưu ý khi hạch toán thuế chống bán phá giá

 • Thuế chống bán phá giá được hạch toán riêng biệt và theo dõi chi tiết theo từng đối tượng nộp thuế, từng loại thuế và từng thời kỳ phát sinh.
 • Trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế chống bán phá giá, khoản thuế được hoàn phải được hạch toán ngay khi được cơ quan thuế chấp nhận hoàn.
 • Kế toán cần lưu ý hạch toán thuế chống bán phá giá theo đúng quy định của pháp luật để tránh sai sót.

Thuế chống bán phá giá được nộp cho cơ quan thuế địa phương nơi nhập khẩu hàng hóa.

Thuế chống bán phá giá được nộp theo từng lần phát sinh hoặc theo quý.

Thuế chống bán phá giá được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kế toán cần lập hồ sơ khai thuế chống bán phá giá theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Hạch toán thuế chống bán phá giá theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng