Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 641- Chi phí bán hàng

Chào mọi người! Trong lĩnh vực kế toán, việc hạch toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng là một phần quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ đều được ghi nhận đúng cách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá cách hạch toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng một cách thông minh và hiệu quả!

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 641- Chi phí bán hàng
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 641- Chi phí bán hàng

1. Hạch toán tài khoản 641 như thế nào?

Hạch toán tài khoản 641 là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực kế toán tài chính. Tài khoản 641 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản nợ phải trả trong tương lai của doanh nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách hạch toán tài khoản 641:

 1. Xác định nguồn gốc của khoản nợ: Trước tiên, bạn cần xác định nguồn gốc của khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả. Điều này có thể bao gồm các khoản nợ mua sắm, tiền lương và các khoản vay từ ngân hàng hoặc các bên thứ ba.
 2. Xác định số tiền nợ: Xác định số tiền mà doanh nghiệp cần trả trong tương lai dựa trên hợp đồng hoặc các tài liệu liên quan. Điều này thường được thể hiện trong hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hoặc các tài liệu tài chính khác.
 3. Ghi nhận vào tài khoản 641: Khi bạn đã xác định nguồn gốc và số tiền nợ, bạn ghi nhận khoản nợ này vào tài khoản 641. Điều này thường được thực hiện bằng cách tạo một bút toán kế toán với tài khoản 641 là tài khoản nợ và tài khoản tương ứng là tài khoản có trả.
 4. Theo dõi và quản lý khoản nợ: Khi khoản nợ đã được ghi nhận, doanh nghiệp cần theo dõi và quản lý nó một cách chặt chẽ. Điều này bao gồm việc đảm bảo các khoản nợ được trả đúng hạn và cập nhật thông tin khi có thay đổi.
 5. Kiểm tra và cân nhắc việc tái đánh giá: Thường xuyên, doanh nghiệp cần kiểm tra lại các khoản nợ trong tài khoản 641 để đảm bảo rằng chúng vẫn còn hiện hữu và đáng kể. Nếu cần, họ có thể cân nhắc việc điều chỉnh giá trị của khoản nợ dựa trên thông tin mới nhất.

Hạch toán tài khoản 641 quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về các khoản nợ mà họ phải trả trong tương lai và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

Hạch toán tài khoản 641 thường liên quan đến việc ghi nhận các khoản giảm giá trên doanh thu. Dưới đây là một ví dụ về cách hạch toán tài khoản 641:

Giả sử công ty A bán sản phẩm cho khách hàng B với giá trị là 1.000.000 VND và áp dụng một chiết khấu 10% do khách hàng B mua số lượng lớn. Hạch toán cho khoản giảm giá này sẽ được thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Ghi nhận doanh thu ban đầu:
  • Tài khoản 641: Doanh thu bán hàng……………..1.000.000 VND
  • Tài khoản tương ứng (ví dụ: 411 – Khách hàng B)…….1.000.000 VND
 2. Bước 2: Tính và ghi nhận giảm giá:
  • Tài khoản 641: Giảm giá trên doanh thu……………..100.000 VND
  • Tài khoản tương ứng (ví dụ: 133 – Chi phí giảm giá)………..100.000 VND
 3. Bước 3: Tổng hợp hạch toán:
  • Tài khoản 641: Doanh thu bán hàng (1.000.000 – 100.000)…….900.000 VND
  • Tài khoản tương ứng (ví dụ: 411 – Khách hàng B)………………900.000 VND

Trong ví dụ này, tài khoản 641 được sử dụng để ghi nhận giảm giá trên doanh thu, đồng thời giúp theo dõi và quản lý các khoản giảm giá theo từng loại khách hàng hoặc theo các tiêu chí khác nhau. Hạch toán này giúp công ty có cái nhìn rõ ràng về các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của mình.

2. Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán là bộ quy tắc và tiêu chí chung được áp dụng trong quá trình hạch toán và báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Các nguyên tắc này giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và so sánh được trong thông tin tài chính. Dưới đây là mô tả về một số nguyên tắc kế toán quan trọng:

 1. Nguyên tắc Liên quan và Tích hợp (Nguyên tắc số 1):
  • Tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến một doanh nghiệp nên được ghi chép và báo cáo cùng nhau. Điều này giúp tạo ra một hình ảnh toàn diện về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Nguyên tắc Chắc chắn (Nguyên tắc số 2):
  • Các thông tin tài chính nên được bảo đảm về tính chắc chắn, đồng nghĩa với việc chúng phản ánh đúng tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.
 3. Nguyên tắc Chi phí so sánh (Nguyên tắc số 3):
  • Các kết quả kinh doanh và tài chính nên được báo cáo sao cho có thể so sánh được với các chu kỳ trước đó và với các doanh nghiệp khác. Điều này giúp người sử dụng thông tin tài chính có cái nhìn rõ ràng và toàn diện về hiệu suất của doanh nghiệp.
 4. Nguyên tắc Chi phí thích hợp (Nguyên tắc số 4):
  • Chi phí của doanh nghiệp nên được phân loại và ghi nhận theo cách thức thích hợp, giúp người đọc báo cáo tài chính hiểu rõ về nguồn gốc và mục đích sử dụng của từng khoản chi phí.
 5. Nguyên tắc Khách quan (Nguyên tắc số 5):
  • Các thông tin tài chính nên được biểu hiện một cách khách quan và không chịu ảnh hưởng từ quan điểm cá nhân hay ý kiến chủ quan của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Những nguyên tắc kế toán này cùng nhau tạo nên một hệ thống kế toán đáng tin cậy và hữu ích cho quá trình quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp.

 1. Nguyên tắc Hiểu lực (Nguyên tắc số 6):
  • Các thông tin tài chính nên được biểu hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu để người đọc có thể nhanh chóng và chính xác hiểu được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Nguyên tắc Ổn định (Nguyên tắc số 7):
  • Các nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán nên được duy trì ổn định theo thời gian để đảm bảo tính nhất quán và so sánh được giữa các kỳ kế toán.
 3. Nguyên tắc Tuân thủ pháp luật (Nguyên tắc số 8):
  • Doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định và quy tắc pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính để tránh phạt và đảm bảo uy tín trước cơ quan quản lý và đối tác kinh doanh.
 4. Nguyên tắc Tổ chức (Nguyên tắc số 9):
  • Hệ thống kế toán nên được tổ chức một cách hiệu quả, bao gồm quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ, và phân công nhiệm vụ để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính.
 5. Nguyên tắc Tiết kiệm (Nguyên tắc số 10):
  • Việc sử dụng nguồn lực kế toán cần được tiết kiệm mà vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu thông tin tài chính đáng tin cậy và hữu ích.

Các nguyên tắc kế toán này cùng nhau hình thành nên một cơ sở cho việc xây dựng và duy trì hệ thống kế toán chất lượng, giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn và cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy cho người quản lý và các bên liên quan.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Bên Có:

 • Khoản giảm chi phí bán hàng trong kỳ;
 • Chuyển kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để tính kết quả kinh doanh trong kỳ. Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng là một tài khoản quan trọng trong kế toán, nó được sử dụng để ghi nhận các chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dưới đây là mô tả chi tiết của các tài khoản con cấp 2 trong tài khoản 641:

 1. Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên: Được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả cho nhân viên liên quan đến bán hàng và dịch vụ. Đây bao gồm các chi phí như tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, và các khoản liên quan đến nhân sự phục vụ quá trình bán hàng.
 2. Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì: Ghi nhận chi phí về vật liệu và bao bì sử dụng trong việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Đây có thể bao gồm chi phí về vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hóa, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá trong quá trình tiêu thụ, và vật liệu sử dụng cho sửa chữa và bảo quản Tài sản cố định (TSCĐ) của bộ phận bán hàng.
 3. Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Dùng để ghi nhận chi phí liên quan đến các công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Đây bao gồm các chi phí cho các công cụ đo lường, phương tiện tính toán, và các dụng cụ cần thiết cho quá trình làm việc và tiêu thụ sản phẩm.
 4. Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ mà bộ phận bán hàng sử dụng, ví dụ như nhà kho, cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo lường, và kiểm nghiệm chất lượng. Các khoản khấu hao này đóng góp vào việc tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ.
 5. Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành: Được sử dụng để ghi nhận chi phí liên quan đến bảo hành sản phẩm hoặc hàng hoá. Đây bao gồm các khoản chi phí dành cho việc bảo hành sản phẩm sau khi bán cho khách hàng, bao gồm cả chi phí sửa chữa và bảo hành.
 6. Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Ghi nhận các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng. Đây có thể bao gồm chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán, và các khoản chi phí liên quan đến đại lý bán hàng hoặc đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu.
 7. Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác: Ghi nhận các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong quá trình bán hàng ngoài các chi phí đã được đề cập ở các tài khoản trước. Các chi phí này có thể bao gồm chi phí tiếp khách tại bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, và các chi phí hội nghị khách hàng khác.

1. Kết cấu của tài khoản 641:

 • 6411 – Chi phí quảng cáo: Bao gồm chi phí liên quan đến quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả chi phí cho các chiến dịch truyền hình, radio, báo chí, trực tuyến và các chiến dịch quảng cáo khác.
 • 6412 – Chi phí triển khai sản phẩm: Chi phí liên quan đến việc triển khai sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm chi phí cho việc đào tạo nhân viên, triển khai sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật.
 • 6413 – Chi phí chăm sóc khách hàng: Chi phí liên quan đến việc duy trì và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, bao gồm cả chi phí cho tổ chức sự kiện, điện thoại, và hỗ trợ sau bán hàng.

2. Nội dung phản ánh của tài khoản 641:

 • Chi phí trực tiếp và gián tiếp: Tài khoản 641 phản ánh cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến bán hàng. Chi phí trực tiếp là những chi phí có thể được gán trực tiếp cho mỗi đơn hàng hoặc dự án bán hàng cụ thể. Chi phí gián tiếp là những chi phí không thể được gán trực tiếp và phải được phân phối theo phương pháp hợp lý.
 • Danh mục chi phí rõ ràng: Mỗi tài khoản con của 641 được thiết kế để phản ánh một loại chi phí cụ thể trong quá trình bán hàng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các chi phí và quản lý chúng một cách hiệu quả.
 • Theo dõi hiệu suất chi phí: Sử dụng tài khoản 641 để theo dõi hiệu suất chi phí trong các chiến dịch bán hàng và quảng cáo. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá được chi phí trên doanh số bán hàng và đưa ra quyết định cải thiện hiệu suất.
 • Báo cáo và phân tích: Nội dung phản ánh của tài khoản 641 cung cấp thông tin cần thiết để tạo ra các báo cáo và phân tích hiệu suất bán hàng, hỗ trợ quyết định chiến lược và tối ưu hóa chi phí để tăng cường lợi nhuận.

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ và quản lý chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, từ đó đảm bảo sự hiệu quả và lợi nhuận trong kinh doanh.

4. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

1.Chi phí liên quan đến lương, tiền công, phụ cấp, và các khoản trích trừ bảo hiểm:

 • Nợ tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 334: “Tiền lương, tiền công trả người lao động”.
 • Có tài khoản 3383: “Bảo hiểm xã hội”.
 • Có tài khoản 3384: “Bảo hiểm y tế”.
 • Có tài khoản 3386: “Bảo hiểm thất nghiệp”.
 • Có tài khoản 3382: “Khoản phí khác đối với người lao động”.

2. Chi phí liên quan đến giá trị của dụng cụ, vật liệu, và hàng hóa được sử dụng cho mục đích bán hàng:

 • Nợ tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”.
 • Có các tài khoản 152, 153, 242 (giá vốn dụng cụ, vật liệu, hàng hóa sử dụng).

3. Chi phí trích trừ từ giá trị tài sản cố định phục vụ cho bán hàng:

 • Nợ tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 214: “Hao mòn Tài sản cố định”.

4. Chi phí liên quan đến điện và nước dành cho bộ phận bán hàng:

 • Nợ tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”.
 • Nợ tài khoản 133 – “Tiền thuế GTGT”.
 • Có các tài khoản 111, 112, 141, 331 và các tài khoản liên quan khác: Tổng số tiền phải thanh toán.

5. Chi phí sửa chữa tài sản cố định phục vụ bán hàng:

5.1. Trong trường hợp sửa chữa tài sản cố định một lần với giá trị lớn và phân bổ chi phí trong nhiều kỳ:

 • Nợ tài khoản 242: “Chi phí trả trước”.
 • Nợ tài khoản 133: “Tiền thuế GTGT”.
 • Có các tài khoản 112, 331 và các tài khoản liên quan khác: Tổng số tiền phải thanh toán.

Hàng tháng, phân bổ đều đặn:

 • Nợ tài khoản 641: “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 242: “Chi phí trả trước”.

5.2. Trường hợp trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định:

Trích chi phí dự phòng, ghi nhận chi phí chưa nghiệm thu trong kỳ:

 • Nợ tài khoản 641 – “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 335 – “Chi phí phải trả”.
 • Có tài khoản 352 – “Dự phòng phải trả”.

Khi chi phí sửa chữa tài sản cố định phát sinh:

 • Nợ các tài khoản 335, 352.
 • Nợ tài khoản 133 – “Tiền thuế GTGT”.
 • Có các tài khoản 331, 112, 152 và các tài khoản liên quan khác: Tổng số tiền phải thanh toán.

6. Chi phí liên quan đến bảo hành sản phẩm hoặc hàng hóa:

6.1. Trường hợp khách hàng mua sản phẩm có chứng từ bảo hành sửa chữa, doanh nghiệp cần xác định số tiền trích trước phải trả cho chi phí bảo hành và sửa chữa:

 • Nợ tài khoản 6415: “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 352: “Dự phòng phải trả”.

6.2. Cuối kỳ kế toán, xác định số tiền trích trước phải trả cho bảo hành và sửa chữa sản phẩm hoặc hàng hóa:

Trong trường hợp số tiền trích trước phải trả lớn hơn số tiền trích trước phải trả cho bảo hành sản phẩm:

 • Nợ tài khoản 6415: “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 352: “Dự phòng phải trả”.

Trong trường hợp số tiền trích trước phải trả nhỏ hơn số tiền trích trước phải trả cho bảo hành sản phẩm:

 • Nợ tài khoản 352 – “Dự phòng phải trả”.
 • Có tài khoản 6415 – “Chi phí bán hàng”.

7. Sản phẩm hoặc hàng hóa được sử dụng để khuyến mãi và quảng cáo:

7.1. Trường hợp doanh nghiệp mua hoặc sản xuất sản phẩm để sử dụng cho mục đích khuyến mãi và quảng cáo:

Sản phẩm khuyến mãi và quảng cáo không thu tiền và không đi kèm với điều kiện mua hàng:

 • Nợ tài khoản 641: “Chi phí bán hàng”.
 • Có các tài khoản 155, 156: “Giá vốn sản phẩm hoàn thiện, hàng hóa”.

Sản phẩm khuyến mãi và quảng cáo đi kèm với điều kiện (ví dụ, mua 1 sản phẩm, tặng 1 sản phẩm cùng loại hoặc mua 2 sản phẩm, tặng 1 sản phẩm loại khác) thì giá trị sản phẩm khuyến mãi và quảng cáo được tích hợp vào giá vốn hàng hóa (tức là giảm giá hàng hóa).

7.2. Trường hợp doanh nghiệp nhận sản phẩm khuyến mãi và quảng cáo từ nhà cung cấp hoặc nhà phân phối mà không cần trả tiền để sử dụng cho mục đích khuyến mãi:

Khi nhận sản phẩm khuyến mãi, quảng cáo, kế toán không ghi nhận vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp mục hàng hóa khuyến mãi này. Kế toán chỉ theo dõi số lượng ngoài sổ sách và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính hàng hóa được giữ hộ.

Khi chương trình khuyến mãi kết thúc và sản phẩm khuyến mãi còn lại không được sử dụng và nhà sản xuất không yêu cầu trả lại sản phẩm khuyến mãi, kế toán ghi nhận vào thu nhập khác:

 • Nợ tài khoản 156: “Hàng tồn kho theo giá trị hợp lý”.
 • Có tài khoản 711: “Thu nhập khác”.

8. Chi phí liên quan đến hoa hồng bán hàng:

 • Nợ tài khoản 641: “Chi phí bán hàng”.
 • Nợ tài khoản 133: “Tiền thuế GTGT”.
 • Có các tài khoản 331, 111, 112 và các tài khoản liên quan khác: Tổng số tiền phải thanh toán.

9. Thực hiện nghiệp vụ giảm chi phí bán hàng:

 • Nợ các tài khoản 112, 331: Tổng số tiền phải thanh toán.
 • Có tài khoản 641: “Chi phí bán hàng”.
 • Có tài khoản 133: “Tiền thuế GTGT”.

10. Kết chuyển chi phí vào cuối kỳ:

 • Nợ tài khoản 911: “Xác định Kết quả Hoạt động Kinh doanh”.
 • Có tài khoản 641: “Chi phí bán hàng”.

Hạch toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng có thể thách thức, nhưng với kiến thức và quy trình đúng, bạn có thể thực hiện nó một cách thông minh và hiệu quả. Điều này giúp đảm bảo rằng các chi phí bán hàng được ghi nhận và quản lý đúng cách, đồng thời giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất kinh doanh một cách chính xác. Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúc bạn thành công trong việc thực hiện hạch toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000