087.790.7790

Hướng dẫn hạch toán kế toán bán hàng theo quy định

Kế toán bán hàng là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán bán hàng có nhiệm vụ phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa và dịch vụ, từ đó cung cấp thông tin cho việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy cách hạch toán kế toán bán hàng như thế nào ? hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Định khoản kế toán bán hàng

Hướng dẫn hạch toán kế toán bán hàng theo quy định
Hướng dẫn hạch toán kế toán bán hàng theo quy định

Định khoản kế toán bán hàng là việc sử dụng các tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp.

Các tài khoản kế toán thường dùng trong kế toán bán hàng bao gồm:

 • TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • TK 621: Giá vốn hàng bán
 • TK 641: Chi phí bán hàng
 • TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
 • TK 131: Phải thu khách hàng

Dưới đây là một số định khoản kế toán bán hàng thường gặp:

Ghi nhận doanh thu bán hàng

 • Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 131: Phải thu khách hàng

Ghi nhận giá vốn hàng bán

 • Nợ TK 621: Giá vốn hàng bán
 • Có TK 155: Hàng hóa

Ghi nhận chi phí bán hàng

 • Nợ TK 641: Chi phí bán hàng
 • Có TK 111, 112, 155, 214,…

Ghi nhận thuế GTGT phải nộp

 • Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
 • Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ghi nhận các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán

 • Nợ TK 131: Phải thu khách hàng
 • Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ghi nhận các khoản trả lại hàng bán

 • Nợ TK 621: Giá vốn hàng bán
 • Có TK 131: Phải thu khách hàng

Ghi nhận các khoản bồi thường do hàng bán bị lỗi

 • Nợ TK 641: Chi phí bán hàng
 • Có TK 338: Phải trả, phải nộp khác

Ngoài ra, kế toán bán hàng còn phải thực hiện các định khoản kế toán khác như:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo phương pháp kế toán hàng tồn kho
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo phương pháp trực tiếp
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng qua đại lý
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo hợp đồng xây dựng

2. Quy trình hạch toán kế toán bán hàng

Quy trình hạch toán kế toán bán hàng là một hệ thống các nghiệp vụ kế toán được thực hiện theo trình tự nhất định, nhằm phản ánh chính xác, trung thực và đầy đủ các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Quy trình hạch toán kế toán bán hàng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin

Để hạch toán kế toán bán hàng, kế toán cần thu thập đầy đủ thông tin về các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thông tin về hàng hóa, dịch vụ được bán
 • Thông tin về khách hàng
 • Thông tin về giá cả, chiết khấu, giảm giá
 • Thông tin về phương thức thanh toán

Thông tin về các nghiệp vụ bán hàng có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Phiếu xuất kho
 • Hóa đơn GTGT
 • Bảng kê hàng hóa xuất khẩu
 • Giấy báo vận chuyển hàng hóa xuất khẩu
 • Hóa đơn thu tiền hàng xuất khẩu

Bước 2: Kiểm tra, xác định tính hợp lý

Sau khi thu thập thông tin, kế toán cần tiến hành kiểm tra, xác định tính hợp lý của các thông tin đó. Các thông tin cần được kiểm tra, xác định tính hợp lý bao gồm:

 • Tính hợp pháp của các nghiệp vụ bán hàng
 • Tính chính xác về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được bán
 • Tính hợp lý của giá cả, chiết khấu, giảm giá
 • Tính hợp lý của phương thức thanh toán

Bước 3: Hạch toán

Trên cơ sở các thông tin đã được kiểm tra, xác định tính hợp lý, kế toán tiến hành hạch toán các nghiệp vụ bán hàng theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

Các nghiệp vụ bán hàng được hạch toán theo các tài khoản kế toán sau:

 • Tài khoản 131: Phải thu khách hàng
 • Tài khoản 632: Doanh thu bán hàng
 • Tài khoản 633: Giá vốn hàng bán
 • Tài khoản 33313: Thuế GTGT bán hàng

Bước 4: Lập báo cáo

Trên cơ sở các nghiệp vụ bán hàng đã được hạch toán, kế toán lập các báo cáo về hoạt động bán hàng, bao gồm:

 • Báo cáo doanh thu bán hàng
 • Báo cáo giá vốn hàng bán
 • Báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng

Các báo cáo về hoạt động bán hàng cung cấp thông tin về tình hình hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc quản lý, điều hành và ra quyết định của doanh nghiệp.

Một số lưu ý khi hạch toán kế toán bán hàng

 • Kế toán cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế khi hạch toán các nghiệp vụ bán hàng.
 • Kế toán cần lưu trữ đầy đủ và đúng quy định các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ bán hàng.
 • Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán về bán hàng để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn hạch toán kế toán bán hàng theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng