087.790.7790

Cách hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024

Bạn đang gặp khó khăn trong việc hạch toán hàng mẫu không thu tiền? Bạn lo lắng về việc vi phạm quy định và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Cách hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024
Cách hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024

1. Các quy định pháp luật liên quan đến hạch toán hàng mẫu không thu tiền:

Luật Quản lý thuế:

Luật Quản lý thuế số 78/2010/QH13 quy định về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm chi phí cho hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Nghị định về hóa đơn:

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ ghi chép các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nghị định này quy định về việc lập hóa đơn cho hàng mẫu, hàng khuyến mại không thu tiền.

Thông tư hướng dẫn về hóa đơn:

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thông tư này quy định cụ thể về cách lập hóa đơn cho hàng mẫu, hàng khuyến mại không thu tiền.

Các văn bản hướng dẫn khác:

Công văn số 1080/TCT-KTKT ngày 15/04/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Công văn số 4012/CT-TTHT ngày 07/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóa đơn cho hàng mẫu, hàng khuyến mại.

2. Các trường hợp được hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các trường hợp sau đây được phép hạch toán hàng mẫu không thu tiền:

  • Hàng mẫu được cung cấp cho khách hàng tiềm năng:

Mục đích: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng để họ có thể đánh giá và quyết định mua hàng.

Điều kiện:

Khách hàng tiềm năng là những cá nhân, tổ chức có khả năng mua hàng.

Số lượng hàng mẫu cung cấp cho mỗi khách hàng tiềm năng phải phù hợp với mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

  • Hàng mẫu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thị trường:

Mục đích: Thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu của khách hàng, phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ.

Điều kiện:

Hoạt động nghiên cứu thị trường phải được lập kế hoạch cụ thể.

Số lượng hàng mẫu sử dụng cho mục đích nghiên cứu thị trường phải phù hợp với mục đích nghiên cứu.

  • Hàng mẫu được sử dụng cho mục đích đào tạo:

Mục đích: Đào tạo nhân viên về cách sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Điều kiện:

Hoạt động đào tạo phải được lập kế hoạch cụ thể.

Số lượng hàng mẫu sử dụng cho mục đích đào tạo phải phù hợp với mục đích đào tạo.

  • Hàng mẫu được tặng cho các tổ chức xã hội, từ thiện:

Mục đích: Góp phần vào hoạt động xã hội, từ thiện.

Điều kiện:

Các tổ chức xã hội, từ thiện phải có đủ tư cách pháp lý.

Việc tặng hàng mẫu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động xã hội, từ thiện.

3. Cách hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024

Hướng dẫn Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại theo các đối tượng, đó là: Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán; Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối; Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên bán.
Nhằm mục đích xúc tiến việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới, khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm của mình, các DN tiến hành đưa ra các sản phẩm mẫu, các hình thức khuyến mại, giảm giá sản phẩm.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại, tùy vào mục đích sử dụng mà chia thành 2 trường hợp là: Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền; Hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiTrường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.
Thông thường, khi DN muốn giới thiệu một sản phẩm mới, DN thường tặng các sản phẩm mẫu, khuyến mại để khách hàng dùng thử mà không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác (như phải mua sản phẩm, hàng hóa). Vậy khi đó kế toán hạch toán:

Nợ TK 641: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 200)

Nợ TK 6421: Chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 133)

Có các TK 155, 156: Trị giá hàng sản phẩm, hàng hóa dùng làm hàng mẫu, hàng khuyến mại.

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiTrường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.

Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng mẫu, khuyến mại khi mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).

– Khi xuất hàng hàng hàng mẫu, khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại vào giá vốn hàng bán, kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 155: Giá trị hàng mẫu, khuyến mại.

– Kế toán ghi nhận doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131…: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại.

Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiCách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với doanh nghiệp là nhà phân phối.

Khi doanh nghiệp có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhận hàng mẫu, khuyến mại của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng cho khách khi mua hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ).

+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại số hàng mẫu, khuyến mại chưa sử dụng hết cho nhà sản xuất, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711: Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại (theo giá trị hợp lý).

Cách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mạiCách hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua.

Khi hạch toán hàng mẫu, hàng khuyến mại đối với bên mua, sẽ có các nghiệp vụ phát sinh như: Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại; Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi;… Kế toán hạch toán cụ thể như sau:

– Khi mua hàng nhận được hàng mẫu, khuyến mại, kế toán hạch toán:

Nợ TK 156: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại

Có TK 711: Giá trị hàng hàng mẫu, khuyến mại.

– Khi doanh nghiệp xuất bán khuyến mãi, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá thu được

Có TK 511: Doanh thu bán hàng khuyến mãi.

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp.

– Kế toán phản ánh giá vốn hàng khuyến mãi, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng khuyến mãi

Có TK 156: Giá vốn hàng khuyến mãi.

4. Ví dụ về cách hạch toán hàng mẫu không thu tiền mới nhất 2024

Ví dụ:  Cách hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.
Có số liệu như sau:

– Ngày 15/04/2019, công ty Việt Hưng xuất 100 thùng mì tôm dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền.

– Giá vốn lô hàng là 120.000 VNĐ/thùng.

– Giá bán niêm yết trên thị trường là 130.000 VNĐ/thùng.

>>>Kế toán công ty Việt Hưng hạch toán như sau:

Khi xuất sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại không thu tiền, kế toán ghi:

Nợ TK 641: 120.000 VNĐ * 100 = 12.000.000 VNĐ.

Có TK 156: 12.000.000 VNĐ.

Ví dụ : Cách hạch toán sản phẩm, hàng hóa dùng để làm hàng mẫu, khuyến mại có điều kiện đi kèm.
Có số liệu như sau:

Ngày 12/04/2019, công ty Sao Mai ký hợp đồng bán với công ty Hải Phong với nội dung như sau:

– Bán 10 chiếc tủ lạnh LG, giá bán chưa thuế 8.000.000 VNĐ/chiếc, thuế GTGT 10%. Gía vốn 7.500.000 VNĐ/chiếc.

– Khuyến mại 10 bộ cốc trị giá 100.000 VNĐ/bộ không thu tiền. Giá vốn 80.000 VNĐ/bộ.

– Công ty Hải Phong đã thanh toán tiền hàng bằng tiền gửi NH.

Với số liệu trên, hạch toán của 2 công ty như sau:

>>> Kế toán ty Sao Mai hạch toán như sau:

Kế toán ghi nhận doanh thu hàng bán:

Nợ TK 112: 88.000.000 VNĐ

Có TK 511: 80.000.000 VNĐ.

Có TK 3331: 8.000.000 VNĐ.

Kế toán ghi nhận giá vốn:

Đối với mặt hàng tủ lạnh LG:

Nợ TK 632: 70.500.000 VNĐ

Có TK 156: 70.500.000 VNĐ

Đối với mặt hàng khuyến mại (bộ cốc):

Nợ TK 632: 800.000 VNĐ

Có TK 156: 800.000 VNĐ.

>>>Kế toán ty Hải Phong hạch toán như sau:

Nợ TK 156: 80.000.000 VNĐ.

Nợ TK 133: 8.000.000 VNĐ.

Có TK 112: 88.000.000 VNĐ

Khi nhập kho hàng khuyến mãi, kế toán ghi:

Nợ TK 156: 1.000.000 VNĐ

Có TK 711: 1.000.000 VNĐ.

5. Lưu ý khi hạch toán hàng mẫu không thu tiền

Cần có đầy đủ chứng từ:

Cần có đầy đủ chứng từ để chứng minh việc xuất hàng mẫu không thu tiền. Các chứng từ cần thiết bao gồm:
Hóa đơn bán hàng ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí”.
Biên bản giao nhận hàng mẫu.
Danh sách khách hàng nhận hàng mẫu.
Các chứng từ khác liên quan đến việc xuất hàng mẫu.

Ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí” trên hóa đơn:

Cần ghi rõ “Hàng mẫu” hoặc “Miễn phí” trên hóa đơn để phân biệt với hàng hóa bán ra bình thường.

Hạch toán giá trị hàng mẫu vào chi phí bán hàng hoặc chi phí khuyến mại:

Giá trị hàng mẫu được hạch toán vào chi phí bán hàng hoặc chi phí khuyến mại tùy theo mục đích sử dụng hàng mẫu.
Chi phí bán hàng là chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán hàng, bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí tiếp thị, chi phí khuyến mại, v.v.
Chi phí khuyến mại là chi phí nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng, bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá, tặng quà, v.v.

Lưu ý các trường hợp không được phép hạch toán hàng mẫu không thu tiền:

Hàng mẫu được cung cấp cho người thân, bạn bè của nhân viên doanh nghiệp.
Hàng mẫu được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hàng mẫu được bán ra với giá rẻ hơn giá thành.

Tuân thủ các quy định pháp luật:

Việc hạch toán hàng mẫu không thu tiền cần được thực hiện đúng quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Việc hạch toán hàng mẫu không thu tiền cần được thực hiện cẩn thận và tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng