Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo TT 200 và TT 133

Trong quá trình kinh doanh, việc xử lý hàng bán bị trả lại là một phần quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ pháp luật, việc hạch toán hàng bán bị trả lại theo quy định của Thông tư 200 và Thông tư 133 là điều vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hạch toán hàng bán bị trả lại một cách chi tiết và đúng quy định.

Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo TT 200 và TT 133
Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại Theo TT 200 và TT 133

Mục Lục

1. Hiểu Rõ Thông Tư 200 về Hạch Toán Hàng Bán Trả Lại

Thông Tư 200 là một văn bản quy định chi tiết về việc hạch toán hàng bán trả lại, mang lại sự minh bạch và chính xác trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp.

1.1. Xác Định Đúng Giá Trị Hàng Bán Trả Lại:

Một trong những bước quan trọng khi thực hiện hạch toán hàng bán trả lại theo TT 200 là xác định chính xác giá trị của hàng. Điều này bao gồm cả việc tính toán giá trị của sản phẩm và các chi phí đi kèm, như phí vận chuyển hay chi phí đóng gói. Việc này giúp đảm bảo rằng hạch toán sẽ phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của hàng bán trả lại.

Trước hết, quan trọng nhất là xác định đúng giá trị của hàng bán trả lại. Điều này đòi hỏi sự chính xác trong việc xác nhận giá mua ban đầu, chi phí vận chuyển, và bất kỳ chi phí phát sinh nào liên quan đến việc trả lại hàng.

1.2. Kiểm Tra Chính Sách Hạch Toán Của Tổ Chức:

Mỗi doanh nghiệp có thể có chính sách hạch toán riêng biệt. Do đó, quan trọng để hiểu và áp dụng đúng chính sách hạch toán của tổ chức. Điều này bao gồm việc xác định cách doanh nghiệp xử lý chi phí vận chuyển, thuế VAT, và các yếu tố khác liên quan đến hạch toán hàng bán trả lại.

Cần kiểm tra chính sách hạch toán của tổ chức để đảm bảo rằng chúng tuân thủ đúng theo quy định của Thông Tư 200. Điều này bao gồm việc đánh giá xem quy trình hạch toán có phản ánh đầy đủ và chính xác về hàng bán trả lại không.

1.3. Ghi Chú Rõ Ràng Để Bảo Đảm Minh Bạch:

Trong quá trình hạch toán, việc ghi chú rõ ràng và chi tiết là chìa khóa để bảo đảm tính minh bạch trong sổ sách kế toán. Ghi chú nên mô tả chi tiết về lý do hàng bán bị trả lại, các chi phí đi kèm, và bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện. Điều này giúp cung cấp thông tin đầy đủ cho bất kỳ ai xem xét sổ sách.

Trong quá trình hạch toán, việc ghi chú rõ ràng là quan trọng để bảo đảm sự minh bạch. Mỗi giao dịch hàng bán trả lại cần có một lý do cụ thể và giải trình chi tiết để giúp người đọc hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1.4. Hạch Toán Ngay Khi Có Thể:

Tránh trì hoãn trong việc hạch toán hàng bán trả lại. Ngay khi có thông tin và chứng từ đầy đủ, doanh nghiệp nên thực hiện hạch toán để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong sổ sách kế toán.

Theo quy định của Thông Tư 200, việc hạch toán hàng bán trả lại cần được thực hiện ngay khi có thể. Điều này giúp tránh được việc kéo dài thời gian và đảm bảo rằng tình hình tài chính được cập nhật đầy đủ và kịp thời.

1.5. Liên Kết với Bộ Phận Liên Quan:

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan, như bộ phận bán hàng, để đảm bảo rằng thông tin về hàng bán trả lại được truyền đạt một cách chính xác. Việc này giúp giảm nguy cơ sai sót và đảm bảo rằng toàn bộ quy trình hạch toán diễn ra suôn sẻ.

Với sự hiểu rõ về các quy định cụ thể của Thông tư 200, doanh nghiệp có thể thực hiện hạch toán hàng bán trả lại một cách hiệu quả và tuân thủ. Điều này không chỉ giúp duy trì tính chính xác trong sổ sách kế toán mà còn tạo nền tảng cho quản lý tài chính thông minh và bền vững.

Một trong những bước quan trọng khi thực hiện hạch toán hàng bán trả lại theo TT 200 là xác định chính xác giá trị của hàng. Điều này bao gồm cả việc tính toán giá trị của sản phẩm và các chi phí đi kèm, như phí vận chuyển hay chi phí đóng gói. Việc này giúp đảm bảo rằng hạch toán sẽ phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của hàng bán trả lại.

Quá trình hạch toán hàng bán trả lại cần sự hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan như bộ phận bán hàng, kế toán, và quản lý chi phí. Sự liên kết này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến hàng bán trả lại được chia sẻ một cách hiệu quả.

2. Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

2.1 Hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200

Theo Thông tư 200, khi có hàng bán bị trả lại, bạn cần thực hiện các bước hạch toán sau:

 • Nếu hàng bán chưa được thanh toán: Tăng nợ tài khoản hàng tồn kho và giảm có tài khoản doanh thu bán hàng.
 • Nếu hàng bán đã được thanh toán trước: Tăng nợ tài khoản hàng tồn kho, giảm có tài khoản doanh thu bán hàng và tăng nợ tài khoản khách hàng.

Đồng thời, bạn cần lập chứng từ chứng minh cho việc hàng bán bị trả lại này.

2.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại thông tư 133

Theo Thông tư 133, quy trình hạch toán hàng bán bị trả lại cũng được xác định như sau:

 • Nếu hàng bán chưa thanh toán: Tăng nợ tài khoản hàng tồn kho, giảm có tài khoản doanh thu bán hàng.
 • Nếu hàng bán đã thanh toán trước: Tăng nợ tài khoản hàng tồn kho, giảm có tài khoản doanh thu bán hàng và tăng nợ tài khoản khách hàng.

Việc lập chứng từ liên quan là bước quan trọng để chứng minh sự kiện hàng bán bị trả lại.

Khi có hàng bán bị trả lại, việc hạch toán cần được thực hiện một cách chính xác để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là quy trình hạch toán hàng bán bị trả lại:

 1. Xác nhận Hàng Bán Bị Trả Lại:
  • Đầu tiên, cần xác nhận rõ lý do hàng bán bị trả lại và đảm bảo rằng việc này tuân theo các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận.
 2. Lập Phiếu Trả Hàng (Debit Note):
  • Lập phiếu trả hàng để ghi chép thông tin về số lượng và giá trị của hàng bán bị trả lại. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một mẫu phiếu trả hàng cụ thể.
 3. Hạch Toán Giảm Doanh Thu (Revenue):
  • Trong trường hợp hàng bán đã được tính vào doanh thu trước đó, cần hạch toán giảm doanh thu tương ứng với giá trị của hàng bán bị trả lại.
 4. Hạch Toán Giảm Doanh Số Bán Hàng (Cost of Goods Sold – COGS):
  • Giả sử hàng bán bị trả lại đã được tính vào chi phí hàng bán trước đó, cần hạch toán giảm doanh số bán hàng (COGS) để phản ánh sự giảm giá trị của hàng bán bị trả lại.
 5. Hạch Toán Tăng Hàng Tồn Kho (Inventory):
  • Nếu hàng bán bị trả lại được trả về kho, cần hạch toán tăng giá trị hàng tồn kho tương ứng với số lượng và giá trị của hàng bán đó.
 6. Hạch Toán Tăng Nợ Khách Hàng:
  • Nếu việc trả hàng bán bị trả lại đi kèm với việc hoàn trả tiền, cần hạch toán tăng nợ cho tài khoản khách hàng tương ứng.
 7. Kiểm Tra Tài Khoản:
  • Sau khi thực hiện các bước trên, quan trọng để kiểm tra kỹ lưỡng các tài khoản liên quan để đảm bảo rằng không có sai sót nào xuất hiện trong quá trình hạch toán.

Quy trình trên cung cấp một cách tiếp cận tổng quan về cách hạch toán hàng bán bị trả lại. Tùy thuộc vào cách tổ chức kế toán của doanh nghiệp, có thể có những điều chỉnh cụ thể khác nhau.

3. Áp Dụng Thông Tư 133 Để Đảm Bảo Tuân Thủ Đầy Đủ

3.1. Phân Biệt Rõ Ràng giữa Hàng Bán Trả Lại và Hàng Bán Hỏng Hóc:

Theo quy định của Thông tư 133, việc phân biệt rõ ràng giữa hàng bán trả lại và hàng bán hỏng hóc là rất quan trọng. Điều này đảm bảo rằng hạch toán được thực hiện chính xác và theo đúng yêu cầu của pháp luật. Doanh nghiệp cần xác định rõ nguyên nhân của việc trả lại hàng và áp dụng quy trình hạch toán tương ứng.

3.2. Sử Dụng Mã Số Kế Toán Đúng:

Mỗi loại giao dịch có thể được phân loại bằng các mã số kế toán cụ thể. Áp dụng các mã số kế toán đúng theo quy định của Thông tư 133 giúp đảm bảo tính chuẩn xác trong quá trình hạch toán. Sự sử dụng mã số kế toán đúng cũng hỗ trợ quá trình theo dõi và kiểm tra giao dịch một cách hiệu quả.

3.3. Kiểm Tra và Đối Chiếu Thường Xuyên:

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo Thông tư 133, doanh nghiệp nên thực hiện kiểm tra và đối chiếu thường xuyên giữa các thông tin trong sổ sách và các chứng từ kế toán. Điều này giúp phát hiện kịp thời bất kỳ sai sót nào và đảm bảo rằng quá trình hạch toán được thực hiện đúng đắn.

3.4. Lưu Trữ Chứng Từ và Bằng Chứng Một Cách Cẩn Thận:

Theo quy định của Thông tư 133, việc lưu trữ chứng từ và bằng chứng là bắt buộc. Đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến hàng bán trả lại được lưu trữ một cách cẩn thận và an toàn. Điều này không chỉ giúp trong việc kiểm tra sau này mà còn đáp ứng yêu cầu của cơ quan kiểm toán nếu có.

3.5. Đào Tạo Nhân Viên Liên Quan:

Đảm bảo rằng nhân viên liên quan đến quá trình hạch toán hàng bán trả lại được đào tạo đầy đủ về các quy định của Thông tư 133. Sự hiểu biết đúng đắn giúp họ thực hiện các bước hạch toán một cách chính xác và đảm bảo tính tuân thủ.

Với việc áp dụng đúng các quy định của Thông tư 133, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn xây dựng nền tảng cho quản lý kế toán chặt chẽ và minh bạch. Quy trình hạch toán sẽ trở nên hiệu quả hơn và giúp doanh nghiệp duy trì sổ sách kế toán một cách chính xác và đồng nhất.

4. Hướng Dẫn Bước Theo Bước Cho Hạch Toán Hiệu Quả

4.1. Xác Định Nguyên Nhân Trả Lại Hàng:

Bước đầu tiên trong quá trình hạch toán hiệu quả là xác định rõ nguyên nhân mà khách hàng trả lại hàng. Có thể đó là sự không hài lòng với sản phẩm, lỗi kỹ thuật, hoặc đơn giản là sự thay đổi ý kiến. Việc này giúp xác định cách hạch toán phù hợp và minh bạch.

4.2. Thu Thập Chứng Từ Đầy Đủ và Chính Xác:

Đảm bảo rằng mọi chứng từ liên quan đến hàng bán trả lại đều được thu thập đầy đủ và chính xác. Hóa đơn, biên nhận, và các tài liệu khác cần được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ thông tin cần thiết cho quá trình hạch toán.

4.3. Xác Định Chi Phí Liên Quan:

Nếu có bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc trả lại hàng, hãy xác định chúng một cách chi tiết. Các chi phí này có thể bao gồm phí vận chuyển, chi phí đóng gói, hoặc chi phí xử lý. Việc này giúp đảm bảo rằng tất cả các yếu tố chi phí được tính toán đầy đủ và chính xác.

4.4. Hạch Toán Doanh Thu và Chi Phí Liên Quan:

Thực hiện hạch toán giảm doanh thu tương ứng với giá trị hàng bán trả lại. Đồng thời, hạch toán các chi phí liên quan theo quy định của Thông tư 200 và Thông tư 133. Việc này giúp duy trì tính chính xác và minh bạch trong sổ sách kế toán.

4.5. Xử Lý Thuế VAT (Nếu Có):

Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ VAT, hãy xác định cách xử lý thuế VAT trong trường hợp hàng bán trả lại. Việc này bao gồm việc tính toán và hạch toán thuế VAT theo quy định của pháp luật, đồng thời ghi chú chi tiết để tránh nhầm lẫn.

4.6. Ghi Chú và Giữ Bản Ghi Minh Bạch:

Ghi chú một cách chi tiết và minh bạch về quá trình hạch toán. Điều này không chỉ giúp trong quá trình kiểm toán mà còn tạo ra một bản ghi đầy đủ về quá trình hạch toán, giúp giải thích mọi sự điều chỉnh và quyết định hạch toán.

5. Kiểm Tra Định Kỳ và Điều Chỉnh (Nếu Cần):

5.1. Kiểm Tra Định Kỳ:

Kiểm tra định kỳ là một bước quan trọng trong quá trình hạch toán hàng bán trả lại. Điều này đảm bảo rằng sổ sách kế toán luôn được cập nhật và phản ánh đúng tình hình kinh doanh. Doanh nghiệp nên lên lịch kiểm tra định kỳ, chẳng hạn như mỗi quý, để đảm bảo rằng không có sai sót nào xảy ra và mọi thông tin đều đồng bộ.

5.2. Điều Chỉnh (Nếu Cần):

Nếu trong quá trình kiểm tra định kỳ phát hiện bất kỳ sai sót nào hoặc cần điều chỉnh, doanh nghiệp nên thực hiện bước điều chỉnh một cách kịp thời. Điều này bao gồm việc xác định nguyên nhân của sai sót, sửa chữa thông tin không chính xác, và hạch toán lại theo quy định của pháp luật. Điều chỉnh sẽ giúp giữ cho sổ sách kế toán luôn đúng đắn và minh bạch.

5.3. Theo Dõi Các Biến Động Trong Thị Trường:

Kiểm tra định kỳ cũng cần liên quan đến việc theo dõi các biến động trong thị trường. Nếu có sự thay đổi về giá cả, chính sách thuế, hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình hạch toán hàng bán trả lại, doanh nghiệp cần điều chỉnh và cập nhật quy trình hạch toán để phản ánh đúng tình hình thị trường.

5.4. Bảo Dưỡng Hệ Thống Kế Toán:

Hệ thống kế toán cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Điều này bao gồm việc kiểm tra và cập nhật phần mềm kế toán, đảm bảo tính tương thích và an ninh thông tin. Hệ thống kế toán mạnh mẽ là chìa khóa cho quá trình hạch toán hiệu quả.

5.5. Liên Tục Đào Tạo Nhân Viên:

Đảm bảo rằng nhân viên liên quan đến quá trình hạch toán hàng bán trả lại được đào tạo liên tục. Sự hiểu biết về các thay đổi pháp luật, cập nhật quy trình kế toán mới và kiến thức về ngành nghề giúp nhân viên thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Kiểm tra định kỳ và điều chỉnh đều là các bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình hạch toán hàng bán trả lại. Quá trình này không chỉ làm cho sổ sách kế toán đáng tin cậy mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục.

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, hạch toán hàng bán bị trả lại theo quy định của TT 200 và TT 133 là một phần quan trọng của quá trình kế toán doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng và đầy đủ giúp đảm bảo tính chính xác của sổ sách kế toán và tuân thủ pháp luật. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hạch toán hàng bán bị trả lại và áp dụng nó trong kế toán của bạn. Chúc bạn thành công trong quá trình kinh doanh và kế toán của mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000