0764704929

Cách hạch toán chi phí lãi vay trên misa

Chi phí lãi vay là một khoản mục chi phí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy cách hạch toán chi phí lãi vay như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Một số đặc điểm của chi phí lãi vay 

Cách hạch toán chi phí lãi vay trên misa
Cách hạch toán chi phí lãi vay trên misa

Chi phí lãi vay là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho bên cho vay để sử dụng vốn vay. Chi phí lãi vay có một số đặc điểm sau:

 • Là khoản chi phí kinh doanh

Chi phí lãi vay là một khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, chi phí lãi vay được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Là khoản chi phí cố định

Mức lãi suất vay vốn thường được xác định trong thời gian vay vốn. Do đó, mức chi phí lãi vay thường được xác định cố định trong suốt thời gian vay vốn.

Là khoản chi phí có thể được giảm thiểu

Doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí lãi vay bằng cách:

 • Tìm kiếm các nguồn vốn vay với lãi suất thấp.
 • Gia hạn thời hạn vay để giảm số tiền lãi phải trả.
 • Tăng cường quản lý dòng tiền để đảm bảo đủ nguồn tài chính để thanh toán chi phí lãi vay.

Tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng lợi nhuận, từ đó giảm tỷ lệ chi phí lãi vay trên lợi nhuận.

 • Tác động của chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, giá thành sản phẩm, khả năng thanh toán và uy tín của doanh nghiệp.

 • Tác động đến lợi nhuận

Chi phí lãi vay là một khoản chi phí kinh doanh, do đó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Cụ thể, khi chi phí lãi vay tăng lên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ giảm xuống.

 • Tác động đến giá thành sản phẩm

Chi phí lãi vay được tính vào giá thành sản phẩm. Do đó, khi chi phí lãi vay tăng lên, giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng lên. Điều này có thể làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.

 • Tác động đến khả năng thanh toán

Chi phí lãi vay là một khoản chi phí cố định, do đó doanh nghiệp cần phải có đủ nguồn tài chính để thanh toán khoản chi phí này. Nếu doanh nghiệp không có đủ nguồn tài chính để thanh toán chi phí lãi vay, khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

 • Tác động đến uy tín của doanh nghiệp

Việc không trả được chi phí lãi vay có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khởi kiện. Điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

2. Cách tính chi phí lãi vay

Cách tính chi phí lãi vay được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, chi phí lãi vay được xác định theo công thức sau:

Chi phí lãi vay = Số tiền vay * Lãi suất vay * Thời gian vay

Trong đó:

 • Số tiền vay là số tiền thực tế doanh nghiệp vay, bao gồm cả gốc và lãi vay đã trả trước.
 • Lãi suất vay là lãi suất thực tế doanh nghiệp phải trả theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và bên cho vay. Trường hợp lãi suất vay không được thỏa thuận thì lãi suất vay được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay.
 • Thời gian vay là thời gian thực tế doanh nghiệp sử dụng số tiền vay, được tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày trả hết nợ gốc.

Ví dụ:

Công ty A vay ngân hàng 100 triệu đồng, lãi suất vay 10%/năm, kỳ hạn vay 1 năm.

Chi phí lãi vay của Công ty A trong năm đầu tiên là:

Chi phí lãi vay = 100.000.000 * 10% * 1 = 10.000.000 đồng

Tuy nhiên, chi phí lãi vay này chỉ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau khi tính chi phí lãi vay:

 • Đối với các khoản vay được trả lãi theo hình thức trả sau, doanh nghiệp cần tính toán và hạch toán lãi vay theo đúng thời gian thực tế vay.
 • Đối với các khoản vay được hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp cần hạch toán theo đúng quy định tại Công văn 3462/NHNN-TCKT ngày 28/04/2022 của Ngân hàng Nhà nước.

3. Hạch toán chi phí lãi vay trên misa

Hạch toán chi phí lãi vay trên MISA được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo tài khoản

Trước khi hạch toán chi phí lãi vay, kế toán cần khai báo tài khoản 635 – Chi phí tài chính, bao gồm:

 • Tài khoản cấp 1: 635 – Chi phí tài chính
 • Tài khoản cấp 2: 6351 – Chi phí lãi vay

Bước 2: Hạch toán phát sinh

Khi phát sinh chi phí lãi vay, kế toán ghi hạch toán như sau:

Trường hợp trả lãi vay trước khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • Có TK 331 – Phải trả người bán

Trường hợp trích trước lãi vay vào chi phí

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 335 – Chi phí trả trước ngắn hạn

Bước 3: Hạch toán thanh toán

Khi thanh toán chi phí lãi vay, kế toán ghi hạch toán như sau:

 • Nợ TK 335 – Chi phí trả trước ngắn hạn
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Ví dụ

Công ty ABC vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay 1 năm.

Khi phát sinh chi phí lãi vay ngắn hạn, kế toán ghi:

 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 335 – Chi phí trả trước ngắn hạn

(100 triệu x 10% x 1/12) = 8,333 triệu đồng

Hàng tháng, kế toán trích trước chi phí lãi vay ngắn hạn:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
 • Có TK 335 – Chi phí trả trước ngắn hạn

(8,333 triệu đồng x 1/12) = 692.222 triệu đồng

Khi thanh toán chi phí lãi vay ngắn hạn, kế toán ghi:

 • Nợ TK 335 – Chi phí trả trước ngắn hạn
 • Có TK 111 – Tiền mặt
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

(8,333 triệu đồng x 12) = 100 triệu đồng

Lưu ý

Khi hạch toán chi phí lãi vay trên MISA, kế toán cần lưu ý các điểm sau:

 • Tài khoản 635 – Chi phí tài chính là tài khoản có tính chất tổng hợp, nên kế toán cần phân bổ chi phí lãi vay cho các đối tượng sử dụng tài sản vay theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đối với khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp có thể trích trước chi phí lãi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Tuy nhiên, số tiền trích trước không được vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh trong kỳ.
 • Đối với khoản vay dài hạn, doanh nghiệp phải hạch toán chi phí lãi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo từng kỳ kế toán.
 • Trường hợp khoản vay được vốn hóa, doanh nghiệp phải hạch toán chi phí lãi vay vào giá trị của tài sản được vốn hóa.

Trên đây là một số thông tin về Cách hạch toán chi phí lãi vay trên misa. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929