087.790.7790

Mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2024

Bạn cần ủy quyền cho người khác rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần? Bạn cần tìm mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần hiện nay? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách viết giấy ủy quyền, bao gồm mẫu ủy quyền mới nhất, thủ tục thực hiện và các lưu ý quan trọng.

Mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2024
Mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2024

1. Ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Ủy quyền rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần là việc bạn ủy quyền cho một người khác thực hiện các thủ tục và nhận tiền BHXH 1 lần thay cho bạn. Việc ủy quyền này cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Có hai trường hợp bạn có thể ủy quyền rút BHXH 1 lần:

Bạn không có khả năng trực tiếp đến cơ quan BHXH để làm thủ tục:

 • Do sức khỏe yếu, tàn phế, già yếu,…
 • Do đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Bạn muốn tiết kiệm thời gian và công sức:

 • Do bận rộn với công việc, gia đình,…
 • Do không muốn trực tiếp thực hiện thủ tục.

2. Mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2024

Mẫu Giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội mới nhất 2024 được ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền:

Họ và tên: ………………………………………………… Sinh ngày ……. /…… /……….

Mã số BHXH:……………………………………………………………………………………..

Loại chế độ được hưởng (1): ………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………..

Số CMND/số căn cước công dân/số hộ chiếu/: …………………………………….. do…………………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú (2): …………………………………………………………………………………….

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên: …………………………………………….., sinh ngày ……… /…….. /……….

Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:………………………………………….

do…………………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú (3): ……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..

III. Nội dung ủy quyền (4):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

IV. Thời hạn ủy quyền (5):

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

……, ngày … tháng … năm ….
Chứng thực chữ ký của người ủy quyền (6)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…., ngày…tháng…năm….
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày…tháng…năm …..
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tải về: Mẫu giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

3. Hướng dẫn lập Mẫu 13-HSB (Mẫu Giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội 1 lần)

Mục số (1) Ghi chính xác chế độ người ủy quyền được nhận: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Mục số (2) (3) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố).

Trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố).

Mục số (4) Ghi rõ nội dung ủy quyền. Ví dụ:

– Làm thủ tục gì;

– Nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có;

– Nhận lương hưu hoặc trợ cấp gì;

– Đổi thẻ BHYT, đổi sổ BHXH,…

– Điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ…

Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả làm đơn thì phải ghi rõ ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi cụ thể các nội dung này.

Mục số (5) Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm.

Trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Mục số (6) Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực của một trong các cơ quan:

– Chính quyền địa phương;

– Phòng Công chứng;

– Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam;

– Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền).

Lưu ý:

– Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

4. Thủ tục ủy quyền rút BHXH 1 lần

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục ủy quyền rút BHXH một lần, cụ thể sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Lập văn bản ủy quyền.

Bước 2: Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền tại các cơ quan có thẩm quyền:

Cơ quan thực hiện chứng thực chữ ký bao gồm:

 • Phòng Tư pháp cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Các Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Phòng công chứng hoặc là Văn phòng công chứng.

Bước 3: Các bên sẽ ký tên vào giấy ủy quyền trước những người có thẩm quyền.

Bước 4: Người thực hiện chứng thực cần ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký; ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của các cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực.

5. Thủ tục lãnh BHXH 1 lần thông qua người ủy quyền

Căn cứ dựa theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục lãnh BHXH 1 lần thông qua người ủy quyền sẽ được thực hiện, cụ thể như sau:

Bước 1: Người được ủy quyền sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ theo pháp luật quy định cho cơ quan BHXH nơi người lao động có nhu cầu nhận BHXH 1 lần tại nơi mình đang cư trú.

Hình thức nộp hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các cơ quan BHXH.

Bước 2: Chờ các cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Tối đa sẽ là 05 ngày làm việc kể từ ngày các cơ quan BHXH đã nhận được đầy đủ hồ sơ theo như quy định.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết chế độ BHXH 1 lần.

Người lao động sẽ nhận tiền chế độ BHXH 1 lần theo hình thức mà mình đã đăng ký trong đơn đề nghị rút BHXH 1 lần (có thể là trực tiếp tại cơ quan BHXH, thông qua đường bưu điện hoặc cũng có thể thông qua tài khoản ngân hàng).

6. Hồ sơ đề nghị rút BHXH một lần thông qua người ủy quyền gồm những gì?

Căn cứ dựa vào Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 hướng dẫn hồ sơ rút BHXH một lần thông qua người ủy quyền sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục lãnh BHXH một lần theo như mẫu 13-HSB đã quy định, xuất trình thêm Chứng minh nhân dân hoặc là Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của mình.

– Bản chính của Sổ bảo hiểm xã hội.

– Bản chính của Đơn đề nghị rút BHXH một lần theo mẫu quy định số 14-HSB.

Trường hợp những người lao động ra nước ngoài để định cư: thì cần chuẩn bị thêm bản sao Giấy xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực/công chứng của một trong các giấy tờ sau đây:

 •  Hộ chiếu nước ngoài cấp.
 • Thị thực của các cơ quan nước ngoài cấp, trong đó có xác nhận về việc cho phép nhập cảnh với lý do là định cư.
 • Giấy tờ xác nhận đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; các giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn là từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài cấp.

Trường hợp những người lao động bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng: Chuẩn bị thêm trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án; nếu như bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm sức khỏe từ 81% trở lên của Hội đồng giám định y khoa, trong đó phải thể hiện rõ tình trạng không tự phục vụ được.

Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa: Chuẩn bị thêm các hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung đã giám định (bản chính).

Trường hợp những người lao động có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại các địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà không được thể hiện đầy đủ tại mã sổ BHXH: Cần chuẩn bị thêm bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu Mẫu số 04B – HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP.

7. Câu hỏi thường gặp

Ai có thể ủy quyền rút bảo hiểm xã hội?

Người tham gia bảo hiểm xã hội (NLĐ) đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Người thừa kế hợp pháp của NLĐ đã mất (nếu NLĐ đã làm thủ tục đề nghị hưởng BHXH một lần nhưng chưa nhận tiền).

Ủy quyền cho ai rút bảo hiểm xã hội?

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp… mà NLĐ tin tưởng.

Thời hạn giải quyết hồ sơ ủy quyền rút bảo hiểm xã hội?

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng