087.790.7790

Giấy phép con là gì ? Một số loại giấy phép con

Giấy phép con là loại giấy phép được cấp cho cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo pháp luật đầu tư. Giấy phép con là một loại giấy tờ pháp lý chứng nhận cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Vậy Giấy phép con là gì ? Một số loại giấy phép con 

1. Giấy phép con

Giấy phép con
Giấy phép con

1.1. Giấy phép con là gì?

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề kinh doanh mà việc kinh doanh trong lĩnh vực đó phải đáp ứng các điều kiện nhất định về điều kiện kinh doanh, điều kiện về nhân lực, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện về tài chính, điều kiện về bảo vệ môi trường, điều kiện về phòng, chống cháy, nổ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Đặc điểm của giấy phép con

Giấy phép kinh doanh sẽ mang những đặc điểm, tính chất sau đây:

 • Là văn bản được cấp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền (tùy từng lĩnh vực mà cơ quan cấp sẽ khác nhau) và được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Là văn bản bắt buộc phải có đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện;
 • Đối với mỗi ngành, nghề khác nhau, điều kiện và quy định để được cấp giấy phép con cũng sẽ khác nhau;
 • Thông thường hầu hết các giấy phép con đều có thời hạn sử dụng, doanh nghiệp buộc phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp mới thì mới có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

1.3. Những trường hợp cần xin giấy phép con

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, giấy phép con là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, cá nhân, tổ chức chỉ cần xin giấy phép con khi đăng ký kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.

Một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Kinh doanh dịch vụ vận tải
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành
 • Kinh doanh dịch vụ giáo dục
 • Kinh doanh dịch vụ y tế
 • Kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ
 • Kinh doanh dịch vụ giải trí
 • Kinh doanh dịch vụ in
 • Kinh doanh dịch vụ xuất bản
 • Kinh doanh dịch vụ truyền thông
 • Kinh doanh dịch vụ tư vấn
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán thuế
 • Kinh doanh dịch vụ pháp lý
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới lao động
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới quyền sử dụng đất
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới quyền sở hữu trí tuệ
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới tài sản
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới hàng hóa
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới dịch vụ
 • Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ thanh toán
 • Kinh doanh dịch vụ thu hộ, chi hộ
 • Kinh doanh dịch vụ chuyển tiền
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hộ quyền lợi người tiêu dùng
 • Kinh doanh dịch vụ đánh giá
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hàng hóa vận tải
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm sức khỏe
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tài sản
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tai nạn
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm y tế
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm xã hội
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hàng không
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hàng hải
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm thủy sản
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tài sản nhà ở
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tài sản khác
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cho người lao động
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cho tổ chức
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cho cá nhân
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cho hộ gia đình

2. Hình thức giấy phép con

Hình thức của giấy phép con có thể được phân loại thành các loại sau:

 • Giấy phép là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức để cho phép họ thực hiện một hoạt động nhất định. Giấy phép con thường được cấp cho các ngành nghề có điều kiện, chẳng hạn như kinh doanh rượu, bia, thuốc lá, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán,…
 • Giấy chứng nhận là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng minh cho việc họ đáp ứng một điều kiện nhất định. Giấy phép con dạng giấy chứng nhận thường được cấp cho các ngành nghề có điều kiện về chuyên môn, kỹ năng, chẳng hạn như kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn,…
 • Chứng chỉ là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân để chứng minh cho việc họ đã được đào tạo, bồi dưỡng về một lĩnh vực nhất định. Giấy phép con dạng chứng chỉ thường được cấp cho các ngành nghề có điều kiện về trình độ học vấn, chẳng hạn như kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh giáo dục,…

Văn bản xác nhận/chấp thuận là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức để xác nhận/chấp thuận cho họ thực hiện một hoạt động nhất định. Giấy phép con dạng văn bản xác nhận/chấp thuận thường được cấp cho các ngành nghề có điều kiện về điều kiện kinh doanh, chẳng hạn như kinh doanh karaoke, kinh doanh vũ trường, kinh doanh dịch vụ spa,…

 

Hình thức của giấy phép con có thể thay đổi tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay

Giấy phép con là loại giấy phép được cấp cho cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo pháp luật đầu tư. Giấy phép con là một loại giấy tờ pháp lý chứng nhận cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

Hiện nay, có hàng nghìn loại giấy phép con khác nhau, được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có một số loại giấy phép con phổ biến, được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê: Giấy phép này được cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên, vệ sinh an toàn thực phẩm,…
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Giấy phép này được cấp bởi Tổng cục Du lịch. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, nhân viên, cơ sở vật chất,…
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất: Giấy phép này được cấp bởi Bộ Công Thương. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, nhân viên, cơ sở vật chất,…
 • Giấy phép kinh doanh vận tải: Giấy phép này được cấp bởi Sở Giao thông Vận tải. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về phương tiện, lái xe,…
 • Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Giấy phép này được cấp bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, nhân viên, cơ sở vật chất,…

Ngoài ra, còn có một số loại giấy phép con khác phổ biến hiện nay, như:

 • Giấy phép kinh doanh dược
 • Giấy phép kinh doanh rượu, bia
 • Giấy phép kinh doanh thuốc lá
 • Giấy phép kinh doanh xăng dầu
 • Giấy phép kinh doanh vàng bạc, đá quý
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ in
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ truyền thông
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay
Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay

4. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

Giấy phép kinh doanh (giấy phép con) là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Giấy phép con là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề này.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con) bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
 • Bản sao điều lệ của doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu doanh nghiệp/cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn.
 • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con) được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con) hoặc thông báo không cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con).

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con) là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con) là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đó.

Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh (giấy phép con) được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con).

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con)

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép con) được quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều kiện kinh doanh

Điều kiện kinh doanh là các yêu cầu về vốn pháp định, cơ sở vật chất, nhân lực, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, điều kiện an toàn, bảo vệ môi trường,… mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng khi kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. Ví dụ:

 • Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP.
 • Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô được quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
 • Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là một số thông tin về Giấy phép con là gì ? Một số loại giấy phép con. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng