087.790.7790

Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 7

Kế toán là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quản lý kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về khái niệm và nguyên tắc của kế toán, việc giải các bài tập thực tế và ứng dụng Nguyên lý Kế toán là một phần quan trọng trong quá trình học tập và thực hành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và giải quyết một số bài tập liên quan đến Nguyên lý Kế toán để củng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản của bạn trong lĩnh vực này.Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu cách giải bài tập nguyên lý kế toán chương 7 nhé!

Bài 1:

Nợ tài khoản Hàng hóa: 30.000 Nợ tài khoản thuế GTGT Đầu kỳ: 3.000 Có tài khoản phải trả cho người bán: 21.000 Có tài khoản ứng trước cho người bán: 12.000

Nợ tài khoản phải trả cho người bán: 21.000 Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 21.000

Nợ tài khoản phải trả cho người bán: 21.000 Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 20.760 Có tài khoản Hàng hóa: 300 Có tài khoản thuế GTGT Đầu kỳ: 30

Nợ tài khoản Doanh thu chưa thực hiện: 38.000 Có tài khoản Doanh thu cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ: 38.000

Ghi nhận khoản tiền phải trả cho người lao động: Nợ tài khoản Chi phí tiền lương: 60.000

Có tài khoản Bảo hiểm: 6.300

Có tài khoản Thuế TNCN phải nộp: 2.500

Có tài khoản phải trả cho người lao động: 51.200

Ghi nhận tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải đóng

Nợ tài khoản Chi phí tiền lương: 12.900

Có tài khoản Bảo hiểm: 12.900

Nợ tài khoản Vay ngắn hạn: 100.000 Nợ tài khoản Chi phí lãi vay: 833 Nợ tài khoản Lãi vay phải trả: 1.666 Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 102.500

Nợ tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 25.000 Có tài khoản Thặng dư vốn cổ phần: 15.000 Có tài khoản Vốn đầu tư chủ sở hữu: 10.000

Bài 2:

Nợ tài khoản phải trả cho người lao động: 42.000 Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 42.000

Nợ tài khoản Hàng hóa: 91.000

Nợ tài khoản Thuế GTGT Đầu kỳ: 9.100 Có tài khoản phải trả cho người bán: 99.000

Có tài khoản Tài trợ và hỗ trợ khách hàng: 1.100

Nợ tài khoản phải trả cho người bán: 99.000

Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 98.010

Có tài khoản Hàng hóa: 900

Có tài khoản thuế GTGT Đầu kỳ: 90

Giá vốn Nợ tài khoản Giá vốn hàng hóa: 34.000

Có tài khoản Hàng hóa: 34.000

Doanh thu: Nợ tài khoản phải thu của khách hàng: 61.600

Có tài khoản thuế GTGT phải nộp: 5.600

Có tài khoản Doanh thu: 56.000

Nợ tài khoản Tiền mặt: 60.984

Nợ tài khoản Chiết khấu bán hàng: 560

Nợ tài khoản Thuế GTGT phải nộp: 56 Có tài khoản phải thu khách hàng: 61.600

Ghi nhận khoản tiền phải trả cho người lao động:

Nợ tài khoản Chi phí tiền lương: 62.000

Có tài khoản Bảo hiểm: 6.510

Có tài khoản phải trả cho người lao động: 55.490

Ghi nhận tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải đóng:

Nợ tài khoản Chi phí tiền lương: 12.900

Có tài khoản Bảo hiểm: 12.900

Thuế GTGT phải nộp = 344

Nợ tài khoản Thuế GTGT phải nộp: 344

Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 344

Bài 3:

Tính tiền thuần phải trả cho người lao động thuộc bộ phận bán hàng: 159.000 – 12.800 – 159.000*(8% + 1.5% + 1%) = 129.505

Thực hiện các bút toán Ghi nhận khoản tiền phải trả cho người lao động:

Nợ tài khoản Chi phí tiền lương: 159.000

Có tài khoản Bảo hiểm: 16.695

Có tài khoản Thuế TNCN: 12.800

Có tài khoản phải trả cho người lao động: 129.505

Ghi nhận tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải đóng: Nợ tài khoản Chi phí lương: 34.185

Có tài khoản Bảo hiểm: 34.185

Bài 4:

Cuối năm 2022 Nợ tài khoản Chi phí lãi vay: 7.500.000.000

Có tài khoản Lãi vay phải trả: 7.500.000.000

Thanh toán khi đáo hạn Nợ tài khoản Chi phí lãi vay: 500.000.000

Nợ tài khoản Lãi vay phải trả: 7.500.000.000

Nợ tài khoản Vay dài hạn: 20.000.000.000

Tăng giảm nguồn huy động: 28.000.000.000

Trong tình huống cuối năm 2022, các khoản ghi chép dưới đây đã thực hiện:

Nợ tài khoản Chi phí lãi vay: 7.500.000.000

Có tài khoản Lãi vay phải trả: 7.500.000.000

Sau đó, khi đáo hạn, có các bút toán sau:

Nợ tài khoản Chi phí lãi vay: 500.000.000

Nợ tài khoản Lãi vay phải trả: 7.500.000.000

Nợ tài khoản Vay dài hạn: 20.000.000.000

Có tài khoản Tăng giảm nguồn huy động: 28.000.000.000

Những bút toán này phản ánh sự diễn biến của các khoản vay và lãi vay trong tài khoản của doanh nghiệp tại cuối năm 2022 và khi các khoản vay đáo hạn.

Bài tập 5: Áp dụng Nguyên lý Kế toán Doanh nghiệp (Enterprise Accounting Principles)

Một công ty sản xuất và bán lẻ quần áo đã mua nguyên liệu là vải để sản xuất áo sơ mi. Dưới đây là các giao dịch trong tháng 7:

 1. Ngày 5/7: Mua 1,000 mét vải với giá 20,000 VND/mét, thanh toán bằng tiền mặt.
 2. Ngày 10/7: Sử dụng 800 mét vải để sản xuất áo sơ mi, chi phí gia công là 5,000 VND/mét, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
 3. Ngày 20/7: Bán 500 áo sơ mi với giá 100,000 VND/áo, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 4. Ngày 25/7: Thanh toán tiền mướn nhà xưởng sản xuất là 8,000,000 VND, thanh toán bằng séc.

Yêu cầu:

a. Ghi chú ghi sổ cái cho các giao dịch trên, sử dụng phương pháp kế toán kép.

b. Tính toán lợi nhuận ròng của công ty trong tháng 7.

Hướng dẫn giải:

Ghi chú ghi sổ cái:

Ngày Nội dung giao dịch Nợ (VND) Có (VND)
5/7 Mua vải (1,000 mét x 20,000 VND/mét) 20,000,000
20,000,000
10/7 Gia công sản xuất (800 mét x 5,000 VND/mét) 4,000,000
4,000,000
20/7 Bán hàng (500 áo x 100,000 VND/áo) 50,000,000
20,000,000
30,000,000
25/7 Thanh toán tiền mướn nhà xưởng sản xuất 8,000,000
8,000,000

Tính toán lợi nhuận ròng:

Doanh thu: 30,000,000 VND (từ bán hàng)

 • Chi phí vật liệu: 20,000,000 VND (từ mua vải)
 • Chi phí gia công: 4,000,000 VND (từ gia công sản xuất)
 • Chi phí mướn nhà xưởng: 8,000,000 VND => Lợi nhuận ròng = 30,000,000 – (20,000,000 + 4,000,000 + 8,000,000) = -2,000,000 VND

Bài tập 6: Áp dụng Nguyên lý Kế toán Doanh nghiệp (Enterprise Accounting Principles)

Một công ty dịch vụ du lịch đã có các giao dịch sau trong quý 3:

 1. Ngày 2/8: Khách hàng đặt mua tour du lịch trị giá 50,000,000 VND, trả trước 30%, còn lại thanh toán sau khi kết thúc tour.
 2. Ngày 15/8: Mua 2 xe ô tô chở khách với giá 2,000,000,000 VND/xe, thanh toán 50% bằng chuyển khoản và còn lại sẽ thanh toán trong vòng 6 tháng sau.
 3. Ngày 30/9: Kết thúc tour và nhận thanh toán còn lại từ khách hàng.

Yêu cầu:

a. Ghi chú ghi sổ cái cho các giao dịch trên, sử dụng phương pháp kế toán theo nguyên tắc kế toán thu chi.

b. Tính toán doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty trong quý 3.

Hướng dẫn giải:

Ghi chú ghi sổ cái:

Ngày Nội dung giao dịch Nợ (VND) Có (VND)
2/8 Đặt cọc đặt tour (30% x 50,000,000 VND) 15,000,000
15,000,000
15/8 Mua ô tô (2,000,000,000 VND/xe x 2 xe, thanh toán 50%) 1,000,000,000
1,000,000,000
30/9 Nhận thanh toán còn lại từ khách hàng 35,000,000
15,000,000
20,000,000

Tính toán doanh thu và lợi nhuận ròng:

Doanh thu: 35,000,000 VND (từ thanh toán còn lại từ khách hàng)

 • Chi phí mua ô tô: 1,000,000,000 VND (từ mua ô tô) => Lợi nhuận ròng = 35,000,000 – 1,000,000,000 = -965,000,000 VND (âm, do chi phí mua ô tô chiếm lớn)

Như vậy qua bài viết trên Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC việc giải bài tập nguyên lý kế toán không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn giúp bạn phát triển khả năng áp dụng kiến thức này vào thực tế kinh doanh. Chúc bạn thành công trong học tập và sử dụng kiến thức kế toán để quản lý tài chính hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng