087.790.7790

Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 1 chi tiết

Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 1 chi tiết khó khăn cho nhiều người bắt đầu học môn học này, nhưng chương 1 về nguyên lý kế toán là bước đầu tiên quan trọng. Trong bài viết này, Công tu Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng các bạn khám phá và giải chi tiết bài tập nguyên lý kế toán chương 1. Điều này sẽ giúp xây dựng nền tảng cơ bản và hiểu rõ hơn về các khái niệm chính trong lĩnh vực kế toán.

Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 1 chi tiết
Giải bài tập nguyên lý kế toán chương 1 chi tiết

Bài tập 1

Công ty ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

Ngày 01/10/2023:

 • Mua nguyên vật liệu nhập kho, giá mua chưa thuế 100.000.000 đồng, thuế VAT 10%, giá mua sau thuế 110.000.000 đồng.
 • Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, giá vốn 100.000.000 đồng.

Ngày 10/10/2023: Bán hàng, giá bán chưa thuế 200.000.000 đồng, thuế VAT 10%, giá bán sau thuế 220.000.000 đồng.

Ngày 15/10/2023: Nhận tiền bán hàng, giá bán chưa thuế 200.000.000 đồng.

Ngày 20/10/2023: Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, giá chưa thuế 100.000.000 đồng.

Ngày 25/10/2023: Chi tiền lương cho nhân viên, số tiền 50.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
 • Tính giá vốn hàng bán.
 • Tính lợi nhuận gộp.

Lời giải:

Ngày 01/10/2023:

Mua nguyên vật liệu nhập kho

 • Nợ TK 152: 110.000.000
 • Có TK 111: 100.000.000
 • Có TK 3331: 10.000.000

Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất

 • Nợ TK 621: 100.000.000
 • Có TK 152: 100.000.000

Ngày 10/10/2023:

Bán hàng

 • Nợ TK 131: 220.000.000
 • Có TK 511: 200.000.000
 • Có TK 3331: 20.000.000

Ngày 15/10/2023:

Nhận tiền bán hàng

 • Nợ TK 111: 200.000.000
 • Có TK 131: 200.000.000

Ngày 20/10/2023:

Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu

 • Nợ TK 111: 100.000.000
 • Có TK 331: 100.000.000

Ngày 25/10/2023:

Chi tiền lương cho nhân viên

 • Nợ TK 642: 50.000.000
 • Có TK 111: 50.000.000

Tính giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán = Giá mua nguyên vật liệu + Chi phí nhân công + Chi phí sản xuất chung

= 100.000.000 + 50.000.000 = 150.000.000 đồng

Tính lợi nhuận gộp:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

= 220.000.000 – 150.000.000 = 70.000.000 đồng

Bài tập 2: Ghi sổ kế toán cho giao dịch mua hàng hóa

Một công ty mua hàng hóa trị giá 10.000.000 VNĐ. Ghi sổ kế toán cho giao dịch này với các tài khoản sau:

 • Tài khoản Nợ: Hàng hóa
 • Tài khoản Có: Tiền mặt hoặc Người cung cấp

Lời giải:

Giao dịch mua hàng hóa:

 • Tài khoản Nợ: Hàng hóa (10.000.000 VNĐ)
 • Tài khoản Có: Tiền mặt hoặc Người cung cấp (10.000.000 VNĐ)

Bài tập 3: Tính toán lợi nhuận gộp

Công ty XYZ bán hàng hóa với giá 50.000.000 VNĐ và có chi phí cơ bản sản xuất hàng hóa là 30.000.000 VNĐ. Tính toán lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí cơ bản sản xuất hàng hóa

Lời giải:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí cơ bản sản xuất hàng hóa

Lợi nhuận gộp = 50.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ = 20.000.000 VNĐ

Bài tập 4: Ghi sổ kế toán cho thu tiền từ khách hàng

Công ty ABC nhận được thanh toán từ một khách hàng trị giá 15.000.000 VNĐ cho hóa đơn đã gửi trước đó. Ghi sổ kế toán cho giao dịch này với các tài khoản sau:

 • Tài khoản Nợ: Tiền mặt hoặc Khách hàng
 • Tài khoản Có: Doanh thu hoặc Công nợ khách hàng

Lời giải:

Giao dịch thu tiền từ khách hàng:

 • Tài khoản Nợ: Tiền mặt hoặc Khách hàng (15.000.000 VNĐ)
 • Tài khoản Có: Doanh thu hoặc Công nợ khách hàng (15.000.000 VNĐ)

Bài tập 5: Tính toán thuế giá trị gia tăng (VAT)

Công ty MNP bán hàng hóa với giá 20.000.000 VNĐ và áp dụng thuế VAT 10%. Tính toán số tiền thuế VAT và tổng số tiền khách hàng phải trả.

Số tiền thuế VAT = Doanh thu * Thuế VAT (%) Tổng số tiền khách hàng phải trả = Doanh thu + Số tiền thuế VAT

Lời giải:

Doanh thu = 20.000.000 VNĐ Thuế VAT = 10% của doanh thu = 20.000.000 VNĐ * 0.10 = 2.000.000 VNĐ Tổng số tiền khách hàng phải trả = Doanh thu + Số tiền thuế VAT = 20.000.000 VNĐ + 2.000.000 VNĐ = 22.000.000 VNĐ

Vậy, số tiền thuế VAT là 2.000.000 VNĐ và tổng số tiền khách hàng phải trả là 22.000.000 VNĐ.

Bài tập giải chi tiết về nguyên lý kế toán chương 1 là bước đầu quan trọng trong việc hiểu và áp dụng kế toán. Đây là cơ sở, nền tảng cần thiết để xây dựng kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán. Hãy cùng tiến lên và khám phá thêm về lĩnh vực thú vị này, bắt đầu từ chương 1 và xây dựng sự thành công trong tương lai!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng