087.790.7790

Giải bài tập kế toán ngân hàng chương 3 chi tiết

Chào mọi người yêu thích kế toán và tài chính! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và giải chi tiết các bài tập kế toán ngân hàng Chương 3. Chương này là một phần quan trọng của học phần kế toán tài chính, mang đến những kiến thức và kỹ năng quan trọng về ngành ngân hàng. Hãy cùng nhau khám phá cách giải chi tiết các bài tập trong Chương 3 này!

1. Bài tập 1

Ngày 22/8/2023 chị A gửi vào ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chi nhánh TPHCM số tiền tiếtkiệm là 25.000.000đ, thời hạn là 13 tháng với lãi suất 12,5%/năm. Khi đó chị được NH cho tham gia chươngtrình rút thăm trúng thưởng.Vào ngày 31/7/2023, chị cần số tiền gấp nên đến NH xin được rút trước hạn. NH không đồng y, vì theo quy địnhđối với KH có tham gia dự thưởng sẽ không được rút trước hạn. Tuy nhiên, NH cũng hướng dẫn cho chị phương án vay lại số tiền 25.000.000đ với lãi suất vay là 1%/tháng. Thời gian vay từ 31/7/2023 đến 22/9/2023. NH saukhi tính lãi TGTK và lãi cho vay lại, ghi vào hợp đồng vay lại và hẹn chị trở Lại NH lĩnh lãi tiết kiệm và thanh toán lãi vay vào ngày đáo hạn của hợp đồng vay lại (cũng tức là ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm). Chị đã đồng ý ký vào hợp đồng xin vay lại theo hướng dẫn của nhân viên NH. Giả sử NH không tính lãi dự trả, dự thu hằng tháng.

Lời giải:

Theo thông tin đề bài, chị A gửi tiết kiệm tại Vietbank chi nhánh TPHCM số tiền 25.000.000đ, thời hạn 13 tháng với lãi suất 12,5%/năm. Thời gian gửi tiết kiệm từ ngày 22/8/2023 đến ngày 22/9/2023.

Do tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, chị A không được rút tiền tiết kiệm trước hạn. Tuy nhiên, ngân hàng đã hướng dẫn chị vay lại số tiền tiết kiệm với lãi suất 1%/tháng trong thời gian từ ngày 31/7/2023 đến ngày 22/9/2023.

Vậy, số tiền lãi tiết kiệm mà chị A được hưởng là:

Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất * Thời gian gửi / 12 tháng = 25.000.000 * 12,5% * 13 / 12 * 100% = 375.000đ
Số tiền lãi vay mà chị A phải trả là:

Số tiền lãi vay = Số tiền vay * Lãi suất * Thời gian vay / 12 tháng = 25.000.000 * 1% * 2 / 12 * 100% = 500.000đ
Như vậy, tổng số tiền mà chị A phải trả cho ngân hàng là: Tổng số tiền = Số tiền lãi tiết kiệm + Số tiền lãi vay = 375.000 + 500.000 = 875.000đ
Vào ngày 22/9/2023, chị A sẽ nhận được 25.000.000đ từ ngân hàng và phải trả 875.000đ tiền lãi.

2. Bài tập 2

Ngày 07/05/2014. Một khách hàng B vay NH 180tr thời hạn 3 năm theo phương thức vay trả góp ,vốn trả đều mỗi tháng là 3triệu, lãi tính trên số dư thực tế, LS cho vay 1.2%/th(cố định).LS quá hạn =150%LS cho vay. Tài sản thế chấp trị giá 500 trđ. Quá trình trả nợ gốc và lãi như sau :

 • 08/06/2014:trả gốc và lãi
 • 08/07/2014:trả lãi
 • 20/08/2014:trả lãi và gốc
 • 08/09/2014:KH bán tài sản trị giá 400tr và đem trả hết nợ cho NH.

Lời giải

Ngày 7/5/2014: khi NH giải ngân

Nợ 2121.3 năm.KH B :180tr

Có 1011 : 180tr

Đồng thời tiến hành nhập ngoại bảng tài sản đảm bảo khoản vay

Nhập 9940 : 500 tr (tài sản thế chấp)

Ngày 8/6/2014: khi KH trả Nợ gốc và lãi hàng tháng

Nợ 1011 : 5,16tr

Có 2111 : 3tr

Có 702 : 2,16tr

Ngày 8/7/14: KH chỉ trả lãi

Nợ 1011: 2,124tr (177 x 1,2%)

Có 702: 2,124tr

Chuyển Nợ gốc T7 sang Nợ cần chú ý

Nợ 2122 : 3tr

Có 2121: 3tr

Cuối ngày 8/8/14: Nhập TK 941: 2,124tr

Chuyển Nợ gốc T8 sang Nợ cần chú ý Nợ 2112 : 3tr

Có 2111: 3tr

Ngày 20/8/14: Trả lãi T8 và nợ gốc của T7

– Xuất TK 941: 2.124 tr

– Lãi phải trả vào Ngày 8/8 + phạt chậm trả lãi (tính trên tiền lãi phải trả)+ lãi quá hạn (tính trên vốn gốc phải trả)

= 2,124tr + 2,124*0,05%*12 + 177×1,2%/30 x43(từ Ngày 8/7 đến ngày 19/8) x150% = 2.5934044 trđ

Nợ 1011 : 5.593404 tr

Có 702 : 2.124 tr

Có 2112: 3 tr

Có 709 : 0.469404 tr = 0.012744 + 0.45666

Ngày 8/9: Trả hết số nợ còn thiếu

– Lãi phạt quá hạn của Nợ gốc T8: 174*150%*1.2%/30*31 (từ Ngày 8/8 đến Ngày 7/9) = 0.32364

Trả hết nợ còn lại:

Nợ 1011 : 176.41164 tr

Có 2111 : 171 tr

Có 2112(T8): 3

Có 702 : 2.088 tr =174*1.2%

Có 709 : 0.32364 tr

Trả lại TSĐB

Xuất TK 9940 : 500 tr

3. Bài tập 3

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên bán chịu cho Tổng công ty Xây dựng số 1 trị giá hợp đồng: 1 tỷ đồng trong thời hạn 3 tháng. Do nhu cầu vốn lưu động, ngày 6/11/2014 công ty CP xi măng Hà tiên ký hợp đồng bao thanh toán truy đòi với NHTMCP SCB thời hạn 3 tháng

–  Lãi suất bao thanh toán: 0.95 %/tháng 

–  Lãi bao thanh toán quá hạn bằng 1.5 lần lãi suất bao thanh toán 

–  Phí bao thanh toán: 0.2% giá trị khoản phải thu được bao thanh toán 

–  VAT 10%

Ngày 6/2/2015 Tổng công ty xây dựng số 1 không trả nợ

Ngày 17/2/2015, Tổng công ty xây dựng số vẫn không thanh toán, SCB gợi thông báo dòi nợ có truy đòi đến Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên

Ngày 20/2/2015, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên trả nợ 

Lời giải:

Ngày 6/11/2014

Số tiền bao thanh toán = Giá trị khoản phải thu được bao thanh toán – lãi bao thanh toán – phí bao thanh toán – VAT phí bao thanh toán

Lãi bao thanh toán = 1.000.000.000  – 1.00.000.000/ (1 + 0.95%)=  27.966.953 đồng

Phí bao thanh toán = 0.2% * 1.000.000.000 =  2.000.000 đồng

Số tiền bao thanh toán : = 1.000.000.000 –27.966.953 – 2.200.000

= 969.833.047 đồng

Nợ 2111 (Tổng công ty xây dựng số 1): 1.000.000.000

     Có 4211.Công ty Hà Tiên:        969.833.047

     Có 488                                         27.966.953

     Có 717                                                        2.200.000

Ngân hàng phân bổ lãi bao thanh toán 3 lần: = 27.966.953 / 3 = 9.322.317,667 đồng

Nợ 488                                 9.322.317,667

          Có 702                    9.322.317,667

Ngày 17/2/2015, SCB chuyển sang đòi nợ công ty xi măng Hà tiên

Nợ 2111 (Công ty xi măng Hà Tiên)          1.000.000.000

       Có 2111.Tổng công ty xây dựng số 1    1.000.000.000

Đồng thời chuyển sang nợ quá hạn đối công ty xi măng Hà Tiên

Nợ 2112.công ty XM Hà Tiên

     Có 2111.công ty XM Hà Tiên

Ngày 20/2/2015 công ty Hà Tiên trả nợ:

Từ ngày 6/2/2015 đến ngày 16/2/2015, lãi vay

=    1.000.000.000* 0.95% * 11/30

=    3.483.333,33 đồng

Từ ngày 17/2/2015 đến ngày 20/2/2015,

Lãi bao thanh toán quá hạn = 1,5 lần lãi bao thanh toán = 1,5 * 0.95% = 1,425 %

Tiền lãi = 1.000.000.000 * 1.425% * 3/30 = 1.425.000 đồng

Tổng số tiền công ty thanh toán:

= 1.000.000.000 + 3.483.333,33 +1.425.000 = 1.004.908.333 đồng

Nợ 4211.công ty XM Hà Tiên        1.004.908.333

    Có 2112.Công ty XM Hà Tiên        1.000.000.000

    Có 702                                                 4.908.333

Bài tập 4: Ghi sổ cái cho giao dịch vay vốn ngân hàng

Mô tả: Ngày 1 tháng 11 năm 2023, Công ty ABC ký hợp đồng vay vốn ngân hàng ABC với số tiền 500 triệu đồng, thời hạn 12 tháng và lãi suất 8% năm. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này và tính toán lãi suất hàng tháng.

Giải đáp:

 1. Ghi sổ cái:
  • Nợ: Vay ngân hàng ABC – 500 triệu đồng (Nợ ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc vào thời hạn phải trả).
  • Có: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng – 500 triệu đồng.
 2. Tính toán lãi suất hàng tháng:
  • Lãi suất hàng tháng = Số tiền vay * Lãi suất hàng tháng
  • Lãi suất hàng tháng = (500 triệu đồng * 8%) / 12 = 33.333.333 đồng

Bài tập 5: Ghi sổ cái và tính toán lãi suất cho tài khoản tiết kiệm

Mô tả: Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Cá nhân XYZ mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng XYZ với số tiền 100 triệu đồng và kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 6% năm. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này và tính toán lãi suất cuối kỳ.

Giải đáp:

 1. Ghi sổ cái:
  • Nợ: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng – 100 triệu đồng.
  • Có: Tiết kiệm ngân hàng XYZ – 100 triệu đồng.
 2. Tính toán lãi suất cuối kỳ:
  • Lãi suất cuối kỳ = Số tiền gửi * Lãi suất * (Thời gian gửi/12)
  • Lãi suất cuối kỳ = (100 triệu đồng * 6%) * (6/12) = 3 triệu đồng

Những bài tập trên giúp bạn nắm vững quy trình ghi sổ cái và tính toán lãi suất trong ngữ cảnh kế toán ngân hàng.

Bài tập 6: Ghi sổ và tính toán lãi suất

Mô tả: Ngày 1/1/N, Ngân hàng A mở một khoản tiết kiệm cho khách hàng B với số tiền gửi là 100,000,000 VND với lãi suất hàng năm là 8%. Hãy ghi sổ và tính toán lãi suất sau 6 tháng.

Giải pháp:

 1. Ghi sổ ban đầu (Ngày 1/1/N):
  • Nợ: Tiền gửi của khách hàng B: 100,000,000 VND
  • Có: Khoản tiền của khách hàng B: 100,000,000 VND
 2. Tính toán lãi suất sau 6 tháng (Ngày 1/7/N):
  • Số tiền gốc: 100,000,000 VND
  • Lãi suất hàng tháng: (8%/12) * số tiền gốc
  • Số tháng: 6

  Tổng lãi suất = Số tiền gốc * Lãi suất hàng tháng * Số tháng

 3. Ghi sổ sau 6 tháng (Ngày 1/7/N):
  • Nợ: Lãi suất chưa thanh toán
  • Có: Thu nhập từ lãi suất

Bài tập 7: Giao dịch với chứng khoán

Mô tả: Ngày 1/1/N, Ngân hàng A mua 1,000 cổ phiếu của Công ty X với giá 50,000 VND/cổ phiếu. Sau đó, vào ngày 31/12/N, giá cổ phiếu tăng lên 60,000 VND/cổ phiếu. Hãy ghi sổ và tính toán lãi/lỗ.

Giải pháp:

 1. Ghi sổ khi mua cổ phiếu (Ngày 1/1/N):
  • Nợ: Cổ phiếu Công ty X: 50,000,000 VND (1,000 cổ phiếu * 50,000 VND/cổ phiếu)
  • Có: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng
 2. Tính toán lãi/lỗ khi bán cổ phiếu (Ngày 31/12/N):
  • Giá mua: 50,000 VND/cổ phiếu
  • Giá bán: 60,000 VND/cổ phiếu
  • Số cổ phiếu: 1,000

  Lãi hoặc lỗ = (Giá bán – Giá mua) * Số cổ phiếu

 3. Ghi sổ khi bán cổ phiếu (Ngày 31/12/N):
  • Nếu có lãi: Có: Lãi từ giao dịch chứng khoán
  • Nếu có lỗ: Nợ: Lỗ từ giao dịch chứng khoán

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập kế toán ngân hàng Chương 3 là một phần quan trọng trong học tập về kế toán tài chính. Việc nắm vững lý thuyết, quy tắc và cách giải các bài tập trong chương này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng kế toán của mình một cách hiệu quả. Hãy tập trung, rèn luyện và tự tin giải các bài tập này để trở thành một chuyên viên kế toán giỏi! Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng