0764704929

Thời gian gia hạn thuế gtgt trong bao lâu ?

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thời gian mà người nộp thuế phải nộp tiền thuế GTGT cho Cơ quan Thuế. Thời hạn nộp thuế GTGT được quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Vậy thời gian gia hạn thuế gtgt trong bao nhiêu ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT như thế nào ?

Thời gian gia hạn thuế gtgt trong bao lâu ?
Thời gian gia hạn thuế gtgt trong bao lâu ?

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế trong các trường hợp sau:

 • Bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác.
 • Bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác dẫn đến không thể thực hiện được nghĩa vụ nộp thuế.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Để được gia hạn thời hạn nộp thuế, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tình hình kinh doanh, sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác hoặc do dịch bệnh COVID-19.
 • Có đề nghị gia hạn nộp thuế gửi cơ quan thuế trước ngày hết hạn nộp thuế.
 • Có khả năng nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

 • Đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác: tối đa 12 tháng.
 • Đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác dẫn đến không thể thực hiện được nghĩa vụ nộp thuế: tối đa 6 tháng.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19: tối đa 12 tháng.

Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập hoặc giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất (đối với trường hợp gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác hoặc do dịch bệnh COVID-19).
 • Bản sao chứng từ chứng minh thiệt hại do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng khác (nếu có).

Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.
 • Gửi qua đường bưu điện.
 • Nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, giải quyết đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp không chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước ngày hết hạn gia hạn nộp thuế. Trường hợp không nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước ngày hết hạn gia hạn nộp thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

2. Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT là bao lâu ?

Theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, thời gian gia hạn nộp thuế GTGT được quy định như sau:

 • Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023.
 • Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023.

Như vậy, thời gian gia hạn nộp thuế GTGT năm 2023 là tối đa 11 tháng, cụ thể:

 • Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT quý I năm 2023 là 11 tháng (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023).
 • Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT quý II năm 2023 là 10 tháng (từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023).
 • Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT quý III năm 2023 là 9 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023).
 • Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT quý IV năm 2023 là 8 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023).
 • Để được gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp, tổ chức cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT theo mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 30 ngày trước ngày hết hạn nộp thuế.

Lưu ý: Việc gia hạn nộp thuế GTGT không áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong nội địa thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và cá nhân không cư trú tại Việt Nam.
 • Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

3. Hướng dẫn nộp thuế GTGT 

Thời hạn nộp thuế GTGT được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo kỳ tính thuế.
 • Trường hợp kỳ tính thuế trùng với tháng thì chậm nhất là ngày 20 của tháng đó.
 • Đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cách tính số thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp được tính theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT, bao gồm cả giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
 • Thuế suất thuế GTGT là thuế suất mà cơ sở kinh doanh phải nộp theo quy định của pháp luật.

Cách nộp thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh có thể nộp thuế GTGT theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu.
 • Nộp qua mạng Internet thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Nộp qua ngân hàng thương mại theo phương thức điện tử.

Hồ sơ khai thuế GTGT

Hồ sơ khai thuế GTGT gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu số 01-KHĐ/GTGT (nếu có).
 • Các chứng từ chứng minh số thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

Hồ sơ khai thuế GTGT phải được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 của tháng tiếp theo kỳ tính thuế.

Hướng dẫn nộp thuế GTGT điện tử

Để nộp thuế GTGT điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Kích hoạt tài khoản và cài đặt chữ ký số.
 • Khai thuế GTGT trên ứng dụng eTax.
 • Nộp thuế GTGT qua ngân hàng thương mại theo phương thức điện tử.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thuế GTGT

Để tra cứu thông tin thuế GTGT, doanh nghiệp có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Tra cứu trên website của Tổng cục Thuế.
 • Tra cứu qua ứng dụng eTax.
 • Liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Một số lưu ý khi nộp thuế GTGT

 • Doanh nghiệp cần lưu ý nộp thuế GTGT đúng thời hạn để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.
 • Doanh nghiệp cần lưu ý tính đúng số thuế GTGT phải nộp để tránh bị truy thu thuế.
 • Doanh nghiệp cần lưu giữ hồ sơ khai thuế GTGT để phục vụ cho việc kiểm tra của cơ quan thuế.

Trên đây là một số thông tin về Thời gian gia hạn thuế gtgt trong bao lâu ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929