087.790.7790

File phân tích báo cáo tài chính bằng Excel

File phân tích báo cáo tài chính bằng Excel  được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các nhà phân tích tài chính trong việc thu thập, xử lý và đánh giá các thông tin trong báo cáo tài chính. Vậy File phân tích báo cáo tài chính bằng Excel như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Quy trình phân tích báo cáo tài chính

Quy trình phân tích báo cáo tài chính
Quy trình phân tích báo cáo tài chính

Quy trình phân tích báo cáo tài chính là một tập hợp các bước được thực hiện để phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Quy trình này giúp các đối tượng sử dụng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

Quy trình phân tích báo cáo tài chính thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Bước đầu tiên trong quy trình phân tích báo cáo tài chính là thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính bao gồm ba loại chính:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Ngoài ra, các đối tượng sử dụng có thể thu thập thêm các dữ liệu khác từ các nguồn thông tin khác, như:

 • Tài liệu công bố thông tin của doanh nghiệp
 • Thông tin từ các cơ quan chức năng
 • Thông tin từ các tổ chức nghiên cứu

Bước 2: Phân tích dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, các đối tượng sử dụng cần tiến hành phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm:

 • Phân tích theo chiều dọc: Phân tích theo chiều dọc là so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong cùng một kỳ kế toán. Kỹ thuật này giúp xác định xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phân tích theo chiều ngang: Phân tích theo chiều ngang là so sánh các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp giữa các kỳ kế toán. Kỹ thuật này giúp xác định sự thay đổi của các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài đối với doanh nghiệp.
 • Phân tích tỷ số: Phân tích tỷ số là so sánh các chỉ tiêu tài chính với nhau. Kỹ thuật này giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Phân tích chi tiết: Phân tích chi tiết là phân tích các khoản mục cụ thể trong báo cáo tài chính. Kỹ thuật này giúp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Đánh giá kết quả phân tích

Sau khi phân tích dữ liệu, các đối tượng sử dụng cần tiến hành đánh giá kết quả phân tích. Đánh giá kết quả phân tích giúp xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.

Bước 4: Lập báo cáo phân tích

Cuối cùng, các đối tượng sử dụng cần lập báo cáo phân tích báo cáo tài chính. Báo cáo phân tích báo cáo tài chính là tài liệu tổng hợp các kết quả phân tích, đánh giá của các đối tượng sử dụng.

Quy trình phân tích báo cáo tài chính có thể được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với mục đích sử dụng của từng đối tượng. Tuy nhiên, các bước cơ bản của quy trình này vẫn cần được thực hiện đầy đủ để đảm bảo tính hiệu quả của quá trình phân tích.

2. Phân tích báo cáo tài chính bằng excel 

Phân tích báo cáo tài chính bằng excel 
Phân tích báo cáo tài chính bằng excel

Phân tích báo cáo tài chính bằng Excel là một cách đơn giản và hiệu quả để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Excel cung cấp một số công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư tính toán các chỉ số tài chính một cách nhanh chóng và chính xác.

Để phân tích báo cáo tài chính bằng Excel, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Nhập dữ liệu báo cáo tài chính vào Excel

Bước đầu tiên là nhập dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp vào Excel. Dữ liệu báo cáo tài chính thường bao gồm các thông tin như:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dữ liệu báo cáo tài chính có thể được lấy từ website của doanh nghiệp hoặc từ các nguồn dữ liệu khác như Bloomberg, Reuters,…

Tính toán các chỉ số tài chính

Sau khi nhập dữ liệu báo cáo tài chính, nhà đầu tư có thể sử dụng các công thức của Excel để tính toán các chỉ số tài chính. Excel cung cấp một số hàm sẵn có để tính toán các chỉ số tài chính phổ biến như:

Khả năng thanh toán:

 • Khả năng thanh toán hiện hành: =(Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)
 • Khả năng thanh toán nhanh: =(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)
 • Khả năng thanh toán dài hạn: =(Tài sản dài hạn)/(Nợ dài hạn)

Hiệu quả hoạt động:

 • Hiệu suất hoạt động: =(Doanh thu)/(Tổng tài sản)
 • Hiệu suất bán hàng: =(Doanh thu)/(Tổng tài sản)
 •  Hiệu suất hoạt động của vốn chủ sở hữu: =(Lợi nhuận trước thuế và lãi vay)/(Vốn chủ sở hữu)

Đòn bẩy tài chính:

 • Hệ số nợ: =(Nợ phải trả)/(Tổng tài sản)
 • Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: =(Nợ phải trả)/(Vốn chủ sở hữu)

So sánh các chỉ số tài chính

Sau khi tính toán các chỉ số tài chính, nhà đầu tư cần so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các chỉ số của ngành và thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành hoặc so với thị trường chung.

Tính toán các chỉ số tài chính theo thời gian

Ngoài việc so sánh các chỉ số tài chính của doanh nghiệp với các chỉ số của ngành và thị trường, nhà đầu tư cũng cần tính toán các chỉ số tài chính theo thời gian. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp đang cải thiện hay suy giảm.

Dưới đây là một số công cụ hữu ích trong Excel giúp nhà đầu tư phân tích báo cáo tài chính:

 • Các hàm tính toán các chỉ số tài chính

Như đã đề cập ở trên, Excel cung cấp một số hàm sẵn có để tính toán các chỉ số tài chính phổ biến. Nhà đầu tư có thể sử dụng các hàm này để tính toán các chỉ số tài chính một cách nhanh chóng và chính xác.

 • Các hàm thống kê

Các hàm thống kê của Excel có thể được sử dụng để tính toán các chỉ số thống kê như trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị trung vị,… Các chỉ số thống kê này có thể được sử dụng để phân tích xu hướng biến động của các chỉ số tài chính.

 • Các đồ thị và biểu đồ

Các đồ thị và biểu đồ có thể được sử dụng để trực quan hóa các chỉ số tài chính. Việc sử dụng đồ thị và biểu đồ giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích và so sánh các chỉ số tài chính.

Phân tích báo cáo tài chính bằng Excel là một cách đơn giản và hiệu quả để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần có kiến thức và kinh nghiệm về phân tích báo cáo tài chính.

3. Những lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính bằng excel

Phân tích báo cáo tài chính bằng Excel là một phương pháp phổ biến và hiệu quả. Excel cung cấp các công cụ và hàm tính toán mạnh mẽ, giúp việc phân tích báo cáo tài chính trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, để phân tích báo cáo tài chính bằng Excel một cách hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi phân tích báo cáo tài chính bằng Excel, cần chuẩn bị dữ liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Dữ liệu cần được chuẩn hóa và thống nhất để đảm bảo tính chính xác của kết quả phân tích.

 • Tính toán các chỉ số tài chính

Excel cung cấp nhiều hàm tính toán để tính toán các chỉ số tài chính. Cần sử dụng các hàm tính toán phù hợp để tính toán chính xác các chỉ số tài chính.

 • So sánh các chỉ số tài chính

Để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác, cần so sánh các chỉ số tài chính của doanh nghiệp với các chỉ số tương tự của các doanh nghiệp cùng ngành.

 • Xem xét các yếu tố khác

Bên cạnh các chỉ số tài chính, cần xem xét các yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và chiến lược của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi sử dụng Excel để phân tích báo cáo tài chính:

 • Sử dụng các hàm tính toán phù hợp

Excel cung cấp nhiều hàm tính toán để tính toán các chỉ số tài chính. Cần sử dụng các hàm tính toán phù hợp để tính toán chính xác các chỉ số tài chính. Ví dụ, để tính toán hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Current Ratio), có thể sử dụng hàm =C3/C7 để tính toán tỷ lệ giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn.

 • Sử dụng các công cụ biểu đồ

Excel cung cấp các công cụ biểu đồ để giúp việc phân tích báo cáo tài chính trở nên trực quan và dễ hiểu hơn. Ví dụ, có thể sử dụng biểu đồ đường để thể hiện xu hướng của các chỉ số tài chính qua các kỳ kế toán.

 • Sử dụng các công cụ lọc và tìm kiếm

Excel cung cấp các công cụ lọc và tìm kiếm để giúp việc phân tích báo cáo tài chính trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ví dụ, có thể sử dụng công cụ lọc để chỉ xem các dữ liệu của một kỳ kế toán nhất định.

 • Tạo mẫu phân tích báo cáo tài chính

Tạo mẫu phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp việc phân tích báo cáo tài chính trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mẫu phân tích báo cáo tài chính có thể bao gồm các hàm tính toán, biểu đồ và các công cụ lọc và tìm kiếm.

Trên đây là một số thông tin về File phân tích báo cáo tài chính bằng Excel. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790