087.790.7790

Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2024

Tìm kiếm Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ chuẩn nhất? Truy cập ngay! Cung cấp miễn phí các mẫu mới nhất 2024, hướng dẫn chi tiết cách điền và lưu ý quan trọng khi sử dụng.

Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2024
Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2024

1. Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn dùng làm gì?

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn được sử dụng khi giám đốc đi công tác hay muốn ủy quyền cho phó giám đốc hay kế toán ký thay hóa đơn. Giấy ủy quyền ký hóa đơn có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc bên được ủy quyền bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Những quy định cần biết về việc ủy quyền ký hóa đơn

Trước khi cập nhật mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn mới nhất hiện nay thì bạn và doanh nghiệp nên nắm được những quy định pháp luật liên quan đến việc ủy quyền ký hóa đơn. Điều này sẽ giúp đảm bảo cho nghiệp vụ ủy quyền ký hóa đơn của doanh nghiệp bạn được thực hiện một cách hợp pháp nhất.

2.1. Cơ sở pháp lý về việc ủy quyền ký hóa đơn

Nhiều người dùng thắc mắc việc ủy quyền ký hóa đơn có được hay không? Để giải đáp vấn đề này, bạn có thể căn cứ vào các quy định pháp luật sau:

– Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 64/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về tiêu thức người mua hàng ký và ghi rõ họ tên như sau: Nếu như việc mua hàng không được thực hiện trực tiếp mà mua qua điện thoại, qua mạng, FAX thì bên mua không nhất thiết phải ký và ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi này, bên bán phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

– Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về tiêu thức người bán hàng ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên như sau: Đối với trường hợp thủ trưởng đơn vị vắng mặt, không thể ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán để ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

– Tại Điều 19, Luật Kế toán 03/2003/QH11, Quốc Hội đã quy định: “Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.”

– Tại điều 20, Luật Kế toán 03/2003/QH11, Quốc Hội đã quy định: “Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.”
Như vậy, căn cứ vào một số quy định nêu trên thì việc ủy quyền ký hóa đơn khi Thủ trưởng đi vắng hoặc bất đắc dĩ không thể thực hiện việc ký này là hoàn toàn hợp pháp.

2.2. Quy định về người được ủy quyền ký thay

Nếu quy định ủy quyền ký hóa đơn là hợp pháp thì những ai sẽ được phép ký thay hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị đi vắng, không thể thực hiện việc ký vào hóa đơn? Dưới đây là một số quy định về người được nhận ủy quyền ký hóa đơn như sau:

– Trường hợp người nhận ủy quyền ký hóa đơn là nhân viên công ty
Với trường hợp người được ủy quyền ký hóa đơn là nhân viên của công ty thì bắt buộc phải có giấy ủy quyền từ thủ trưởng của đơn vị cho người trực tiếp thực hiện việc lý.

Theo đó, người nhận ủy quyền ký thay phải ghi đầy đủ họ tên trên hóa đơn, phải đóng dấu của tổ chức ở phía trên bên trái tờ hóa đơn (đóng dấu treo).

Lưu ý rằng:

+ Người ký thay thế vào hóa đơn bắt buộc phải là người đã được ủy quyền.

+ Khi thực hiện ký ủy quyền tuyệt đối không được đóng mộc vào vị trí của thủ trưởng.

– Trường hợp người nhận ủy quyền là nhân viên quản lý

Với những trường hợp người được ủy quyền ký thay thủ trưởng là nhân viên quản lý (Ví dụ: Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,…) của doanh công ty thì nhân viên đó phải thực hiện việc ký ủy quyền vào tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn, đồng thời ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty đầy đủ.

– Trường hợp người nhận ủy quyền ký thay là kế toán trưởng

Với trường hợp này, kế toán trưởng sẽ là người thực hiện việc ký thay và phải tham khảo nguồn thông tin dựa vào Công văn số 209/TCT-CS, ban hành ngày 20/01/2015 quy định về chữ ký hóa đơn tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”.

Lưu ý rằng, dù người được ủy quyền ký hóa đơn là ai, với bất kể trường hợp nào thì Thủ trưởng đơn vị cũng cần là giấy uỷ quyền ký hóa đơn và ghi rõ người được ủy quyền nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho nghiệp vụ này của doanh nghiệp.

2.3. Không quy định về số lượng người được ủy quyền ký hóa đơn

Theo đúng như quy định hiện hành thì khi thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì được phép ủy quyền cho một hoặc một số người bán hàng trực tiếp thực hiện ký thay. Theo đó, người ký thay phải ghi rõ họ tên, đóng dấu vào phía trên, bên trái của hóa đơn. Đây là quy định trong Điểm d, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39.2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
Như vậy, hoàn toàn không có việc bị giới hạn số lượng người được ủy quyền ký hóa đơn.

3. Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ mới nhất 2024

Nếu bạn và doanh nghiệp đang phân vân mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn như thế nào là đúng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành thì có thể tham khảo mẫu mà bài viết gợi ý dưới đây:

CÔNG TY TNHH A 

—————

Số: 0001/UQ2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Hà Nội, Ngày 7 tháng 01 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

– Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Hôm nay ngày….. tháng…..năm…….tại…………………………Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH A

Số CMT: 012345678 Ngày cấp: 15/05/2002 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Nguyễn Văn B

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH A

Số CMND: 876543210 Ngày cấp: 06/12/2005 Nơi cấp: Công an Nam Định.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH A.

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…

– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

( Ký , ghi rõ họ và tên )

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký , ghi rõ họ và tên)

4. Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ

Việc sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ cũng có rất nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu kỹ cũng như chú ý để tránh những hậu quả về sau. Dưới đây là những lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về vấn để sử dụng giấy ủy quyền hóa đơn đỏ:

  • Thứ nhất về vấn đề sau khi chấm dứt việc ủy quyền thì việc đầu tiên cần làm là hủy giấy tờ gốc mà 2 bên đã nhận
  • Thứ 2 mỗi bên nên tìm hiểu thật kỹ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để tránh trường hợp thắc mắc hay kiện tụng xảy ra không mong muốn

Bên được ủy quyền cần yêu cầu bên ủy quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hình ảnh, những phương tiện cần thiết để thực hiện việc được ủy quyền
Nếu có được hưởng thù lao hay lợi nhuận thì bên được ủy quyền cần ghi rõ chi phí và mức độ hợp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790