087.790.7790

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại giấy tờ do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho người nộp thuế để ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ vào thu nhập của người nộp thuế. Chứng từ này là cơ sở để người nộp thuế kê khai thuế TNCN khi quyết toán thuế. Vậy đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Chứng từ khấu trừ tncn là gì ?

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn
Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là giấy tờ do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho cá nhân để ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân khi chi trả thu nhập cho cá nhân.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có vai trò quan trọng trong việc xác định số thuế TNCN phải nộp của cá nhân. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được sử dụng để làm căn cứ để cá nhân kê khai, quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập theo mẫu quy định và phải được cấp cho cá nhân trước hoặc sau khi chi trả thu nhập cho cá nhân.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Số thuế TNCN đã khấu trừ.
 • Số chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Ngày cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Tên, địa chỉ, số CMND hoặc số thẻ căn cước công dân của cá nhân.
 • Mức lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác.
 • Mức giảm trừ gia cảnh.

Cá nhân có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản chứng từ khấu trừ thuế TNCN và xuất trình chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi cơ quan thuế yêu cầu. Trường hợp cá nhân bị mất, thất lạc chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải khai báo với tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập cấp lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: [Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập]

Tên tôi là: [Họ và tên]

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: [Số CMND/CCCD]

Ngày cấp: [Ngày cấp]

Nơi cấp: [Nơi cấp]

Địa chỉ: [Địa chỉ]

Tôi làm đơn này đề nghị [tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập] cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi.

Cụ thể, tôi đã nhận được thu nhập từ [loại thu nhập] của [tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập] với số tiền là [số tiền].

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai.

Kính mong [tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập] xem xét và giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

[Chữ ký của người đề nghị]

[Ngày tháng năm]

Lưu ý:

 • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập thành 02 bản, 01 bản người đề nghị giữ, 01 bản nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Trường hợp người đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là người phụ thuộc thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người nộp thuế.

3. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn dùng để làm gì ?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là mẫu đơn được sử dụng để đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là chứng từ do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho người lao động để ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ trên thu nhập của người lao động. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có vai trò quan trọng trong việc xác định số thuế TNCN phải nộp của người lao động khi quyết toán thuế TNCN.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm các thông tin sau:

 • Tên đơn vị đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Mã số thuế của đơn vị đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của đơn vị đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Họ và tên, mã số thuế của người lao động đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Loại thu nhập đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Số tiền thu nhập chịu thuế
 • Số thuế TNCN đã khấu trừ
 • Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN hợp lệ.

Trên đây là một số thông tin về Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ tncn. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng