087.790.7790

Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ?

Kê khai thuế theo tháng là việc người nộp thuế phải lập và nộp tờ khai thuế theo tháng, theo quy định của pháp luật về thuế. Vậy Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ?

Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ?
Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

Như vậy, doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh thu năm trước liền kề được xác định là doanh thu của năm trước liền kề trước khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thành lập ngày 01/01/2023. Doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp A là 50 tỷ đồng. Do đó, từ năm 2023, doanh nghiệp A phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn kê khai thuế GTGT theo tháng ngay từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, kể cả khi doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng.

2. Quy định khi kê khai thuế theo tháng cần những gì ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đều phải kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế GTGT theo tháng

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo tháng (mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT hoặc mẫu 05/GTGT).
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu 01-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 02-KH/GTGT (nếu có).
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không có hóa đơn, chứng từ theo mẫu 03-KH/GTGT (nếu có).

Các lưu ý khi kê khai thuế GTGT theo tháng

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý kê khai đúng kỳ hạn, đúng mẫu biểu và đầy đủ các nội dung theo quy định.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa có đủ hóa đơn, chứng từ để kê khai thuế GTGT thì có thể kê khai theo số lượng hàng hóa, dịch vụ thực tế bán ra.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý khấu trừ thuế GTGT đầu vào đúng quy định để giảm thiểu số tiền thuế phải nộp.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp theo hình thức điện tử.

Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo hình thức trực tiếp

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mang hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Khi nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần nộp bản chính tờ khai thuế và bản sao các chứng từ, tài liệu liên quan đến nội dung khai thuế.

Thủ tục nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo hình thức điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần có chữ ký số để thực hiện nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh truy cập vào hệ thống thuế điện tử để khai thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý kiểm tra kết quả tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử trên hệ thống thuế điện tử.

3. Hướng dẫn cách kê khai thuế theo tháng 

Hướng dẫn cách kê khai thuế theo tháng 
Hướng dẫn cách kê khai thuế theo tháng

Hướng dẫn cách kê khai thuế theo tháng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo tháng bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT.
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra (mẫu số 01-KHĐ/GTGT).

Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế GTGT được lập theo mẫu số 01/GTGT.

Tờ khai thuế GTGT cần được lập đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Kỳ tính thuế (tháng).
 • Số thuế GTGT đầu ra.
 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
 • Số thuế GTGT phải nộp/được hoàn.

Bước 3: Nộp hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế GTGT có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng điện tử.

Nếu nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp cần mang hồ sơ đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Nếu nộp qua mạng điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với cơ quan thuế. Sau khi đăng ký thành công, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để kê khai thuế điện tử.

Bước 4: Nộp thuế GTGT

Số thuế GTGT phải nộp/được hoàn được xác định theo tờ khai thuế GTGT. Doanh nghiệp cần nộp số thuế GTGT phải nộp đúng thời hạn quy định.

Thời hạn nộp thuế GTGT theo tháng là chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cách tính thuế GTGT theo tháng

Cách tính thuế GTGT theo tháng được quy định tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

 

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT đầu ra là số thuế GTGT phải nộp tính trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT đầu ra được xác định theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu ra = Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT được khấu trừ tính trên giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Lưu ý

 • Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý trong 12 tháng đầu mới ra hoạt động kinh doanh. Sau 12 tháng, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý.
 • Doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ cho việc kê khai thuế GTGT.

4. Các câu hỏi thường gặp về doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng

Câu hỏi 1: Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng là:

 • Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên.
 • Người nộp thuế mới thành lập trong năm, có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chưa đến mức phải kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng dự kiến trong năm dương lịch tiếp theo sẽ vượt mức 50 tỷ đồng.

Như vậy, nếu doanh thu năm trước liền kề của doanh nghiệp từ 50 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp bắt buộc phải kê khai thuế GTGT theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập thì có thể lựa chọn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý, nhưng nếu dự kiến trong năm dương lịch tiếp theo sẽ vượt mức 50 tỷ đồng thì bắt buộc phải kê khai thuế GTGT theo tháng.

Câu hỏi 2: Doanh thu nào được tính để xác định hình thức kê khai thuế GTGT?

Doanh thu để xác định hình thức kê khai thuế GTGT là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề. Doanh thu này được xác định theo giá bán chưa có thuế GTGT.

Câu hỏi 3: Doanh nghiệp có thay đổi hình thức kê khai thuế GTGT như thế nào?

Doanh nghiệp có thể thay đổi hình thức kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng hoặc ngược lại. Để thay đổi hình thức kê khai thuế GTGT, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo thay đổi hình thức kê khai thuế GTGT được lập theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Câu hỏi 4: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng có phải nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh không?

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng có thể nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng.

Nếu nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Số thuế GTGT phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

Nếu nộp thuế GTGT theo tháng, doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT hàng tháng. Số thuế GTGT phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Doanh thu tính thuế GTGT được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chưa có thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa, dịch vụ mua vào không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Trên đây là một số thông tin về Doanh thu bao nhiêu thì kê khai theo tháng ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng