087.790.7790

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần vào việc thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Vậy Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ? 

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ? 
Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ?

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư năm 2020, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam mà không có quốc tịch Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Phần vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có thể là 51% trở lên hoặc trên 100%.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể được thành lập theo các hình thức sau:

 • Thành lập mới: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Hợp đồng BCC: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được ký kết hợp đồng BCC với doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ như doanh nghiệp Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, thể hiện ở những điểm sau:

 • Góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.
 • Chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Hỗ trợ phát triển thị trường, mở rộng xuất khẩu.

2. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào ? 

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào ? 
Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào ?

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư 2020 và Điều 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Theo đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư theo các quy định sau:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, kinh doanh, lao động, bảo vệ môi trường,…

 • Tuân thủ quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 • Tuân thủ các quy định khác của pháp luật

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư sau:

 • Thực hiện dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng tiến độ, nội dung và quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Thuê đất, thuê mặt nước

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về tài nguyên nước.

 • Tuyển dụng, sử dụng lao động

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

 • Chuyển giao công nghệ

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

 • Hợp tác kinh doanh

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hợp tác kinh doanh với các tổ chức kinh tế Việt Nam hoặc với các tổ chức kinh tế nước ngoài khác theo quy định của pháp luật.

 • Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài còn có thể thực hiện các hoạt động đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện hoạt động đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Các thủ tục này bao gồm:

 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Thủ tục thuê đất, thuê mặt nước
 • Thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động
 • Thủ tục chuyển giao công nghệ
 • Thủ tục hợp tác kinh doanh
 • Thủ tục tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư
 • Các thủ tục khác theo quy định của pháp luật

Trên đây là một số thông tin về Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng