Hạch toán xuất kho hàng hóa theo TT133 và TT200

Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng, đại lý, hoặc doanh nghiệp nhận hàng ký gửi, việc hạch toán đúng cách là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách hạch toán xuất kho hàng hóa theo các trường hợp khác nhau, nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán.

1. Hạch Toán Xuất Kho Hàng Hóa Gửi Cho Khách Hàng, Đại Lý

Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng hoặc đại lý, hạch toán cơ bản là:

 • Nợ TK 157: Trị giá hàng hóa xuất kho.
 • Có TK 156: Trị giá hàng hóa xuất kho.

2. Hạch Toán Xuất Kho Hàng Hóa Dùng Cho Tiêu Dùng Nội Bộ

Trường hợp doanh nghiệp xuất kho hàng hóa dùng cho tiêu dùng nội bộ, việc hạch toán sẽ như sau:

 • Nợ các TK 641, 642, …: Trị giá hàng hóa xuất kho.
 • Có TK 156: Trị giá hàng hóa xuất kho.

3. Hạch Toán Xuất Kho Hàng Hóa Dùng Cho Khuyến Mại, Quảng Cáo, Biếu Tặng

Doanh nghiệp thường sử dụng hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo, hoặc biếu tặng để thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Dưới đây là hướng dẫn hạch toán cho từng trường hợp cụ thể:

3.1. Hàng Hóa Dùng Cho Khuyến Mại, Quảng Cáo, Biếu Tặng (Không Thu Tiền)

Khi xuất hàng hóa cho mục đích khuyến mại, quảng cáo, hoặc biếu tặng mà không thu tiền, kế toán sẽ ghi nhận giá trị hàng hóa vào chi phí bán hàng:

 • Nợ TK 641: Chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 200).
 • Nợ TK 6421: Chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá (Theo thông tư 133).
 • Có các TK 156: Giá trị hàng hóa.

3.2. Hàng Hóa Dùng Cho Khuyến Mại, Quảng Cáo Có Điều Kiện Đi Kèm

Trong trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo khi mua sản phẩm hoặc hàng hóa (ví dụ: mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm), việc hạch toán sẽ như sau:

 • Nợ TK 632: Giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo.
 • Có TK 156: Giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo.

Doanh thu của hàng khuyến mại, quảng cáo sẽ được ghi nhận dựa trên số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và sản phẩm, hàng hóa khuyến mại:

 • Nợ các TK 111, 112, 131…: Số tiền thu được.
 • Có TK 511: Doanh thu của hàng mẫu, khuyến mại.
 • Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

3.3. Hạch Toán Xuất Kho Hàng Hóa Dùng Để Biếu Tặng Công Nhân Viên

Khi hàng hóa được sử dụng để biếu tặng cho công nhân viên thông qua quỹ khen thưởng hoặc phúc lợi, hạch toán ghi nhận doanh thu và giá vốn như sau:

Ghi nhận giá vốn:

 • Nợ TK 632: Giá trị hàng tặng.
 • Có TK 156: Giá trị hàng tặng.

Ghi nhận doanh thu được chi bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

 • Nợ Tk 353: Tổng trị giá phải chi.
 • Có TK 511: Doanh thu của hàng hóa.
 • Có TK 33311: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

4. Hạch Toán Xuất Kho Hàng Hóa Dùng Để Góp Vốn Đầu Tư

Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hóa để góp vốn đầu tư vào công ty khác, việc hạch toán sẽ dựa trên các chứng từ như biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết, và biên bản định giá tài sản. Kế toán sẽ thực hiện như sau:

 • Nợ các TK 221, 222, 228: Giá trị hàng hóa do hợp đồng liên doanh đánh giá (Theo thông tư 200).
 • Nợ các TK 2281, 2282: Giá trị hàng hóa do hợp đồng liên doanh đánh giá (Theo thông tư 133).
 • Nợ TK 881: Chênh lệch giá ghi sổ và giá do hợp đồng liên doanh đánh giá.
 • Có TK 156: Giá trị hàng hóa ghi sổ.
 • Có TK 711: Chênh lệch giá ghi sổ và giá do hợp đồng liên doanh đánh giá.

5. Hạch toán xuất kho hàng hóa mang đi gia công, chế biến.

Khi DN xuất kho hàng hóa dùng đi gia công, chế biến. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán hạch toán:

 • Nợ TK 154: Trị giá hàng hóa mang đi gia công, chế biến.
 • Có TK 156: Trị giá hàng hóa mang đi gia công, chế biến.

Hạch toán xuất kho hàng hóa là một phần quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Việc hiểu và thực hiện các phương pháp hạch toán đúng cách không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác trong quản lý tài chính mà còn tuân thủ các quy định kế toán. Điều này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công và minh bạch của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000