Hướng dẫn định khoản nhập khẩu tài sản cố định

Trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và cơ sở sản xuất phức tạp, việc nhập khẩu tài sản cố định là một phần quan trọng trong quá trình đầu tư. Tài sản cố định bao gồm máy móc, thiết bị, và tài sản vật lý khác mà doanh nghiệp cần để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu quá trình hạch toán khi nhập khẩu tài sản cố định và giải thích tại sao nó quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

1.Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định, hay còn gọi là “fixed assets” trong tiếng Anh, là những tài sản vật lý mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp sở hữu và sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong quá trình kinh doanh. Các tài sản cố định thường có tuổi thọ dài hạn và giá trị lớn, và chúng thường được sử dụng trong việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Các ví dụ phổ biến về tài sản cố định bao gồm máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận chuyển, tài sản bất động sản như nhà xưởng, nhà máy, và đất đai. Những tài sản này không được mua và bán thường xuyên như hàng hóa hoặc dịch vụ, mà thay vào đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và cung ứng của doanh nghiệp.

Việc quản lý và hạch toán đúng cách cho tài sản cố định là một phần quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt khi liên quan đến việc nhập khẩu tài sản cố định từ nước ngoài, như đã trình bày trong bài viết trước đó.

2. Nhập khẩu là gì?

Nhập khẩu là quá trình mang các hàng hóa hoặc dịch vụ từ một quốc gia hoặc khu vực nào đó vào quốc gia hoặc khu vực khác để sử dụng hoặc tiêu thụ. Quá trình này thường liên quan đến việc mua sắm và chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, thường bằng cách vận chuyển qua biên giới quốc gia.

Việc nhập khẩu có thể áp dụng cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, từ sản phẩm thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, thiết bị công nghiệp đến dịch vụ như du lịch hoặc tài chính. Đây là một khía cạnh quan trọng trong thương mại quốc tế, giúp tạo ra cơ hội kinh doanh và trao đổi giữa các quốc gia.

Quá trình nhập khẩu liên quan đến các hoạt động như xác định nguồn gốc của hàng hóa, việc chấp nhận hàng hóa tại cửa khẩu, thanh toán thuế và phí, kiểm tra và tuân thủ quy định của quốc gia nhập khẩu. Nó có thể mang lại lợi ích kinh tế như cung cấp đa dạng sản phẩm, tạo việc làm và tạo thuế thu về cho quốc gia nhập khẩu.

Tổng cộng, nhập khẩu là một khía cạnh quan trọng của thương mại quốc tế và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới.

3. Cách định khoản  và hạch toán nhập khẩu tài sản cố định

Bước 1: Ghi nhận giá trị nhập khẩu tài sản cố định

Khi doanh nghiệp quyết định nhập khẩu tài sản cố định, việc đầu tiên là ghi nhận giá trị của tài sản này vào hệ thống hạch toán của họ. Điều này được thực hiện thông qua việc tạo hai khoản trong sổ sách:

 • Nợ 2411: Đây là khoản nợ thể hiện giá trị nhập khẩu tài sản cố định.
 • Có 331: Đây là khoản tín dụng thể hiện giá trị nhập khẩu tài sản cố định.

Bước này giúp doanh nghiệp biết được giá trị thực của tài sản sau khi nhập khẩu.

Bước 2: Thuế nhập khẩu tài sản cố định

Khi nhập khẩu tài sản cố định từ nước ngoài, doanh nghiệp thường phải đối mặt với các loại thuế, trong đó có thuế nhập khẩu. Hạch toán cho thuế nhập khẩu được thực hiện như sau:

 • Nợ 2411: Số tiền thuế nhập khẩu tài sản cố định.
 • Có 3333: Số tiền thuế nhập khẩu tài sản cố định.

Bước này đảm bảo rằng doanh nghiệp đã trả đầy đủ các khoản thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản cố định.

Bước 3: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ngoài thuế nhập khẩu, doanh nghiệp cũng phải xem xét thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) cho hàng nhập khẩu. Hạch toán cho thuế GTGT như sau:

 • Nợ 1332: Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Có 33312: Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Bước này đảm bảo rằng doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ thông tin về thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Bước 4: Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử,…

Khi nhập khẩu tài sản cố định, không chỉ có giá trị tài sản mà còn có các khoản chi phí khác như vận chuyển, lắp đặt, và chạy thử. Hạch toán cho các khoản chi phí này như sau:

 • Nợ 2411: Tổng trị giá các khoản chi phí.
 • Nợ 133: Thuế GTGT nếu có.
 • Có 111,112,331: Tổng trị giá các khoản chi phí.

Bước này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản chi phí liên quan đến việc nhập khẩu tài sản cố định.

Bước 5: Thanh toán tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp cần thanh toán tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan nhà nước. Hạch toán cho bước này như sau:

 • Nợ 3333: Số tiền nộp thuế nhập khẩu.
 • Nợ 33312: Số tiền nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.
 • Có 111,112,…: Tổng tiền nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Bước này đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định thuế của quốc gia.

Bước 6: Giảm giá hoặc chiết khấu thương mại

Có thể xảy ra trường hợp doanh nghiệp được người bán giảm giá hoặc được hưởng chiết khấu thương mại cho lô hàng nhập khẩu tài sản cố định. Hạch toán cho bước này như sau:

 • Nợ 111,112,331: Số tiền được giảm giá và chiết khấu thương mại.
 • Có 2411: Số tiền được giảm giá và chiết khấu thương mại.

Bước này phản ánh sự điều chỉnh giá trị tài sản sau khi áp dụng các giảm giá hoặc chiết khấu.

Bước 7: Trả tiền hàng nhập khẩu

Sau khi đã quản lý các bước trước đó, doanh nghiệp cần trả tiền cho người bán hàng nhập khẩu. Hạch toán cho bước này như sau:

 • Nợ 331: Số tiền trả cho người bán.
 • Có 111,112: Số tiền trả cho người bán.

Nếu giao dịch được thực hiện bằng ngoại tệ, có thể phát sinh chênh lệch tỷ giá. Điều này phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có lãi hay lỗ trong giao dịch.

Nếu có lãi

 • Nợ 331: Số tiền theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ.
 • Có 1112,1122: Số tiền chuyển trả cho người bán theo tỷ giá lúc trả nợ.
 • Có 515: Chênh lệch tỷ giá lúc chuyển trả và lúc ghi nhận nợ.

Bước này quản lý sự chênh lệch tỷ giá khi có lãi trong giao dịch.

Nếu có lỗ

 • Nợ 331: Số tiền theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ.
 • Nợ 635: Chênh lệch tỷ giá lúc trả nợ và lúc ghi nhận nợ.
 • Có 1112,1122: Số tiền trả cho người bán theo tỷ giá thực tế lúc trả nợ.

Bước này quản lý sự chênh lệch tỷ giá khi có lỗ trong giao dịch.

Bước 8: Hoàn thành quá trình nhập khẩu tài sản cố định

Sau khi tài sản đã được nhập khẩu và đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán cuối cùng. Bước này như sau:

 • Nợ 211: Nguyên giá mua của tài sản cố định và tất cả các khoản chi phí.
 • Có 2411: Nguyên giá mua của tài sản cố định và tất cả các khoản chi phí.

Bước này giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin về giá trị thực tế của tài sản sau khi đã đưa vào sử dụng.

Bước 9: Tài trợ từ các quỹ

Nếu tài sản cố định được tài trợ từ các quỹ, hạch toán sẽ bao gồm:

 • Nợ 353,414,441: Nguyên giá mua của tài sản và tất cả các khoản chi phí.
 • Có 411: Nguyên giá mua của tài sản và tất cả các khoản chi phí.

Bước này đảm bảo rằng việc tài trợ được quản lý một cách chính xác và minh bạch.

Như vậy, quy trình nhập khẩu tài sản cố định đòi hỏi sự chính xác và quản lý cẩn thận để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân theo quy định của pháp luật và có thông tin chính xác về tài sản và chi phí liên quan. Nếu thực hiện đúng cách, việc hạch toán nhập khẩu tài sản cố định có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và quản lý tài sản hiệu quả. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000