Hướng dẫn định khoản kế toán khách sạn

Công việc của kế toán nhà hàng khách sạn, dù có vẻ đơn giản khi nhìn từ bên ngoài, nhưng thực tế lại đầy rẫy những khía cạnh phức tạp và yêu cầu sự chú tâm và kiến thức sâu rộng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá các đặc điểm chung và công việc cụ thể của kế toán trong lĩnh vực này để giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình kế toán tại nhà hàng khách sạn.

1. Đặc điểm chung trong doanh nghiệp dịch vụ nhà hàng khách sạn

Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ hai lĩnh vực chính: kế toán khách sạn và kế toán tại nhà hàng. Mặc dù cả hai đều thuộc lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng.

Kế toán tại khách sạn và nhà nghỉ:

 • Kế toán tại khách sạn và nhà nghỉ thường đơn giản hơn vì nó liên quan chủ yếu đến việc ghi nhận doanh thu và chi phí cơ bản.
 • Doanh thu dịch vụ là một phần quan trọng, và việc ghi nhận hóa đơn bán ra là công việc cơ bản.
 • Chi phí mua vào bao gồm các chi phí quản lý doanh nghiệp như tiền điện, tiền internet, và các khoản chi phí khác.

Kế toán tại nhà hàng:

 • Làm kế toán tại nhà hàng đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến các loại món ăn được cung cấp bởi nhà hàng.
 • Cần xây dựng định mức nguyên vật liệu chính cho các món ăn đặc biệt của nhà hàng.
 • Việc phân bổ chi phí chung như tiền điện, nước và gas cũng phải được thực hiện.
 • Xác định giá thành của các món ăn để lập hóa đơn sao cho phù hợp và mang lại lợi nhuận.

2. Kế toán dịch vụ khách sạn

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc kế toán trong hoạt động cho thuê phòng tại khách sạn. Đây là hoạt động kinh doanh chính của khách sạn và đòi hỏi sự chi tiết và tính toán kỹ lưỡng.

Phòng ngủ cho thuê thường được chia thành nhiều loại với các đặc điểm khác nhau như vị trí, diện tích, tiện ích, và mức độ sang trọng. Giá phòng được xác định dựa trên các yếu tố này.

2.1 Các yếu tố cơ bản của giá thành bao gồm:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Đây là các chi phí trực tiếp cho phòng ngủ, như bàn chải răng, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, và nhiều mặt hàng khác được cung cấp miễn phí cho khách.
 • Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm lương và các khoản trích theo lương của nhân viên phục vụ phòng và dọn phòng.
 • Chi phí sản xuất chung: Bao gồm lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý khách sạn, nhân viên vệ sinh chung, nhân viên bảo vệ, và nhiều khoản chi phí khác.
 • Chi phí khấu hao: Bao gồm khấu hao của nhà cửa, các thiết bị trong khách sạn và nhiều thiết bị khác.
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm tiền điện, nước, điện thoại, internet và nhiều dịch vụ khác.
 • Chi phí bằng tiền khác: Bao gồm chi phí vệ sinh, phòng cháy nổ, và nhiều khoản chi phí khác.

2.2 Ghi nhận chi phí

Các chi phí trên được ghi nhận và tập hợp vào Tài khoản tính giá thành (TK 154 theo phương pháp kê khai thường xuyên hoặc TK 631 nếu theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

3. Phân loại các khoản thu và chi

3.1 Khoản thu

 1. Phòng và dịch vụ lưu trú: Đây là khoản thu chính của khách sạn, bao gồm tiền thuê phòng và các dịch vụ đi kèm như dịch vụ phòng, thức ăn sáng, và các dịch vụ khác liên quan đến lưu trú.
 2. Dịch vụ nhà hàng và quầy bar: Khoản thu này bao gồm tiền thu từ việc cung cấp thức ăn và đồ uống tại nhà hàng và quầy bar trong khách sạn.
 3. Dịch vụ phòng họp và tiệc cưới: Đây là khoản thu từ việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, phòng họp và tiệc cưới tại khách sạn.
 4. Dịch vụ thúc đẩy doanh nghiệp: Bao gồm các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như phòng họp kinh doanh, dịch vụ hội thảo, và các gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác.
 5. Các khoản thu khác: Bao gồm các khoản thu không thuộc các danh mục trên, chẳng hạn như phí sử dụng thiết bị, phí gửi hành lý, hoặc các khoản thu đặc biệt.

3.2 Khoản chi

 1. Tiền lương và lợi ích cho nhân viên: Bao gồm các khoản chi trả tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi và các khoản liên quan đến nhân sự.
 2. Tiền thuê mặt bằng: Khoản chi này liên quan đến việc trả tiền thuê mặt bằng cho vị trí khách sạn.
 3. Tiền mua sắm và vật tư: Chi tiêu liên quan đến việc mua sắm các vật dụng và thiết bị cần thiết cho hoạt động khách sạn.
 4. Tiền chi phí vận hành: Bao gồm các chi phí hàng ngày như điện, nước, nhiên liệu, bảo trì và sửa chữa.
 5. Các khoản chi khác: Bao gồm các khoản chi không thuộc các danh mục trên, chẳng hạn như chi phí quảng cáo, các khoản nợ không phân loại và các khoản chi đặc biệt khác.

4. Các tài khoản kế toán phổ biến

4.1 Tài khoản thu

 • Tài khoản doanh thu từ phòng và dịch vụ lưu trú: Ghi nhận khoản thu từ việc cho thuê phòng và dịch vụ lưu trú.
 • Tài khoản doanh thu từ dịch vụ nhà hàng và quầy bar: Ghi nhận khoản thu từ việc cung cấp thức ăn và đồ uống.
 • Tài khoản doanh thu từ dịch vụ phòng họp và tiệc cưới: Ghi nhận khoản thu từ tổ chức các sự kiện và dịch vụ hội nghị.
 • Tài khoản doanh thu từ dịch vụ thúc đẩy doanh nghiệp: Ghi nhận khoản thu từ các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

4.2 Tài khoản chi

 • Tài khoản tiền lương và lợi ích cho nhân viên: Ghi nhận chi tiêu liên quan đến tiền lương và lợi ích cho nhân viên.
 • Tài khoản tiền thuê mặt bằng: Ghi nhận chi tiêu liên quan đến việc trả tiền thuê mặt bằng.
 • Tài khoản tiền mua sắm và vật tư: Ghi nhận chi tiêu liên quan đến mua sắm vật dụng và thiết bị.
 • Tài khoản chi phí vận hành: Ghi nhận các chi phí hàng ngày như điện, nước, nhiên liệu và bảo trì.

5. Định khoản 1 số nghiệp vụ kế toán

Dưới đây là việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong khách sạn X, tiêu chuẩn 3 sao, cũng như việc xác định lãi gộp của hoạt động cho thuê phòng:

 1. Xuất kho trang bị cho các phòng tắm: Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 142.000.000 Có TK 152 – Nguyên vật liệu: 142.000.000
 2. Xuất kho hàng cho khách tiêu dùng không phải trả tiền: Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 120.000.000 Có TK 152 – Nguyên vật liệu: 120.000.000
 3. Chi tiền mặt mua báo và hoa tươi hàng ngày tại phòng lễ tân: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 86.000.000 Có TK 111 – Tiền mặt: 86.000.000
 4. Cuối tháng, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 52.000.000 Có TK 242 – Chi phí trả trước: 52.000.000
 5. Cuối tháng, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 106.000.000 Có TK 242 – Chi phí trả trước: 106.000.000
 6. Cuối tháng, khấu hao TSCĐ: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 120.000.000 Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ: 120.000.000
 7. Các chi phí dịch vụ mua ngoài tại khách sạn: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 246.000.000 Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ: 24.600.000 Có TK 331 – Phải trả người bán: 270.600.000
 8. Chi phí bảo hiểm cháy nổ và các chi phí khác bằng tiền mặt: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 38.000.000 Có TK 111 – Tiền mặt: 38.000.000
 9. Tiền lương phải trả cho nhân viên dọn phòng: Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp: 156.000.000
 10. Tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý khách sạn: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 42.000.000 Có TK 334 – Phải trả người lao động: 42.000.000
 11. Trích các khoản theo lương theo quy định hiện hành: Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp: 36.660.000 Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung: 9.870.000 Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 20.790.000 Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác: 67.320.000
 12. Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111 – Tiền mặt: 1.114.000.000 Nợ TK 112 – TGNH: 410.600.000 Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng: 56.320.000 Có TK 5113 – Doanh thu BH và CCDV: 1.437.200.000 Có TK 33311 – Thuế GTGT phải nộp: 143.720.000
 13. Kết chuyển giá vốn dịch vụ: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: 1.154.530.000 Có TK 154 – Chi phí SXKDDD: 1.154.530.000

Số tiền khách còn nợ: (12 đêm x 2.800.000đ + 8 đêm x 2.200.000đ) x 1,1 = 56.320.000 đ

Lãi gộp của hoạt động cho thuê phòng khách sạn là: 1.437.200.000 đ – 1.154.530.000đ = 282.670.000 đ

Trên đây là những chi phí căn bản phát sinh ngay tại khách sạn. Bên cạnh đó, còn có một số chi phí khác thuộc hoạt động khách sạn như: Chi phí nhân viên phòng lễ tân, nhân viên bảo vệ, nhân viên quản lý từng khách sạn… sẽ ghi nhận vào giá thành dịch vụ hay ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000