Hướng dẫn định khoản góp vốn bằng tài sản cố định

Khi bạn quyết định góp vốn bằng tài sản cố định vào một công ty, điều quan trọng là bạn phải biết rõ tài sản cố định là gì, và tài sản đó phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài sản cố định dùng để góp vốn.

1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là những tài sản mà một doanh nghiệp sở hữu và sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh với mục đích làm tăng giá trị sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Các loại tài sản này thường được sử dụng trong thời gian dài, không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiêu thụ trong một giai đoạn ngắn ngủi.

Tài sản cố định bao gồm một loạt các phần khác nhau, như đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, và các công cụ, dụng cụ khác. Những tài sản này thường có giá trị lớn và đóng góp vào quá trình sản xuất và cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Một đặc điểm quan trọng của tài sản cố định là chúng được sử dụng liên tục trong nhiều kỳ kế toán, thay vì chỉ được sử dụng một lần như tài sản lưu động. Doanh nghiệp thường phải theo dõi giá trị của tài sản cố định qua thời gian và thực hiện việc khấu hao để phản ánh sự giảm giá trị của chúng do sự mòn và lạc hậu.

Việc quản lý tài sản cố định đòi hỏi sự chú ý và kế hoạch cẩn thận từ phía doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng được duy trì, sửa chữa, và nâng cấp đúng cách để đảm bảo hiệu suất và giá trị tối đa trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, việc quản lý tài sản cố định cũng liên quan đến việc xác định thời gian sử dụng hợp lý và phương pháp khấu hao phù hợp. Các phương pháp khấu hao phổ biến bao gồm phương pháp thẳng đều, phương pháp giảm dần, và phương pháp sản lượng đơn vị. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, và doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng để chọn phương pháp phù hợp với bản chất và đặc điểm của tài sản cụ thể.

Bên cạnh đó, tài sản cố định còn đòi hỏi sự chú ý đối với các vấn đề pháp lý như quy định về bảo dưỡng môi trường và an toàn lao động. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải duy trì và sửa chữa các tài sản một cách an toàn và tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan.

Trong quá trình quản lý tài sản cố định, việc theo dõi và đánh giá hiệu suất của chúng cũng là quan trọng. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi công suất sản xuất, chi phí bảo dưỡng, và các chỉ số khác để đảm bảo rằng tài sản đang được sử dụng hiệu quả nhất.

Cuối cùng, tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị toàn bộ của doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tài chính và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Do đó, việc quản lý tài sản cố định một cách có hiệu quả là yếu tố quan trọng đối với sự thành công và bền vững của một doanh nghiệp.

2. Góp vốn bằng tài sản cố định là gì?

Góp vốn bằng tài sản cố định là quá trình chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ tài sản cố định mà cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu thành vốn góp vào công ty hoặc dự án kinh doanh. Tài sản cố định có thể bao gồm những thứ như đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các nguồn lực khác có giá trị và thời hạn sử dụng lâu dài.

Quá trình này thường được thực hiện thông qua việc đánh giá giá trị thực tế của tài sản cố định và sau đó chuyển đổi nó thành vốn góp tương ứng trong doanh nghiệp. Việc này giúp tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty mà không cần phải chi trả bằng tiền mặt, mà thay vào đó là bằng giá trị tài sản đã được đánh giá.

Góp vốn bằng tài sản cố định mang lại lợi ích cho cả hai bên. Người góp vốn có thể giữ lại quyền sở hữu trong công ty và nhận được cổ phần hoặc phần nào đó của công ty tương ứng với giá trị tài sản họ đã góp. Trong khi đó, công ty nhận được nguồn vốn mới mà không cần phải chi trả lãi suất như khi vay vốn từ ngân hàng.

Tuy nhiên, quá trình này cần phải được thực hiện theo các quy định và thủ tục pháp lý cụ thể để đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Ngoài ra, quy trình góp vốn bằng tài sản cố định còn liên quan đến việc xác định rõ phần trăm sở hữu của người góp vốn trong công ty. Điều này có thể được thương lượng và ghi chép trong các tài liệu hợp đồng hoặc thoả thuận góp vốn. Thông thường, phần trăm sở hữu sẽ phản ánh giá trị tài sản cố định so với tổng giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

Quá trình này cũng đòi hỏi sự minh bạch về việc đánh giá giá trị tài sản cố định. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, việc này thường được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập hoặc đội ngũ kiểm toán để đảm bảo tính chính xác và công bằng. Việc đánh giá này có thể bao gồm nhiều yếu tố như giá thị trường, mức độ khả dụng, và tình trạng kỹ thuật của tài sản.

Ngoài những lợi ích về tài chính, góp vốn bằng tài sản cố định còn thể hiện cam kết và sự tin tưởng của người góp vốn đối với dự án hoặc doanh nghiệp. Bằng cách này, họ không chỉ chia sẻ rủi ro với công ty mà còn có quyền lợi sở hữu trong quá trình phát triển và tăng trưởng của nó.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng quá trình góp vốn bằng tài sản cố định không phải là lựa chọn phù hợp cho mọi tình huống. Việc này yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược tài chính và mục tiêu kinh doanh của công ty, cũng như hiểu rõ về các rủi ro và lợi ích liên quan.

3. Tiêu chuẩn cơ bản đối với tài sản cố định

Có ba tiêu chuẩn cơ bản mà tài sản cố định phải đáp ứng khi góp vốn:

 1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản: Điều này đảm bảo rằng tài sản thực sự có giá trị trong việc phát triển kinh doanh của công ty.
 2. Có thời gian sử dụng trên 01 năm: Tài sản cố định thường được sử dụng trong thời gian dài, và điều này phải được xác định rõ.
 3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên: Điều này đảm bảo rằng tài sản có giá trị đủ lớn để có thể đóng góp vào vốn của công ty một cách hiệu quả.

Tiêu chuẩn cơ bản đối với tài sản cố định là một phần quan trọng của quản lý tài sản trong một doanh nghiệp. Đây là những quy định và nguyên tắc mà các doanh nghiệp thường áp dụng để đảm bảo quản lý hiệu quả và bảo vệ giá trị của tài sản cố định. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng:

 1. Đánh giá giá trị và hạch toán chính xác:
  • Các doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá giá trị của tài sản cố định để đảm bảo rằng nó phản ánh đúng giá trị thực tế.
  • Hạch toán cần được thực hiện chính xác và đầy đủ theo các nguyên tắc kế toán quốc tế.
 2. Bảo dưỡng và bảo quản:
  • Tài sản cố định cần được bảo dưỡng định kỳ để giữ cho chúng luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất.
  • Bảo quản an toàn và đảm bảo rằng tài sản không bị hỏng hoặc mất mát không mong muốn.
 3. Tuân thủ các quy định pháp luật:
  • Doanh nghiệp cần tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý tài sản cố định.
  • Điều này bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, an toàn và môi trường.
 4. Theo dõi và báo cáo:
  • Hệ thống theo dõi cần được thiết lập để theo dõi vị trí, tình trạng và giá trị của tài sản.
  • Báo cáo định kỳ về tình trạng và sử dụng tài sản cần được thực hiện để quản lý có cái nhìn tổng quan.
 5. Định rõ vòng đời của tài sản:
  • Xác định rõ các giai đoạn trong vòng đời của tài sản, từ việc mua sắm đến sử dụng, bảo trì và cuối cùng là thanh lý.
  • Điều này giúp trong việc lập kế hoạch và quản lý tài sản hiệu quả.
 6. Đánh giá rủi ro và bảo hiểm:
  • Đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tài sản cố định và thiết lập các biện pháp bảo hiểm thích hợp.
  • Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ mất mát và hỗ trợ trong việc khôi phục sau khi có sự cố.

Những tiêu chuẩn trên đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển giá trị của tài sản cố định trong môi trường kinh doanh động.

 1. Quản lý thay thế và nâng cấp:
  • Xác định kế hoạch thay thế và nâng cấp cho tài sản cố định để đảm bảo rằng chúng luôn duy trì được hiệu suất tốt nhất.
  • Điều này bao gồm việc theo dõi các tiến triển công nghệ và đảm bảo rằng tài sản không trở nên lạc hậu.
 2. Quản lý mức độ sử dụng:
  • Đảm bảo rằng tài sản cố định được sử dụng hiệu quả và không có sự lãng phí.
  • Xác định mức độ sử dụng tối ưu để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa giá trị.
 3. Đào tạo nhân sự:
  • Nhân viên liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản cố định cần được đào tạo về cách thức sử dụng và bảo quản chúng.
  • Điều này giúp ngăn chặn sự mất mát không mong muốn do sử dụng không đúng cách.
 4. Phát triển chính sách và quy trình:
 • Xây dựng và duy trì chính sách và quy trình liên quan đến quản lý tài sản cố định.
 • Điều này giúp tạo ra một hệ thống có tổ chức, minh bạch và dễ quản lý.
 1. Đánh giá hiệu suất tài sản:
 • Thiết lập các tiêu chí và chỉ số hiệu suất để đánh giá tình trạng và đóng góp của tài sản cố định vào hoạt động kinh doanh.
 • Theo dõi các thước đo này để có cái nhìn chi tiết về hiệu suất của tài sản.
 1. Tối ưu hóa giá trị đầu tư:
 • Liên tục xem xét và đánh giá giá trị của tài sản cố định để đảm bảo rằng chúng đang mang lại lợi ích kinh tế tốt nhất.
 • Cân nhắc việc bán hoặc tái đầu tư nếu có cơ hội tối ưu hóa giá trị.
 1. Chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế:
 • Nếu có khả năng, đảm bảo rằng quản lý tài sản cố định tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 55000 để nâng cao chất lượng quản lý.
 1. Xây dựng dự trữ tài chính:
 • Tạo dự trữ tài chính để đối mặt với các sự cố bất ngờ và chi phí bảo dưỡng không dự kiến.
 1. Liên tục cải tiến:
 • Thực hiện các đánh giá định kỳ và liên tục cải tiến quy trình quản lý tài sản cố định dựa trên kinh nghiệm và phản hồi.

Bằng cách thực hiện và duy trì những tiêu chuẩn cơ bản này, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng tài sản cố định của họ được quản lý hiệu quả, tối ưu hóa giá trị và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tổ chức.

4. Quy trình góp vốn bằng tài sản cố định

4.1. Định giá tài sản

Khi bạn quyết định góp vốn bằng tài sản cố định, việc định giá tài sản là bước quan trọng. Có hai phương pháp để định giá tài sản:

 • Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá: Trong trường hợp này, các chủ sở hữu đánh giá giá trị tài sản.
 • Tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá: Các tổ chức chuyên nghiệp có thẩm quyền đánh giá giá trị tài sản.

Nguyên tắc quan trọng ở đây là tính minh bạch và đảm bảo rằng giá trị được xác định theo cách chính xác.

4.2. Soạn thảo hồ sơ góp vốn

Hồ sơ góp vốn bằng tài sản cố định được chia thành hai loại, tùy thuộc vào chủ thể góp vốn:

Trường hợp cá nhân, tổ chức góp vốn không kinh doanh:

 • Biên bản chứng nhận góp vốn.
 • Biên bản giao nhận tài sản.

Trường hợp cá nhân, tổ chức góp vốn kinh doanh:

 • Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh.
 • Hợp đồng liên doanh liên kết.
 • Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp.
 • Hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

4.3 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Trong quá trình góp vốn bằng tài sản cố định, quyền sở hữu tài sản phải được chuyển đối với công ty theo quy định của pháp luật. Có các quy định cụ thể như sau:

 • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất, người góp vốn phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

5. Định khoản góp vốn kinh doanh bằng tài sản cố định

Trong quá trình kế toán và góp vốn, chúng ta thường gặp trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn thấp hơn so với giá trị do các bên đánh giá lại. Trong trường hợp này, kế toán sẽ phản ánh phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào mục “Thu nhập khác” và ghi vào các tài khoản tương ứng như sau:

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: Đây là tài khoản liên quan đến đầu tư vào các công ty liên doanh hoặc liên kết. Chênh lệch đánh giá tăng tài sản sẽ được phản ánh ở đây.

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ: Tài khoản này liên quan đến hao mòn Tài sản cố định. Chênh lệch đánh giá tăng tài sản cũng sẽ ảnh hưởng đến mức hao mòn của TSCĐ.

Có các TK 211, 213, 217 (góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư): Các tài khoản này thường liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Chênh lệch đánh giá sẽ còn ảnh hưởng đến các tài khoản này.

Có các TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bằng hàng tồn kho): Trong trường hợp góp vốn bằng hàng tồn kho, các tài khoản này sẽ được ảnh hưởng bởi chênh lệch đánh giá.

Có TK 711 – Thu nhập khác (phần chênh lệch đánh giá tăng): Tài khoản này sẽ phản ánh khoản thu nhập khác có liên quan đến chênh lệch đánh giá tăng tài sản.

Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Ngược lại, khi giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán sẽ phản ánh phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản vào mục “Chi phí khác” và ghi vào các tài khoản tương ứng như sau:

Nợ TK 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: Đây là tài khoản liên quan đến đầu tư vào các công ty liên doanh hoặc liên kết. Chênh lệch đánh giá giảm tài sản sẽ được phản ánh ở đây.

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ: Tài khoản này liên quan đến hao mòn Tài sản cố định. Chênh lệch đánh giá giảm tài sản cũng sẽ ảnh hưởng đến mức hao mòn của TSCĐ.

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần chênh lệch đánh giá giảm): Tài khoản này sẽ phản ánh khoản chi phí khác có liên quan đến chênh lệch đánh giá giảm tài sản.

Có các TK 211, 213, 217 (góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư): Các tài khoản này thường liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư. Chênh lệch đánh giá cũng sẽ ảnh hưởng đến các tài khoản này.

Có các TK 152, 153, 155, 156 (nếu góp vốn bằng hàng tồn kho): Trong trường hợp góp vốn bằng hàng tồn kho, các tài khoản này sẽ được ảnh hưởng bởi chênh lệch đánh giá.

Hạch toán đối với bên nhận tài sản đi góp vốn

Đối với bên nhận tài sản đi góp vốn, hạch toán sẽ được thực hiện như sau:

Nợ TK 211: Theo nguyên giá đánh giá lại: Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản góp vốn dựa trên giá trị đánh giá lại. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị đánh giá lại sẽ được thể hiện ở đây.

Như vậy, trong quá trình góp vốn và kế toán các trường hợp liên quan đến giá trị tài sản, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng chênh lệch đánh giá và hạch toán tương ứng theo quy định. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong kế toán tài sản và vốn đầu tư.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập đến quá trình góp vốn bằng tài sản cố định và những quy định cơ bản liên quan. Điều quan trọng là hiểu rõ quy trình và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Chúng ta đã thảo luận về cách kế toán trong trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị đánh giá lại, và cách phản ánh chênh lệch này vào các tài khoản tương ứng. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000