087.790.7790

Định khoản chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định

Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc hiểu rõ các quy định về Căn Cứ Pháp Lý là điều quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả trong quản lý tài sản cố định của một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về các thông tư quan trọng về Kế Toán, Sửa Chữa, và Nâng Cấp Tài Sản Cố Định (TSCĐ) mà bạn cần biết.

1. Sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định (TSCĐ) là gì?

1.1. Sửa chữa tài sản cố định

Sửa chữa tài sản cố định là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Hoạt động này bao gồm các công việc bảo dưỡng, duy tu, thay thế, và sửa chữa khi tài sản cố định trở nên hỏng hóc trong quá trình hoạt động. Mục tiêu của sửa chữa tài sản cố định là đưa tài sản về trạng thái hoạt động bình thường theo thiết kế ban đầu.

Sau khi hoàn thành quá trình sửa chữa, tài sản cố định không nên có sự thay đổi đáng kể về công suất, năng suất, mức tiêu hao nhiên liệu, tính năng hoạt động, và thời gian sử dụng. Ví dụ, nếu máy nghiền phấn của một công ty gặp sự cố, việc thay thế motor hỏng bằng một motor mới giống như trước đây đảm bảo máy nghiền phấn hoạt động như ban đầu.

1.2. Nâng cấp tài sản cố định

Nâng cấp tài sản cố định là một quá trình cải thiện trạng thái hiện tại của tài sản cố định so với trạng thái ban đầu. Điều này bao gồm thay đổi bộ phận để tăng thời gian sử dụng, cải thiện chất lượng sản phẩm, hoặc áp dụng công nghệ sản xuất mới để giảm chi phí hoạt động.

Có hai loại tài sản cố định: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Với tài sản cố định hữu hình, các chi phí nâng cấp được ghi tăng nguyên giá để cải thiện tài sản. Với tài sản cố định vô hình, chi phí nâng cấp phải thỏa mãn hai điều kiện quan trọng.

1.3. Điểm khác biệt giữa sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định

Có một số điểm khác biệt quan trọng giữa sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định:

 • Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định được hạch toán vào chi phí trong kỳ, không quá 3 năm.
 • Chi phí sửa nâng cấp tài sản cố định được cộng vào nguyên giá của tài sản cố định.
 • Chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê cũng được hạch toán tương tự chi phí sửa chữa tài sản cố định của công ty, nếu trong hợp đồng thuê tài sản có điều khoản bên thuê chịu trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê.

2. Định khoản kế toán chi phí sửa chữa tài sản cố định

Trong quá trình quản lý tài sản cố định, việc hạch toán kế toán chi phí sửa chữa là một phần quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong tài chính công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về cách hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định theo quy định của pháp luật tại Việt Nam.

2.1. Chi phí sửa chữa thường xuyên

Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các chi phí sửa chữa lớn không đủ điều kiện tăng nguyên giá được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Quy trình hạch toán như sau:

 • Nợ các tài khoản 627, 641, 642…
 • Nợ tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có các tài khoản 111, 112, 334, 154.

Hạch toán này giúp thể hiện rằng chi phí sửa chữa thường xuyên được ghi nhận đúng kỳ kế toán và đủ điều kiện để trừ thuế GTGT.

2.2. Chi phí sửa chữa lớn, nâng cấp đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá

Khi có chi phí sửa chữa lớn hoặc nâng cấp tài sản cố định đủ điều kiện để ghi tăng nguyên giá, việc hạch toán cần tuân theo quy định sau:

 • Tại thời điểm phát sinh chi phí, nếu sử dụng hóa đơn chứng từ phục vụ công tác sửa chữa, kế toán tập hợp chi phí trên tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang.
 • Nợ tài khoản 2413 – Chi phí sửa chữa, nâng cấp chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Nợ tài khoản 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có các tài khoản 111, 112, 152, 331.

Sau khi công việc sửa chữa hoàn thành, việc hạch toán sẽ tùy thuộc vào việc tăng nguyên giá tài sản cố định hay không:

 • Nếu sửa chữa lớn đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá, kế toán ghi tăng TSCĐ như sau:
  • Nợ tài khoản 211 – Nguyên giá tăng từ hoạt động nâng cấp.
  • Có tài khoản 2413 – Chi phí sửa chữa tập hợp cho tài sản đủ điều kiện tăng nguyên giá.
 • Nếu sửa chữa lớn không đủ điều kiện tăng nguyên giá, việc hạch toán sẽ như sau:
  • Nợ các tài khoản 242, 627, 641, 642…
  • Có tài khoản 2413.

2.3. Chi phí sửa chữa định kỳ có trích trước theo kế hoạch

Điều 7 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định: Đơn vị được trích trước chi phí sửa chữa trong trường hợp tài sản cố định có phát sinh chi phí sửa chữa đều đặn định kỳ trong quá trình sử dụng. Quy trình hạch toán như sau:

 • Tại thời điểm trích trước theo dự toán, kế toán hạch toán vào chi phí trong kỳ như sau:
  • Nợ các tài khoản 627, 641, 642… – Chi phí bảo dưỡng dự kiến.
  • Có tài khoản 352 – Chi phí dự phòng phải trả.
 • Tại thời điểm sửa chữa định kỳ, việc hạch toán như sau:
  • Nợ tài khoản 352.
  • Nợ các tài khoản 627, 641, 642… (Chênh lệch do chi thực tế cao hơn trích trước).
  • Nợ tài khoản 1331.
  • Có các tài khoản 111, 112, 334, 154…
  • Có các tài khoản 627, 641, 642 (Chênh lệch do chi thực tế thấp hơn trích trước).

Ví dụ thực tế: Công ty TNHH Comat phát sinh chi phí bảo dưỡng cho máy quang khắc tia cực tím ASML 3000. Hãy xem ví dụ dưới đây:

 • Ngày 31/12/2020, công ty tiến hành trích trước chi phí bảo dưỡng 45.000.000đ cho chi phí bảo dưỡng năm 2020.
 • Ngày 15/3/2021, công ty tiến hành bảo dưỡng lần đầu, tổng chi phí thực tế phát sinh là 92.000.000đ (bao gồm thuế VAT 10%).

Hạch toán trong trường hợp này sẽ giúp công ty quản lý chi phí sửa chữa đúng quy trình và tuân theo quy định của pháp luật.

Nắm vững quy trình hạch toán chi phí sửa chữa tài sản cố định là một phần quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Xác định và Phân Loại Chi Phí Đúng Đắn

Quá trình xác định và phân loại chi phí sửa chữa đúng cách là bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là những điều cần lưu ý để thực hiện bước này một cách hiệu quả:

3.1 Xác Định Rõ Ràng Mục Tiêu Sửa Chữa

Trước hết, việc xác định mục tiêu sửa chữa là quan trọng để đảm bảo rằng chi phí được đặt ra một cách rõ ràng và chính xác. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phạm vi của dự án sửa chữa và những gì cần được bảo dưỡng hoặc nâng cấp. Việc này sẽ giúp tránh những chi phí không dự định và đồng thời đặt cơ sở cho việc phân loại chi phí.

3.2 Quản Lý Hồ Sơ Sửa Chữa

Việc duy trì hồ sơ sửa chữa chi tiết là chìa khóa để xác định chi phí chính xác. Ghi lại thông tin về loại sửa chữa, ngày thực hiện, và chi tiết về các thành phần và lao động sẽ giúp tạo nên một bức tranh chi tiết về mọi chi phí liên quan.

Để xác định chi phí một cách chính xác, quản lý hồ sơ sửa chữa là quan trọng. Mọi thông tin về việc sửa chữa, từ vật liệu sử dụng đến công việc thực hiện, cần được ghi chép và lưu trữ một cách cẩn thận. Hệ thống hồ sơ hiệu quả giúp đảm bảo rằng mọi chi tiết liên quan đến chi phí đều được ghi lại và dễ dàng kiểm tra.

3.3 Phân Loại Theo Tính Chất Của Chi Phí

Phân loại chi phí theo tính chất của chúng là quan trọng để hiểu rõ về cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất tài sản. Ví dụ, chi phí bảo dưỡng định kỳ có thể được phân loại khác biệt so với chi phí tái tạo hoặc nâng cấp.

Việc phân loại chi phí theo tính chất giúp hiểu rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng của từng khoản chi. Các danh mục phổ biến bao gồm chi phí cố định và biến động, chi phí trực tiếp và gián tiếp, cũng như chi phí sản xuất và quản lý. Việc này giúp tạo ra bức tranh chi tiết và toàn diện về nguồn lực được sử dụng trong quá trình sửa chữa.

3.4 Áp Dụng Tiêu Chuẩn Ngành

Quy định và tiêu chuẩn ngành cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và phân loại chi phí. Hiểu rõ về các quy định ngành sẽ giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp không chỉ tuân thủ các quy định mà còn có cơ hội tối ưu hóa chi phí.

Mỗi ngành công nghiệp thường có những tiêu chuẩn riêng để phân loại chi phí. Việc áp dụng những tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp so sánh và đánh giá chi phí của mình so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Điều này là quan trọng để đảm bảo sự cạnh tranh và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực.

Qua việc xác định rõ mục tiêu, quản lý hồ sơ, phân loại đúng đắn và áp dụng tiêu chuẩn ngành, doanh nghiệp có thể đạt được sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chi phí sửa chữa và đồng thời tối ưu hóa hiệu suất nguồn lực.

4. Kết luận

Trong quản lý tài sản cố định, việc hiểu rõ về Căn Cứ Pháp Lý và cách hạch toán kế toán chi phí sửa chữa và nâng cấp tài sản cố định là vô cùng quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao hiệu suất tài sản, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng