Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng – TK 141

Trong thế giới kinh doanh đầy biến động, nguyên tắc hạch toán tài khoản 141 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý tạm ứng mà còn phản ánh sự minh bạch, tính chính xác và trách nhiệm trong việc quản lý nguồn tài chính. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguyên tắc hạch toán tài khoản 141 và tại sao nó quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

1. Tài khoản 141 là gì?

Tài khoản 141 là một tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản ngân sách nhà nước tại Việt Nam. Tài khoản này thường được sử dụng để ghi nhận các khoản dự trữ tài chính hoặc các quỹ khác nhau mà cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần duy trì để đảm bảo tính ổn định và an toàn cho các hoạt động tài chính của mình.

Tài khoản 141 thường được sử dụng để quản lý các khoản dự trữ cho các mục đích cụ thể như dự trữ phải trả, dự trữ tài chính, dự trữ rủi ro và các quỹ khác liên quan đến tài chính. Việc quản lý và sử dụng tài khoản này giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong tài chính của mình và tuân thủ các quy định về quản lý ngân sách theo quy định của pháp luật.

Tài khoản 141 thường được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được quản lý một cách hiệu quả và minh bạch. Việc sử dụng tài khoản này có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích cụ thể của cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp sử dụng nó.

Ngoài ra, tài khoản 141 cũng có thể được sử dụng để ghi nhận các khoản dự trữ khẩn cấp hoặc các quỹ đặc biệt để đối phó với những tình huống không mong muốn, như thiên tai, tai nạn, hay các biến động khó lường trong kinh tế. Các tổ chức thường xuyên cập nhật và kiểm soát số lượng tiền trong tài khoản này để đảm bảo rằng họ có đủ nguồn lực để đối phó với mọi tình huống khẩn cấp mà không ảnh hưởng đến các hoạt động chính của họ.

Đối với các doanh nghiệp, việc quản lý tài khoản 141 cũng liên quan đến việc đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và báo cáo tài chính. Thông qua việc giữ dự trữ tài chính trong tài khoản này, doanh nghiệp có thể thể hiện sự ổn định và sẵn sàng đối mặt với những thách thức tài chính mà họ có thể gặp phải.

Tóm lại, tài khoản 141 là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính của cơ quan, tổ chức, hoặc doanh nghiệp. Việc sử dụng chặt chẽ và minh bạch tài khoản này giúp đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được quản lý hiệu quả, từ đó giúp duy trì sự ổn định và linh hoạt trong quản lý nguồn lực tài chính.

2. Quy định về việc sử dụng tạm ứng

Quy định về việc sử dụng tạm ứng là một phần quan trọng trong chính sách tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Tạm ứng là một khoản tiền mà công ty cung cấp cho nhân viên hoặc cá nhân khác để họ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho mục đích cụ thể. Dưới đây là một số quy định thường có liên quan đến việc sử dụng tạm ứng:

 1. Mục đích sử dụng: Quy định cần xác định rõ mục đích cụ thể mà tạm ứng được cấp phát, ví dụ: chi phí công tác, chi phí đi lại, hoặc mục đích khác. Điều này giúp đảm bảo tạm ứng được sử dụng đúng mục đích và theo quy định.
 2. Thời hạn và trả lại: Quy định nên xác định thời hạn tạm ứng phải được trả lại. Thông thường, người nhận tạm ứng phải nộp lại số tiền đã nhận sau khi hoàn thành mục đích sử dụng, hoặc theo hợp đồng đã thỏa thuận.
 3. Tính chất tạm ứng: Quy định cần nêu rõ liệu tạm ứng có tính chất là khoản vay không lãi suất hay là một phần của lương, thu nhập thực sự của người nhận.
 4. Giới hạn sử dụng: Nếu cần, quy định có thể giới hạn số tiền tạm ứng tối đa mà một người có thể nhận hoặc giới hạn việc sử dụng tạm ứng cho các mục đích cụ thể.
 5. Báo cáo và quản lý: Quy định nên đề cập đến việc người nhận tạm ứng phải báo cáo về việc sử dụng và trả lại tạm ứng theo thời hạn quy định. Ngoài ra, cần có quy trình quản lý tạm ứng để theo dõi số tiền đã cấp và số tiền đã trả lại.
 6. Xử lý vi phạm: Quy định nên chỉ rõ hành vi vi phạm và các biện pháp xử lý khi người nhận tạm ứng không tuân thủ quy định.

Quy định về việc sử dụng tạm ứng giúp đảm bảo rằng tài chính của tổ chức được quản lý hiệu quả và tạo sự minh bạch trong việc sử dụng tạm ứng. Điều này cũng bảo vệ quyền và lợi ích của cả công ty và người nhận tạm ứng.

Quy định về việc sử dụng tạm ứng là một phần quan trọng trong chính sách tài chính của chúng tôi. Dưới đây là những điều cơ bản cần được hiểu rõ và tuân theo:

 1. Mục Đích Sử Dụng Tạm Ứng:
  • Tạm ứng được cung cấp nhằm đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu tài chính ngắn hạn của nhân viên trong trường hợp cần thiết.
 2. Điều Kiện Đủ Để Nhận Tạm Ứng:
  • Nhân viên có thể đề xuất việc nhận tạm ứng nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể như thời gian làm việc, hiệu suất công việc và có lợi ích lớn đối với hoạt động của công ty.
 3. Quy Trình Yêu Cầu Tạm Ứng:
  • Nhân viên cần điền vào một biểu mẫu đặc biệt để đề xuất việc nhận tạm ứng. Thông tin cần bao gồm mục đích sử dụng, số tiền yêu cầu, và kế hoạch trả nợ.
 4. Phê Duyệt Tạm Ứng:
  • Yêu cầu tạm ứng sẽ được xem xét và phê duyệt bởi bộ phận quản lý hoặc người có thẩm quyền tương tự. Quá trình này sẽ tập trung vào tính hợp lý và khả năng trả nợ của nhân viên.
 5. Số Tiền Tạm Ứng và Thời Hạn Trả Nợ:
  • Số tiền tạm ứng và thời hạn trả nợ sẽ được xác định dựa trên nhu cầu cụ thể và khả năng tài chính của công ty. Thông thường, tạm ứng sẽ được trừ trực tiếp từ lương nhân viên trong các kỳ trả lương sau.
 6. Chấp Nhận Nhiều Hình Thức Thanh Toán:
  • Người nhận tạm ứng có thể chọn các phương thức thanh toán phù hợp, bao gồm trừ trực tiếp từ lương, chuyển khoản ngân hàng, hoặc các phương thức thanh toán khác.
 7. Tuân Thủ và Cảnh Báo:
  • Nhân viên cần tuân thủ các quy định và thời hạn trả nợ. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các biện pháp khắc phục, bao gồm trừ lương hoặc các biện pháp pháp lý khác.

Những quy định trên được thiết lập để đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trong việc quản lý tài chính và hỗ trợ nhân viên trong những tình huống khẩn cấp.

3. Kế toán và tài khoản 141

Kế toán phải thực hiện các công việc sau đối với tài khoản 141:

 • Mở sổ theo dõi chi tiết từng người nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình hình thanh toán.
 • Phải thanh toán tạm ứng dứt khoát kỳ trước mới được nhận thanh toán tạm ứng kỳ sau.

Kế toán và Tài khoản 141 đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Tài khoản 141 thường liên quan đến việc ghi nhận các khoản phải thu từ khách hàng, cũng như các khoản thu khác có liên quan đến doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý:

 1. Đặc điểm của Tài khoản 141:
  • Tài khoản 141 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản phải thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Các khoản phải thu này có thể bao gồm tiền mặt hoặc các tài sản tương đương có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong tương lai.
 2. Phương pháp ghi nhận:
  • Kế toán viên thường sử dụng phương pháp nợ – có để ghi nhận các khoản phải thu trong tài khoản 141.
  • Các giao dịch liên quan đến thu nợ từ khách hàng, bao gồm cả bán hàng và cung cấp dịch vụ, sẽ được ghi vào tài khoản này.
 3. Quản lý và kiểm soát:
  • Quản lý tài khoản 141 đòi hỏi sự chặt chẽ trong việc theo dõi các khoản phải thu và đảm bảo rằng chúng được thu đúng hạn.
  • Cần thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ để giảm thiểu rủi ro mất mát và đảm bảo tính chính xác của thông tin trong tài khoản này.
 4. Liên quan đến báo cáo tài chính:
  • Thông tin từ tài khoản 141 sẽ được sử dụng để lập các báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất tài chính và tình hình tài chính tổng thể của mình.
  • Điều này cũng hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh, như xác định chiến lược thu nợ hiệu quả và quản lý nguồn lực tài chính.

Tóm lại, Tài khoản 141 đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho quá trình ra quyết định kinh doanh và báo cáo tài chính.

4. Kết cấu và nội dung tài khoản 141

4.1 Tài khoản 141 “Tạm ứng” bao gồm các yếu tố sau:

 • Nội dung: Phản ánh các khoản tiền đã tạm ứng cho CBCNV và việc thanh toán số tiền đó.
 • Bên nợ: Ghi chú các khoản tiền đã tạm ứng cho người lao động trong doanh nghiệp và chi tiêu số tạm ứng còn thiếu.
 • Bên có: Ghi chú các khoản tạm ứng đã thanh toán theo số thực chi được duyệt và số tạm ứng chi không hết, đã được nộp lại quỹ hoặc trừ vào lương.
 • Số dư bên nợ: Số tiền tạm ứng chưa thanh toán.

Tài khoản này được mở và theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhận tạm ứng, từng lần tạm ứng.

4.2 Kết Cấu Tài Khoản 141:

 1. Số Hiệu Tài Khoản: 141
 2. Tên Tài Khoản: Phải Trả Ngắn Hạn
 3. Loại Tài Khoản: Nợ
 4. Thuộc Nhóm Tài Khoản: Nợ phải trả

4.3 Nội Dung Tài Khoản 141:

Tài khoản 141 thường được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả trong khoảng thời gian ngắn hạn, tức là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày đầu tư. Dưới đây là một số mục chính mà tài khoản 141 có thể bao gồm:

 1. Phải Trả Nhà Cung Cấp: Các khoản nợ phát sinh từ việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp và cần thanh toán trong thời gian ngắn.
 2. Vay Ngắn Hạn: Các khoản vay mà doanh nghiệp cần trả trong vòng một năm.
 3. Nợ Phải Trả Theo Hợp Đồng: Các khoản nợ theo các hợp đồng, giao kèo mà doanh nghiệp đã ký và có thời hạn ngắn hạn.
 4. Các Khoản Nợ Phải Trả Khác: Bao gồm các khoản nợ khác mà doanh nghiệp phải thanh toán trong thời gian ngắn.

5. Hướng dẫn cách định khoản một số nghiệp vụ tạm ứng

a. Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng được duyệt:

 • Nợ TK 141 (Chi tiết cho từng người nhận tạm ứng).
 • Có TK 111, TK 112, TK 152…

b. Khi hoàn thành công việc, người tạm ứng lập giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc:

 • Nợ TK 152, 153, 156…: Sử dụng tiền tạm ứng mua vật tư.
 • Nợ TK 641, 627, 642: Sử dụng tiền tạm ứng chi tiêu hành chính quản trị.
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (nếu có).
 • Có TK 141 (Chi tiết người nhận tạm ứng): Số thực chi được duyệt.

c. Số tiền tạm ứng lớn hơn số thực chi:

 • Nợ TK 111: Nhập lại quỹ tiền mặt.
 • Nợ TK 334: Nếu trừ vào lương.
 • Có TK 141 (Chi tiết người nhận tạm ứng).

Để định khoản một số nghiệp vụ tạm ứng một cách chính xác, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định Nghiệp Vụ Tạm Ứng:
  • Xác định mục đích cụ thể của khoản tạm ứng, ví dụ như tạm ứng tiền lương, tạm ứng chi phí du lịch, hoặc tạm ứng mua vật liệu.
 2. Thu Thập Chứng Từ Liên Quan:
  • Tập trung thu thập tất cả các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ tạm ứng. Điều này có thể bao gồm hóa đơn, chứng từ chi tiêu, và các văn bản hợp đồng liên quan.
 3. Xác Nhận Quy Định Của Công Ty:
  • Đảm bảo bạn hiểu rõ các quy định và quy trình tạm ứng của công ty. Mỗi doanh nghiệp có thể có quy định khác nhau về cách xử lý và định khoản nghiệp vụ tạm ứng.
 4. Kiểm Tra Tình Hình Tài Khoản:
  • Kiểm tra tình hình tài khoản để đảm bảo rằng bạn có đủ nguồn lực để thực hiện tạm ứng. Nếu không, cần thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc thông báo cho bộ phận tài chính.
 5. Định Khoản Hợp Lý:
  • Dựa trên thông tin từ chứng từ và quy định của công ty, định khoản cho nghiệp vụ tạm ứng. Sử dụng các tài khoản tạm ứng hoặc các tài khoản chi phí tương ứng.
 6. Ghi Chú Thêm Chi Tiết:
  • Khi định khoản, thêm ghi chú chi tiết về mục đích của khoản tạm ứng, số chứng từ liên quan, và bất kỳ thông tin nào quan trọng khác.
 7. Lập Bảng Kê Chi Tiêu:
  • Lập bảng kê chi tiêu chi tiết, bao gồm số tiền tạm ứng, mục đích, và các thông tin khác. Điều này giúp bảo dưỡng sự minh bạch trong quản lý tài chính.
 8. Chứng Minh và Lưu Trữ Chứng Từ:
  • Chứng minh nghiệp vụ tạm ứng bằng cách ký duyệt và giữ lại các chứng từ liên quan. Lưu trữ chúng theo quy định và chuẩn bị cho bất kỳ kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoại nào có thể xảy ra.

Lưu ý rằng việc định khoản nghiệp vụ tạm ứng yêu cầu sự chính xác và tuân thủ với quy định nội bộ của công ty. Đối với mỗi doanh nghiệp, có thể có những yêu cầu và quy trình cụ thể khác nhau.

 1. Kiểm Tra Lại và Xác Nhận:
  • Trước khi hoàn tất nghiệp vụ tạm ứng, hãy kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Xác nhận rằng các số liệu, tài khoản và ghi chú đều chính xác và phản ánh đúng mục đích của khoản tạm ứng.
 2. Thực Hiện Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ:
 • Nếu có, thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ. Điều này có thể bao gồm việc có sự xác nhận từ các bộ phận liên quan hoặc việc kiểm duyệt từ người có thẩm quyền.
 1. Báo Cáo và Thông Báo:
 • Nếu cần, tạo báo cáo về nghiệp vụ tạm ứng để thông báo cho các bộ phận liên quan và quản lý tài chính. Thông báo này có thể bao gồm thông tin về mục đích, số tiền tạm ứng, và bất kỳ chi tiết nào quan trọng khác.
 1. Lưu Trữ An Toàn Thông Tin:
 • Bảo đảm an toàn thông tin về nghiệp vụ tạm ứng trong hệ thống lưu trữ của công ty. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu liên quan đến tạm ứng có sẵn khi cần thiết và tuân thủ các quy định về bảo mật.
 1. Theo Dõi và Quản Lý Nghịch Đảo:
 • Đảm bảo việc theo dõi các khoản tạm ứng và quản lý nghịch đảo, nếu có. Điều này bao gồm việc theo dõi các khoản thanh toán hoặc điều chỉnh cần thiết, đồng thời đảm bảo rằng bản kê khớp với thông tin trong hệ thống tài khoản.
 1. Kiểm Tra Chuẩn Bị Cho Kiểm Toán Ngoại Vi:
 • Nếu công ty đang chuẩn bị cho một kiểm toán ngoại vi hoặc kiểm toán tài chính, đảm bảo rằng tất cả các thông tin và chứng từ liên quan đều sẵn sàng và minh bạch.
 1. Xây Dựng Hệ Thống Tự Động (Nếu Có Thể):
 • Nếu có khả năng, xem xét việc xây dựng hệ thống tự động để quản lý quy trình định khoản của nghiệp vụ tạm ứng. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường hiệu suất trong quá trình xử lý tạm ứng.

Nhớ rằng quy trình định khoản nghiệp vụ tạm ứng cần phải liên tục được đánh giá và cập nhật để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

6. Ví dụ thực tế

Để minh họa cụ thể, hãy xem xét một ví dụ thực tế:

Tháng 7/2016 tại Công ty Nam Hồng, anh Nguyễn Văn Toàn, nhân viên cung ứng vật tư, đã nhận tạm ứng số tiền 10.000.000 đồng bằng séc chuyển khoản để mua hàng.

 • Kế toán định khoản:
  • Nợ TK 141: 10.000.000 đồng (Chi tiết anh Nguyễn Văn Toàn: 10.000.000 đồng)
  • Có TK 112: 10.000.000 đồng

Sau khi hoàn thành công việc, anh Toàn lập giấy thanh toán tạm ứng và cung cấp chứng từ gốc.

 • Căn cứ chứng từ thanh toán, kế toán ghi sổ theo số thực chi:
  • Căn cứ hoá đơn bán hàng:
   • Nợ TK 152: 10.000.000 đồng
   • Nợ TK 133: 1.000.000 đồng
   • Có TK 141 (Chi tiết anh Nguyễn Văn Toàn): 11.000.000 đồng
  • Doanh nghiệp thanh toán số tiền tạm ứng còn thiếu bằng tiền mặt:
   • Nợ TK 141: 1.000.000 đồng (Chi tiết anh Nguyễn Văn Toàn: 1.000.000 đồng)
   • Có TK 111: 1.000.000 đồng

Tình Hình: Một công ty ABC, chuyên sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp, đã quyết định tổ chức một chuyến công tác quốc tế cho đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển để thăm các nhà máy sản xuất và tìm kiếm công nghệ mới.

Bước 1: Xác Định Mục Đích Tạm Ứng: Công ty quyết định thực hiện tạm ứng để đảm bảo nhân viên có đủ nguồn lực tài chính khi đi công tác, bao gồm tiền ăn, chỗ ở, vé máy bay và các chi phí khác.

Bước 2: Thu Thập Chứng Từ Liên Quan: Bộ phận quản lý nhân sự thu thập hóa đơn khách sạn, vé máy bay, và các chứng từ liên quan đến chi phí ăn uống và di chuyển của đội ngũ.

Bước 3: Xác Nhận Quy Định Của Công Ty: Bộ phận tài chính kiểm tra và xác nhận quy định về quản lý tạm ứng trong hệ thống nội bộ, bao gồm cả giới hạn tạm ứng cho từng nhân viên.

Bước 4: Kiểm Tra Tình Hình Tài Khoản: Bộ phận kế toán kiểm tra tình hình tài khoản và xác định xem công ty có đủ tài chính để thực hiện tạm ứng cho toàn bộ đội ngũ hay không.

Bước 5: Định Khoản Hợp Lý: Dựa trên thông tin thu thập được, bộ phận kế toán định khoản tạm ứng bằng cách chuyển số tiền tương ứng từ tài khoản chung của công ty sang tài khoản tạm ứng nhân viên.

Bước 6: Ghi Chú Thêm Chi Tiết: Kế toán thêm ghi chú chi tiết về mục đích của tạm ứng, số chứng từ liên quan và ngày dự kiến hoàn trả tạm ứng.

Bước 7: Lập Bảng Kê Chi Tiêu: Bộ phận kế toán lập bảng kê chi tiêu chi tiết, bao gồm số tiền tạm ứng, mục đích và các thông tin khác để báo cáo cho bộ phận quản lý.

Bước 8: Chứng Minh và Lưu Trữ Chứng Từ: Các chứng từ liên quan được ký duyệt và lưu trữ theo quy định để có sẵn cho bất kỳ kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán ngoại vi.

Bước 9: Kiểm Tra Lại và Xác Nhận: Bộ phận kiểm soát nội bộ kiểm tra lại toàn bộ quá trình và xác nhận tính chính xác của thông tin và ghi chú.

Bước 10: Thông Báo và Báo Cáo: Thông báo cho nhân viên về việc tạm ứng đã được thực hiện và lập báo cáo chi tiêu chi tiết cho bộ phận quản lý.

Kết Quả: Nhân viên đi công tác có đủ nguồn lực tài chính, và công ty đã thực hiện quá trình định khoản nghiệp vụ tạm ứng một cách minh bạch và hiệu quả.

Vậy là tài khoản 141 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong quá trình quản lý tạm ứng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài chính. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000