Hướng dẫn điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Việc điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế là một quy trình quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thay đổi thông tin liên quan đến thuế. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi địa chỉ kinh doanh, hoặc điều chỉnh loại hình kế toán thuế.

1. Trường hợp nào cần điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Có nhiều trường hợp mà người hoặc tổ chức cần phải điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể:

 • Thay đổi thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp: Khi bạn có sự thay đổi về thông tin cá nhân như tên, số chứng minh nhân dân, hoặc thông tin liên hệ, hoặc doanh nghiệp thay đổi thông tin như tên công ty, loại hình doanh nghiệp, bạn cần điều chỉnh thông tin đăng ký thuế để đảm bảo sự chính xác.
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh: Khi bạn thay đổi địa chỉ kinh doanh hoặc có một văn phòng mới, việc cập nhật thông tin liên quan đến địa chỉ trụ sở kinh doanh với cơ quan thuế là rất quan trọng.
 • Thay đổi loại hình kế toán thuế: Nếu bạn quyết định thay đổi loại hình kế toán thuế, ví dụ như chuyển từ kế toán tự quản lý sang kế toán giao dịch hoặc ngược lại, bạn cần phải thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký thuế của bạn.
 • Sáp nhập hoặc sáp nhập doanh nghiệp: Khi doanh nghiệp sáp nhập hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp khác, thông tin về thuế cần được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu doanh nghiệp.
 • Thay đổi thông tin về nguồn thu nhập: Nếu có sự thay đổi trong nguồn thu nhập hoặc các giao dịch tài chính quan trọng, bạn cần cập nhật thông tin về thuế để đảm bảo rằng bạn đang nộp thuế theo đúng quy định.
 • Chuyển đổi loại thuế: Khi bạn muốn chuyển đổi hoặc thêm vào loại thuế cần đăng ký, ví dụ như thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn cần thực hiện thủ tục để điều chỉnh đăng ký thuế.

2. Hướng dẫn cách điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Dưới đây là hướng dẫn cách điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế cả trực tuyến (điện tử) và tại cơ quan thuế:

2.1. Điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế điện tử:

Để điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế trực tuyến, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

a. Truy cập trang web của cơ quan thuế: Trước hết, hãy truy cập trang web của cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan thuế quốc gia, tùy theo loại thuế bạn muốn điều chỉnh.

b. Đăng nhập vào hệ thống: Sử dụng thông tin đăng nhập của bạn (thường là tên người dùng và mật khẩu) để truy cập hệ thống đăng ký thuế trực tuyến.

c. Chọn tùy chọn “Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế”: Trên trang chính của hệ thống, tìm kiếm và chọn tùy chọn cho việc điều chỉnh thông tin đăng ký thuế.

d. Nhập thông tin mới hoặc chỉnh sửa thông tin cần thiết: Điền thông tin mới hoặc chỉnh sửa thông tin cần thay đổi, ví dụ như thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp, địa chỉ kinh doanh, loại hình kế toán thuế, và bất kỳ thông tin liên quan nào.

e. Gửi thông tin điều chỉnh: Sau khi đã điền thông tin, kiểm tra kỹ thông tin đã điền để đảm bảo tính chính xác. Sau đó, gửi thông tin điều chỉnh đến cơ quan thuế theo hướng dẫn của hệ thống.

f. Nhận xác nhận và chờ xử lý: Sau khi gửi thông tin điều chỉnh, bạn sẽ nhận được một xác nhận và cơ quan thuế sẽ xem xét và xử lý yêu cầu của bạn. Thời gian xử lý có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định của cơ quan thuế.

2.2. Điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế:

Nếu bạn muốn điều chỉnh thông tin đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, bạn có thể làm theo các bước sau:

a. Chuẩn bị tài liệu cần thiết: Đầu tiên, hãy chuẩn bị tài liệu và biểu mẫu cần thiết để điều chỉnh thông tin. Thường, cơ quan thuế sẽ cung cấp các biểu mẫu đăng ký điều chỉnh thông tin.

b. Tìm kiếm cơ quan thuế địa phương: Tìm địa chỉ và thông tin liên hệ của cơ quan thuế địa phương hoặc cơ quan thuế quốc gia mà bạn muốn đến.

c. Đến cơ quan thuế: Đến cơ quan thuế vào giờ làm việc, mang theo tài liệu và biểu mẫu đã chuẩn bị.

d. Nộp hồ sơ điều chỉnh: Tại cơ quan thuế, bạn sẽ được hướng dẫn để nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Các nhân viên cơ quan thuế sẽ hỗ trợ bạn trong quy trình này.

e. Nhận xác nhận và chờ xử lý: Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được một biên nhận hoặc xác nhận từ cơ quan thuế. Họ sẽ xem xét và xử lý yêu cầu của bạn theo quy định của họ.

3. Những thủ tục cần chuẩn bị khi điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Khi bạn cần điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế, có một số thủ tục cần chuẩn bị trước để đảm bảo quá trình điều chỉnh diễn ra một cách suôn sẻ và chính xác. Dưới đây là danh sách các thủ tục cần chuẩn bị:

 • Xác định thông tin cần điều chỉnh: Đầu tiên, xác định rõ thông tin cần điều chỉnh hoặc bổ sung. Điều này có thể bao gồm thông tin cá nhân (tên, số CMND), thông tin doanh nghiệp (tên công ty, loại hình doanh nghiệp), địa chỉ kinh doanh, loại thuế cần thay đổi, và bất kỳ thông tin liên quan nào.
 • Thu thập tài liệu và biểu mẫu cần thiết: Liên hệ với cơ quan thuế hoặc truy cập trang web của cơ quan thuế để thu thập tài liệu và biểu mẫu cần thiết để điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Đảm bảo bạn có đủ số lượng bản sao và biểu mẫu cần thiết.
 • Điền và kiểm tra thông tin mới: Điền thông tin mới vào biểu mẫu theo hướng dẫn. Làm cho thông tin này phải chính xác và không có sai sót. Kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng thông tin.
 • Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ: Đôi khi, bạn có thể cần cung cấp tài liệu hỗ trợ để xác minh thông tin đã điều chỉnh. Điều này có thể bao gồm bản sao của chứng minh nhân dân, giấy tờ kinh doanh, hợp đồng, hóa đơn, hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến thay đổi thông tin.
 • Lập kế hoạch thời gian: Xác định thời gian mà bạn sẽ thực hiện quá trình điều chỉnh. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có một thời hạn cụ thể hoặc cần thay đổi thông tin một cách nhanh chóng.
 • Liên hệ với cơ quan thuế: Trước khi nộp hồ sơ điều chỉnh, liên hệ với cơ quan thuế để làm rõ các yêu cầu cụ thể và xác định nơi và cách nộp hồ sơ.
 • Lưu trữ bản sao và xác nhận: Sau khi bạn đã điều chỉnh thông tin và nộp hồ sơ, lưu trữ bản sao của hồ sơ điều chỉnh và xác nhận từ cơ quan thuế. Điều này giúp bạn có bằng chứng về quá trình điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế.

4. Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu Tờ Khai Điều Chỉnh Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Thuế

I. Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp:

 1. Tên đầy đủ: ___________________________
 2. Số Chứng Minh Nhân Dân/Hộ chiếu (nếu có): ___________
 3. Mã số thuế (nếu có): _______________
 4. Địa chỉ hiện tại: ________________________
 5. Số điện thoại liên hệ: ________________
 6. Địa chỉ email: ________________________

II. Thông tin cần điều chỉnh hoặc bổ sung:

 1. Loại hình kế toán thuế (nếu có): ____________________
 2. Địa chỉ kinh doanh mới (nếu có): ___________________
 3. Thông tin liên quan đến loại thuế (nếu có): ___________
 4. Thông tin cá nhân/doanh nghiệp khác cần điều chỉnh: _________

III. Lý do điều chỉnh và bổ sung thông tin:

(Lý do rõ ràng bạn cần điều chỉnh và bổ sung thông tin, ví dụ: thay đổi địa chỉ, sáp nhập, thay đổi tên công ty, v.v.)

IV. Tài liệu hỗ trợ đi kèm (nếu cần):

(Liệt kê các tài liệu hỗ trợ nếu cần thiết, ví dụ: bản sao chứng minh nhân dân, giấy tờ kinh doanh, hợp đồng, hóa đơn, v.v.)

V. Ngày điều chỉnh và bổ sung thông tin:

Ngày điều chỉnh: _______________

Ngày nộp tờ khai: ______________

Chữ ký và đóng dấu của người đệ trình (nếu có):

(Chữ ký)________________________ (Tên in hoa)______________________ (Đóng dấu công ty, nếu có) __________

Để điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế, bạn cần tuân thủ quy trình và yêu cầu của cơ quan thuế cụ thể. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định thuế. Hãy luôn lưu trữ bản sao của hồ sơ điều chỉnh và xác nhận từ cơ quan thuế để có bằng chứng về quá trình điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000